Zespół 3W ogłasza konkurs dla startupów z regionu Trójmorza, które są autorami lub pomysłodawcami technologii związanych z wodą, wodorem lub węglem pierwiastkowym, i które realizują projekty zgodne z Ideą 3W. Celem konkursu jest wsparcie innowacyjnych startupów w rozwijaniu nowoczesnych technologii 3W, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle, energetyce, medycynie, rolnictwie i innych sektorach gospodarki. Projekty można zgłaszać do 20 listopada 2023 r., a finał konkursu odbędzie się 27 listopada podczas Kongresu 3W w Warszawie.

3W Startup Showdown – kto może się zgłosić do konkursu?

Organizatorzy poszukują pomysłodawców, którzy:

  • opracowują i realizują projekty z wykorzystaniem przynajmniej jednego z zasobów: wody, wodoru i węgla lub działają w obszarze łączącym wszystkie te zasoby;
  • rozwijają nowoczesne technologie z zastosowaniem np. nanorurek węglowych, fulerenów, włókna węglowego, grafenu, węgla aktywnego czy węglowych ogniw paliwowych,
  • realizują projekty związane z technologiami wodorowymi, opracowują metody magazynowania i produkcji wodoru, szukają rozwiązań, które przyczynią się do przyspieszenia transformacji energetycznej w kierunku zeroemisyjności,
  • mają pomysły na mądre zarządzanie zasobami wody, oszczędzanie jej, oczyszczanie i uzdatnianie, a także na ograniczanie jej zużycia w sektorach takich jak rolnictwo, energetyka czy produkcja żywności.

Skład jury

Oceny zgłoszonych projektów dokona jury w składzie:

  • Artur Kurasiński – przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w konsultowaniu projektów startupowych i biznesów technologicznych oraz mentor w licznych polskich i międzynarodowych konkursach startupowych i inkubatorach,
  • Marcin Małecki – redaktor naczelny portalu MamStartup, serwisu poświęconego tematyce startupów oraz innowacyjnych przedsiębiorstw z branży nowych technologii,
  • Piotr Woliński – prezes Zarządu Vinci S.A, spółki zależnej BGK, która zarządza alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, zapewniającymi odpowiednie rozwiązania w zakresie finansowania polskich przedsiębiorców,
  • Magdalena Jabłońska, Chief Executive Officer, StartSmart Central & Eastern Europe

Eksperci wyróżnią start-upy, których rozwiązania odpowiadają na współczesne wyzwania cywilizacyjne i społeczne, a także realizują cele zrównoważonego rozwoju.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne jest na stronie organizatora. .

Przebieg konkursu

Harmonogram konkursu:

Etap I – 23.10.2023-20.11.2023 r. – Nabór formularzy zgłoszeniowych:
Etap II – 23.11.2023 r. Preselekcja – wybór 10 startupów spośród nadesłanych zgłoszeń
Etap III – 27.11.2023 r. Pitch-Day (finał) podczas Kongresu 3W.