Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nowy projekt w inicjatywie 3W. Będzie on realizować z jedenastoma czołowymi polskimi uczelniami. Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W (ICI 3W) ma przyspieszyć i ułatwić komercjalizację nowych technologii z obszaru wody, wodoru i węgla. Działania ICI 3W będzie wspierać Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Czym jest Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W?

ICI 3W to nic innego jak urzeczywistnienie inicjatywy 3W, którą Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił w 2021 roku. Inicjatywa ta powstała w odpowiedzi na wyzwania cywilizacyjne. Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy nieustannie postępuje, zatem wymagane są znaczące działania. Przede wszystkim poruszane będą kwestie dotyczące ochrony klimatu i środowiska. Nie zabraknie jednak inicjatyw dotyczących wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Założenia inicjatywy 3W wpisują się także w wyzwania dotyczące nowej sytuacji geopolitycznej. Za powstaniem ICI 3W stoją przedstawiciele jedenastu polskich uczelni technicznych i uniwersytetów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz.

ICI wspiera przedsiębiorstwa w wejściu na rynek

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W ma pomagać wprowadzić na rynek nowe technologie wodne, wodorowe i węglowe. Centrum będzie pracować nad opracowywaniem wszelkiego rodzaju diagnoz ich potencjału. W ich gestii będzie również leżało przygotowywanie strategii rozwoju technologii w obszarach 3W. Ponadto ICI będzie oferować też usługi konsultingowe.

Szczególnie istotne będą obszary wspólne, które łączą te rozwiązania – np. wodne z węglowymi. Podmioty zainteresowane komercjalizacją wynalazków z sektora 3W będą mogły dodatkowo zwrócić się do Centrum o wsparcie relacyjne w poszukiwaniu partnerów do komercjalizacji, jak również w pozyskaniu środków finansowych. Te wszystkie działania wpłyną na urynkowienie wielu projektów, które wcześniej nie miały na to możliwości.

– zapowiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK i inicjatorka idei 3W.

ICI 3W będzie zarówno wspierać ośrodki naukowe, jak i promować doktoraty wdrożeniowe. Będzie również tworzyć programy studiów oraz szkolenia związane z 3W. Wsparcie uzyskają także polscy badacze, którzy:

  • rozwiązują problemy z dostępem do wody
  • opracowują sposoby, jak wykorzystać wodór w transformacji energetycznej
  • tworzą innowacyjne technologie związane z różnymi postaciami węgla pierwiastkowego: grafenu, nanorurek, fulerenów i innych.

Uczelnie mają potencjał intelektualny i techniczny, by rozwijać zagadnienia związane z wodą, wodorem i węglem. Potrzebujemy również integracji środowiska, żeby nie konkurować ze sobą, co czasami ma miejsce.  Wiemy, że nowe technologie kosztują, ale są bardzo korzystne z punktu widzenia dalszego rozwoju gospodarki. Wcześniejsza inwestycja spłaci się z nawiązką: tworzenie miejsc pracy, know-how, jak i nowe, proekologiczne rozwiązania, bo trudno zapomnieć o zmianach klimatycznych.

– powiedział prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Rektor Politechniki Poznańskiej.

Najlepsze technologie według ICI 3W

Najlepsze rozwiązania z sektora 3W uzyskają wsparcie ICI 3W. Zadaniem członków Centrum będzie opiniowanie projektów oraz weryfikowanie ich technology readiness level (poziomu TRL). Ponadto kreowane będą nowe i sieciowane istniejące już inkubatory. To jednak nie wszystko. Centrum zadba o efektywne wsparcie dla start-upów czy spin-offów, które specjalizują się w tematyce 3W i jej aplikacjach.

Bardzo się cieszę, że Sieć Badawcza Łukasiewicz, czyli 26 instytutów i 4,5 tys. inżynierów i naukowców może być częścią inicjatywy, której liderem jest BGK. To nie jest typowa sytuacja, że bank zajmuje się mobilizowaniem środowiska naukowego do rozwijania nowoczesnych technologii, więc to dobra wiadomość dla wszystkich naukowców w Polsce.

– stwierdził dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

3W – woda, wodór, nowoczesne technologie węglowe

Centrum to ważny element upowszechniający ideę 3W. W ICI 3W będą organizowane m.in. seminaria, warsztaty naukowe i konferencje, które zwiększą wiedzę na temat inicjatywy 3W i zaprezentują dobre praktyki. Celem jest zbudowanie świadomości społecznej na temat wagi codziennych decyzji konsumenckich, a jednocześnie życie w myśl zrównoważonego rozwoju. Innowacyjne technologie 3W sprawią, że polska gospodarka będzie miała szansę przyspieszyć transformację ku zeroemisyjności. ICI 3W powstało, by stworzyć przyjazny ekosystem, który nie tyle ułatwi wymianę wiedzy, co pomoże nawiązać relacje i uzyskać wsparcie dla projektów o najwyższym potencjale rozwojowym. Zdobywanie grantów przez rodzinne pomysły to kolejny z celów założycieli ICI. Temat 3W poruszono także w czasie wydarzenia Impact CEE’22. Jest to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie przyciąga wielu cenionych na rynku światowym menadżerów, polityków, naukowców i ekspertów. W tegorocznej edycji nie zabrakło dyskusji dotyczącej 3W: „Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach inicjatywy 3W”. Co więcej, w czasie trwających wówczas warsztatów rektorzy i przedstawiciele uczelni mogli porozmawiać na temat najbliższych zadań Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Źródło: Informacja prasowa