Zakończył się cykl 16 webinarów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Branżowe czwartki”. W ramach odbywających się spotkań można było podzielić się wynikami badań przeprowadzonych w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Minione potkania odbywały się w formie dyskusji, a zaproszeni eksperci rozmawiali na temat trendów i wyzwań dla pracodawców i sektora edukacji. Co więcej, zebrane podczas webinarów raporty i nagrania ze spotkań wciąż są dostępne na platformie PARP.

Czym jest  Bilans Kapitału Ludzkiego?

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy w skali europejskiej monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Jest on realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński od 2009 r. W jego ramach, dzięki wieloletniemu doświadczeniu przeprowadzono badania w 17 branżach. Finalnie dzięki BKL możliwe było określenie obecnych oraz przyszłych potrzeb kompetencyjnych. Co więcej, za sprawą przeprowadzonych badań zidentyfikowano wyzwania stojące przed każdą z branż w wymiarze kompetencyjnym.

Obecnie BKL obejmuje badania przekrojowe – dostarczające ogólnych informacji o sytuacji na rynku pracy oraz badania branżowe w trzech sektorach: finansowym, IT oraz turystyki. Ich celem jest pogłębienie wiedzy nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w branżach, w których zostały utworzone Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Szeroki zakres „Branżowych czwartków”

Przeprowadzane w ramach „Branżowych czwartków” webinary  były okazją do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań. Zatem w trakcie ich trwania uczestnicy mieli możliwość wsłuchania się w głosy ekspertów z wielu branż., w których znalazły się m.in.:

 • budownictwo,
 • chemia,
 • finanse,
 • gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja,
 • handel,
 • IT,
 • komunikacja marketingowa,
 • moda i innowacyjne tekstylia,
 • motoryzacja i elektromobilność,
 • nowoczesne usługi biznesowe,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • odzysk materiałowy surowców,
 • przemysł lotniczo-kosmiczny,
 • telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo,
 • żywność wysokiej jakości.

Do kogo skierowane były „Branżowe czwartki”?

Spotkania w ramach „Branżowych czwartków” skierowane były przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli działów HR oraz działów szkoleń i rozwoju. Udział w nim wzięli także przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, ekspertów i analityków branżowych. Nie zabrakło również przedstawicieli administracji publicznej i instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

W trakcie cyklu webinariów zaprezentowaliśmy szczegółowo wyniki badań, które –  w postaci raportów i nagrań zarejestrowanych spotkań – są dostępne dla wszystkich na stronie PARP. Biorcy w nim udział eksperci z poszczególnych dziedzin rozmawiali o potrzebach kompetencyjnych pracodawców, niedopasowaniu kompetencyjnym, o przyszłości branż, kształtowanej przez trendy i uwarunkowania bieżące, jak choćby sytuacja na Ukrainie. Wiedza ta z pewnością posłuży Sektorowym Radom ds. Kompetencji, przedsiębiorcom oraz środowisku edukacji

– powiedział Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

„Branżowe czwartki” w statystykach

Finalnie cykl spotkań zgromadził ponad 1500 słuchaczy i 150 ekspertów z różnych dziedzin. Na spotkania przybywali zarówno przedsiębiorcy i praktycy z rynku pracy, jak i przedstawiciele środowiska edukacji, w tym aż 25 uczelni i wiele szkół branżowych. Co więcej, niezwykle ważnym i cennym głosem w dyskusji był ten od przedstawicieli poszczególnych Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Badania BBKL będą prowadzone do końca 2023 roku. Chociaż cykl „Branżowych czwartków” właściwie się nie kończy. Już jesienią będziemy chcieli zaprosić Państwa na webinary, na których podzielimy się wynikami ogólnopolskich badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Porozmawiamy o sytuacji na rynku pracy, aktywności przedsiębiorstw i kondycji sektora szkoleniowo-rozwojowego. Ponadto w przyszłym roku powrócimy do spotkań branżowych, na których będziemy się dzielić wynikami II edycji badań, które już rozpoczęliśmy.

– podsumowuje Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Projekty BKL, BBKL i BBKL II współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości