Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Idea 3W i The Heart ogłaszają inauguracyjną edycję konkursu 3W Challenge, skierowanego do naukowców, przedsiębiorców i spółek technologicznych. Konkurs stanowi wyjątkową okazję dla projektów związanych z Ideą 3W – wodą, wodorem, węglem, oferując wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze przemysłu, energetyki, medycyny, rolnictwa i innych sektorów gospodarki.

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.

Wsparcie innowacyjnych projektów: cel konkursu 3W Challenge

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz młodych startupów, które koncentrują się na wykorzystaniu przynajmniej jednego z trzech kluczowych zasobów: wody, wodoru i węgla. 3W Challenge stawia na rozwój technologii, które mają potencjał rewolucyjnego wpływu na różne gałęzie gospodarki.

Ogłosiliśmy konkurs 3W Challenge, żeby wspierać rozwój projektów badawczo-rozwojowych polskich pomysłodawców i twórców technologii z obszaru 3W (woda, wodór, węgiel). Inicjując aktywność w obszarze venture buildingu, BGK uruchamia dodatkowy, pozytywny impuls do rozwoju nowych przedsięwzięć w obszarze nowych technologii i innowacji. Chcemy w ten sposób zwiększyć podaż projektów, które mogą zyskać dalsze wsparcie ze strony funduszy venture capital
– mówi Aleksandra Surynowicz, Dyrektor Departamentu Inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak podkreśla Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart, kluczowym celem budowania rozwiązań technologicznych w modelu Venture Buildingowym jest minimalizacja ryzyka oraz przyspieszenie procesu realizacji projektu, która jednocześnie umożliwia szybką komercjalizację rozwiązania. Te założenia stanowią fundament konkursu 3W Challenge.

Nagrody w 3W Challenge

Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy mają szansę zostać jednym z trzech Laureatów i zdobyć kompleksowe wsparcie w formie usług Venture Buildingu dla swojego projektu, które obejmuje:

  • Rozwój biznesowy projektu – w tym przygotowanie modelu biznesowego oraz budowę planu finansowego i marketingowego
  • weryfikację rynkową i dostosowanie do klientów – zapewnienie analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na rozwiązanie oraz dostosowanie projektu do realnych potrzeb klientów
  • nawiązanie kontaktu z inwestorami: możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami już od początkowych faz rozwoju projektu, zwiększa to szanse na pozyskanie finansowania.

Trzech wybranych laureatów 3W Challenge zostanie nagrodzonych wsparciem dedykowanego zespołu specjalistów od budowania startupów. Razem z nimi, laureaci przejdą przez sprawdzony proces walidacji, budowy i ostatecznego uruchamiania operacyjnego rozwiązania. Nasze projekty będą rozwijane w ekosystemie, który przygotuje je na owocną współpracę z korporacjami i funduszami inwestycyjnymi. Za nagrodą kryje się także wsparcie w kluczowych obszarach, które stają się niezbędne w momencie wejścia na rynek – pomoc w działaniach sprzedażowych, kwestiach prawnych, marketingu, wsparcie HR i budowanie strategii skalowania produktu. Dla kilkuosobowych zespołów badawczych czy początkujących startupów, wygrana i współpraca z The Heart to unikalna szansa na realizację ambitnych planów
– mówi Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart.

Harmonogram Konkursu

11.2023 – Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń, bieżąca analiza projektów pod kątem spełnienia kryteriów konkursu
01.2024 – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i weryfikacja projektów
28-31.01.2024 – Zaproszenie wybranych projektów na Demo Day w Warszawie
02.2024 – Demo Day, obrady Jury i wybranie 3 Laureatów Konkursu
02-8.03.2024 – Rozmowy indywidualne z Laureatami
03.2024 – Rozpoczęcie procesu venture buildingu

Ocena jury w 3W Challenge: eksperci z różnych dziedzin

Zgłoszone do projektu projekty oceni jury w składzie:

  • Aleksandra Surynowicz, dyrektor Departamentu Inwestycji, BGK
  • Marek Zieliński, dyrektor Biura Innowacji 3WBank Gospodarstwa Krajowego
  • Patryk Darowski, Dyrektor zarządzający pionem ryzyka branżowego i ESG, BGK
  • Piotr Woliński, CEO Vinci S.A
  • Bartosz Pakulski, Investment Analyst Vinci S.A.
  • Maciej Marszałek, CEO The Heart
  • Kamil Sumera CEO, The Heart R&D Lab.

Inicjatywę 3W Challenge wspierają merytorycznie ekosystem naukowo-badawczy, korporacje oraz fundusze inwestycyjne.

Jesteśmy podekscytowani możliwością partnerstwa strategicznego w ramach inicjatywy 3W Challenge. Poprzez łączenie świata nauki z biznesem w obszarach węgla, wody i wodoru, konkurs ten może wyłonić zespoły opracowujące przełomowe technologie, które nie tylko spełnią współczesne wyzwania, ale także otworzą nowe horyzonty dla zrównoważonego rozwoju i innowacji. Wierzymy, że istnieje potencjał na dalszą współpracę pomiędzy naszym funduszem oraz uczestnikami konkursu, a oferowany jako nagroda proces venture buildingu pomoże odpowiednio przygotować się do przekucia pomysłu w rentowny biznes
– mówi Bartosz Pakulski, analityk ds. inwestycji w Vinci S.A.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 stycznia 2024 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Konkursu.

Ewentualne pytania można kierować pod adres: venturebuilding@bgk.pl