ĀRYA Accelerate jest programem akceleracyjnym organizowanym przez firmę ĀRYA Foundry, która ma na celu zachęcaniewsparcie młodych, zdolnych osób w wykorzystywaniu tego potencjału przy zakładaniu własnych startupów mających realny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Program powstał z myślą, że potrzeba jest większej liczby założycieli w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, którzy będą pracować nad technologią transformacyjną pozytywnie wpływającą na skutki klimatyczne lub społeczne. Już w listopadzie startuje pierwsza, pilotażowa edycja programu.

Jak pojawił się pomysł

Pomysł na impact akcelerator pojawił się podczas pobytu w klasztorze Nepalu. Przez kolejne miesiące kształcił się on poprzez niezliczone rozmowy z osobami, które z sukcesem przeszły przez najlepsze inkubatory i akceleratory w Europie oraz na świecie – Y Combinator, Techstars, MassChallenge, IndieBio i wiele innych. Większość tych programów łączyło kilka wspólnych mianowników, które stały się też teraz częścią ĀRYA Accelerate.

Dużą inspiracją była także Sigma Squared Society. Jest to organizacja również zbudowana w Polsce przez założycielkę ĀRYA Foundry. Globalnie, Sigma Squared jednoczy ponad 900 najzdolniejszych founderów poniżej 26. roku życia, którzy zebrali łącznie ponad $1.3 miliarda na rozwój swoich spółek.

Korzyści ĀRYA Accelerate

W Polsce działa już kilka dobrze prosperujących programów inkubacyjnych i akceleracyjnych. ĀRYA Accelerate jednak zamierza kłaść nacisk na nieco inne aspekty.

ĀRYA Accelerate to 3-miesięczny intensywny program akceleracyjny dla młodych przedsiębiorców na samym początku ich ścieżki z zakładaniem innowacyjnego biznesu. Program skierowany jest do osób, które rozwijają technologie o rewolucyjnym charakterze, mające wpływ społeczny lub środowiskowy, i które są gotowe włożyć dużo ciężkiej pracy w rozwój swojej firmy także na arenie międzynarodowej.

Do pierwszej edycji zostanie przyjętych kilka rygorystycznie wyselekcjonowanych startupów. Przez kolejne trzy miesiące będą oni współpracować z topowymi mentorami w tzw. “sprintach”, brać udział w “AMA” (Ask Me Anything) z doświadczonymi przedsiębiorcami, wymieniać się lekcjami ze sobą na dedykowanych wyjazdach i bootcampach. Startupy będą przygotowywane pod inwestycje i łączone z inwestorami VC zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

ĀRYA Accelerate jest bezpłatnym programem, a zwycięzca pierwszej edycji może liczyć na nagrodę pieniężną w postaci 15 000 zł.

Wspieranie programu

ĀRYA Foundry wspierana jest przez grono inwestorów oraz przedsiębiorców, którzy wierzą w nową generację młodych innowatorów zmieniających świat.

Jedną z podstawowych idei ĀRYA Accelerate jest łączenie ambitnych założycieli z osobami, które doskonale wiedzą, z czym młode biznesy aktualne się zmagają, i są w stanie realnie im pomóc. Do mentoringu zapraszani są jedynie doświadczeni przedsiębiorcy i inwestorzy zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Organizacja jest także wspierana przez stowarzyszenia Polaków na najlepszych zagranicznych uczelniach – na University of Cambridge, University of Oxford czy Imperial College London. Wspierają ją także inne organizacje zrzeszające młodych przedsiębiorców w Polsce, takie jak TeenCrunch, Econverse czy InnovationsHub.

Dla kogo jest ten akcelerator?

Aby wziąć udział w programie, należy spełnić następujące kryteria:

  • przynajmniej jeden współzałożyciel powinien mieszkać obecnie w Polsce lub posiadać polskie obywatelstwo;
  • przedsięwzięcie powinno opierać się na wpływie i zachęcać ludzi do ruchu do przodu;
  • przedsięwzięcie powinno być na samym początku swojej podróży biznesowej;
  • uczestnik powinien być niezwykle ambitny i od pierwszego dnia myśleć globalnie;
  • uczestnik jest gotowy do intensywnej pracy nad swoim przedsięwzięciem w trakcie programu i po jego zakończeniu.

Zgłoszenie do udziału w programie

Zgłoszenia do pierwszej edycji ĀRYA Accelerate trwają do 8 października. Sam program startuje już 5 listopada. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej organizatora.