W trzynastej rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” o finansowanie projektu ubiegało się 47 startupów. Kwota złożonych wniosków przekroczyła 45 mln zł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze innowacyjne startupy gotowe do wprowadzenia swojego produktu na rynek. Konkurs finansowany jest z Programu Polska Wschodnia.

Program stawia na rozwój w makroregionie Polski Wschodniej (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie) działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach wybranej Platformy startowej.

Innowacyjne, świeże podejście do problemów współczesnego świata, szybkie reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość – to wyzwania polskiej gospodarki, na które odpowiadają beneficjenci poddziałania „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich mogą realizować odważne, nowatorskie pomysły, przekształcając je w prężnie działające innowacyjne firmy

– komentuje Edyta Gniazdowska, kierownik w Departamencie Rozwoju Startupów PARP.

W trzynastej rundzie konkursu najwięcej rekomendowanych projektów dotyczyło branży IT, medycyny, rolnictwa oraz edukacji. Rekomendacje dofinansowania otrzymały wnioski z Platform startowych: Unicorn Hub (10 projektów), Wschodniego Akceleratora Biznesu (6 projektów), Start in Podkarparckie (4) oraz Startup Heroes (1).

Projekty, ktore uzyskały największą liczbę punktów to:
1. Sansevera Sp. z o.o. – Optymalizacja i wdrożenie na rynek technologii produkcji preparatu na bazie oczyszczonego PGA do zastosowań w produkcji pasz i produktów weterynaryjnych
2. TrapTech Sp. z o.o. – Cyfrowe Pole Minowe
3. WATERLY Sp. z o.o. – Innowacyjna stacja pomiaru jakości wody
4. 1 XBRL24.COM Sp z o.o – BlockChain Financial Platform
5. Centrum Systemów Bio-Medycznych Sp. z o.o – TYRION – system polegający na wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego do wspomagania radiologicznego w wykrywaniu raka sutka na podstawie zdjęcia wycinka tkanki.

Dofinansowanie można przeznaczyć m. in. na:

  • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
  • wynagrodzenie pracy personelu projektu;
  • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Na pomysłodawców wciąż czeka w konkursie nr 1/2019 ponad 100 mln zł.

Lista wszystkich rekomendowanych wniosków w 13. rundzie dostępna jest tutaj.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości