Polskie innowacje podbijają światowe rynki!

Polskie innowacje podbijają światowe rynki!

W ubiegłym roku można było zaobserwować wzrost ilości polskich firm aktywnych innowacyjnie. Przed pandemią było to jedynie 30% firm, podczas gdy w 2021 ten odsetek wynosił prawie 80%. Innowacyjne produkty zaczęły wykraczać poza rodzimy rynek....