AstroTectonic to założony w Polsce start-up, który koncentruje się na dostarczaniu społeczeństwu nowoczesnych metod analitycznych do odkrywania natury trzęsień ziemi. Łączy wielokanałowe pomiary umożliwiające monitorowanie aktywności sejsmicznej na zupełnie nowym poziomie. Przeczytajcie jak wyglądała ich droga rozwoju i poznajcie ich bliżej!

Kto stoi za sukcesem startupu?

Twórcami Astrotectonic są Noemi Zabari, Kevin Almeida Cheminant oraz Itamar Zabari.

Noemi posiada stopień doktora z fizyki i specjalizuje się w fizyce teoretycznej oraz gwiazdach neutronowych. Posiada również umiejętności przywódcze zdobyte podczas pracy zawodowej w różnych branżach. Była odpowiedzialna za zarządzanie nawet pięcioma projektami jednocześnie.

Kevin również posiada stopień doktora z fizyki. Jego specjalizacja to fizyka promieni kosmicznych oraz promieniowanie gamma. Jest członkiem kolaboracji Pierre Auger, światowego lidera w dziedzinie badań promieni kosmicznych i posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie astrofizyki cząstek elementarnych.

Itamar ma bogate doświadczenie w operacjach, rozwoju biznesu oraz zarządzaniu procesami.

Od jednego pomysłu… do Astrotectonic!

Pomysł na projekt zrodził się dzięki badaniom w ramach projektu CREDO (credo.science). CREDO (Cosmic Rays Extremely Distributed Observatory) to projekt mający na celu stworzenie globalnej sieci detektorów promieni kosmicznych, wykorzystującej infrastrukturę istniejących urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, komputery i urządzenia IoT.

Podczas studiów doktoranckich Noemi i Kevin, którzy zaangażowani byli i nadal są w projekt CREDO, zaczęli się przyglądać korelacji między promieniowaniem kosmicznym, a aktywnością sejsmiczną. Dziś nazywamy tę korelację „cosmo-seismic relation”. Astrotectonic powstał właśnie z tych rozważań i obiecujących wyników. Co ciekawe, nikt z zespołu nie jest specjalistą w geofizyce czy sejsmologii. Wiedza z tych dziedzin czerpana jest z partnerstw. Dla przykładu, jednym z głównych partnerów jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Astrotectonic – naukowe rozwiązanie dla zwyczajnych ludzi

Astrotectonic jest startupem, który tworzy system do przewidywania trzęsień ziemi, co pomoże w ochronie życia i mienia wszystkich obywateli. Taki system to przełom na rynku. Pozwoli zminimalizować szkody związane z trzęsieniami ziemi oraz na potrzeby związane z zwiększeniem bezpieczeństwa publicznego i prywatnego.

Trzęsienia ziemi są jednym z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Mogą spowodować ogromne straty materialne i ludzkie. Astrotectonic ma na celu wykorzystanie danych z różnych źródeł, w tym danych tzw. pogody kosmicznej czy danych z satelitów, do tworzenia bardziej dokładnych prognoz trzęsień ziemi. Dzięki temu, kiedy pojawi się podejrzenie zbliżającego kataklizmu, możliwe będzie szybsze ostrzeżenie i podjęcie odpowiednich działań, takich jak ewakuacja, zabezpieczenie budynków, czy wstrzymanie transportu.

Przykładem może być niedawne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Gdyby mieszkańcy tych krajów otrzymali ostrzeżenie o trzęsieniu, które tak spustoszyło ich kraj, ilość strat mogłaby być zdecydowanie niższa. Ostrzeżenie przed trzęsieniem ziemi jest zawsze lepsze niż jego niespodziewana nagła katastrofa.

Proces inkubacji startupu

Astrotectonic przeszedł proces inkubacji w Start In Podkarpackie, prowadzonym przez HugeTech.

Faza inkubacji pozwoliła nam na zdefiniowanie modelu biznesowego. Otrzymaliśmy wsparcie mentorskie, dostęp do sieci kontaktów biznesowych oraz do narzędzi i zasobów, które pomogły nam w rozwijaniu naszej idei. Takim głównym wynikiem procesu inkubacji było otrzymanie grantu POPW.01.01.02, który z kolei pozwolił nam na zrealizowanie jednego z niezbędnych kamieni milowych: budowa prototypu detektora promieniowania kosmicznego

– mówią założyciele.

To dopiero początek!

Astrotectonic ma bardzo obiecujące plany na przyszłość. Rozpoczyna współpracę z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) oraz w pewnym stopniu z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Te dwa partnerstwa stały się realne dzięki połączeniu z Brokerem ESA przez osoby z HugeTech, z którymi Astrotectonic pracował podczas procesu inkubacji.

Przyszłe plany firmy skupiają się przede wszystkim na rozwoju modeli głębokiego uczenia oraz wdrażaniu danych rzeczywistych z detektorów, w celu uzyskania predykcji trzęsień ziemi. W trakcie tych prac Astrotectonic będzie starał się rozpowszechniać informacje o swojej inicjatywie oraz budować świadomość na temat możliwości predykcji trzęsień ziemi.