Polski Fundusz Rozwoju przygotował narzędzie wspomagające rozwój polskich przedsiębiorstw. Badanie Dojrzałości Innowacyjnej sprawdza poziom gotowości w firmach do przyjęcia cyfryzacji, rozwoju innowacji i transformacji energetycznej. Do niedawna narzędzie było dedykowane tylko dla dużych firm. Obecnie jednak grupa poszerzyła ofertę. Z diagnostyki mogą korzystać również małe i średnie przedsiębiorstwa.
 
Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Badanie Dojrzałości Innowacyjnej ma na celu przekazanie przedsiębiorstwom praktycznych wskazówek do rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych. Inicjatywa jest pierwszym punktem wsparcia PFR dla dużych firm i sektora MŚP. W kolejnych krokach, Badanie Dojrzałości Innowacyjnej może zostać uzupełnione o doradztwo indywidualne, darmowy dostęp do kursów online oraz warsztaty tematyczne. Badania zostały przeprowadzonych przez instytucję na próbie 80 dużych firm. Wynika z nich, że aby firma z powodzeniem aplikowała i wdrażała innowacyjności potrzebna jest tzw. kultura innowacyjności. Okazało się, że wraz z rozwojem kultury innowacyjności rośnie jej zdolność do transformacji cyfrowej i energetycznej.
 

Na czym polega Badanie Dojrzałości Innowacyjnej?

Badanie opiera się na autorskiej metodyce PFR. Narzędzie pozwala ocenić poziom innowacyjności danej firmy oraz stwarza możliwości opracowania dalszej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o wypracowane dane. Wykorzystywana ankieta zawiera 38 pytań. Kwestionariusz skupia 3 obszary tematyczne, są to: innowacje, cyfryzacja oraz transformacja energetyczna. Ze względu na kilka rodzajów innowacji, które może opracowywać organizacja obszar ten został podzielony na 4 podobszary:

  • innowacje w organizacji,
  • innowacje produktowe i usługowe,
  • innowacje procesowe,
  • innowacje marketingowe.

Każda odpowiedź posiada określoną wagę w skali od 0 do 1. Na koniec została wyciągnięta średnia odpowiedzi dla obszarów i podobszarów jak i wszystkich odpowiedzi. Zrealizowane badanie pilotażowe na próbie 80 dużych przedsiębiorstw pozwoliło na kalibracje progów punktowych i kwalifikowanie firm do danego typu.

Pierwsze wyniki badań można znaleźć tutaj.

Aby firma mogła się zgłosić do badania wystarczy wypełnić formularz na stronie.