Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2. POPW. Dofinansowanie, które wynosi 1 000 000 złotych uzyskało aż 33 startupy

Jedenasta runda konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” okazała się wyjątkowa pod względem liczby projektów z przyznanym dofinansowanie. To olbrzymi sukces dla platform i startupów, które skutecznie rozwijają innowacyjne pomysły. Wśród wybranych startupów 8 pomysłów pochodzi z Platformy Startowej Start In Podkarpackie. Wśród nich są: BeeGraphene Sp.z o.o., FISHEYE Sp. z o.o., SEARCHSTREAM Sp.z o.o., SOYDIGI Sp. z .o.o., Field Guards Sp. z o.o., Golem Software Sp. z o.o., LACRES Sp. z.o.o., PHARMMATIC Sp. z.o.o.

Czym jest konkurs Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej?
Konkurs Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej jest stworzony z myślą o startupach, które z powodzeniem zrealizowały swój projekt w Platformach Startowych takich jak Wschodni Akcelerator Biznesu, Start In Podkarpackie czy Startup Heroes. Celem konkursu jest sfinansowanie działalności biznesowych wybranych startupów, które chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub też zagraniczny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Środki z dofinansowania przeznaczone są na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego. Dofinansowanie można wykorzystać na wynagrodzenie pracy personelu projektu i zakup środków trwałych, surowców oraz wartości niematerialnych lub prawnych. Dofinansowanie można przeznaczyć również na organizację i przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych, które będą służyć ekspansji rynkowej i międzynarodowej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Konkurs jest skierowany do startupów, które z powodzeniem zakończyły program inkubacji w Platformie Startowej. To znaczy, że osiągnęły zaplanowane „kamienie milowe” oraz otrzymały raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej. Następnym wymogiem dla zainteresowanych jest realizowanie projektu w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej. Są to jedynie tylko niektóre z wymogów, które należy spełnić, aby przystąpić do konkursu. Szczegółowe informacje są opisane na stronie poniżej:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-w-polsce-wschodniej