Trendy światowe podążają aktualnie w kierunku ograniczenia marnotrawstwa oraz szeroko rozumianej technologii foodtech. Polskie startupy intensyfikują pracę nad technologią żywności. Motorem napędowym jest rosnąca, ekologiczna świadomość konsumentów. Startup Ecobean skupia się aktualnie na inwestycjach, mających na celu ograniczenie śladu węglowego w branży kawowej. Ich innowacje obejmują przetwarzanie odpadów kawy na zrównoważone surowce i specjalistyczne substancje chemiczne. Jak się okazuje – odpady kawy są bardzo istotnym surowcem i źródłem substancji, które obecnie są marnowane.

Ecobean to warszawski startup, który opracował technologię pozwalającą na pełną waloryzację odpadów kawowych. Niedawno realizował inwestycje z EIT InnoEnergy, CofounderZone, CIECH Ventures i Aniołami Biznesu z COBIN Angels. Inwestycja ta, jest kluczowym kamieniem milowym na drodze firmy do budowy Centrum Technologii Ecobean. Przyczyni się nie tylko do wzmocnienia zespołu, ale utoruje drogę do dalszej globalnej ekspansji.

Potencjał fusów kawowych

Według badań, każdego dnia w Europie składuje się ok. 9 000 ton fusów po kawie. Ecobean opracował opatentowaną technologię przetwarzania kawowego odpadu na zrównoważone materiały, takie jak olej kawowy, antyoksydanty, kwas mlekowy, dodatki białkowe i ligninę kawową. Substancje te są bezpośrednimi alternatywami produktów szeroko stosowanych obecnie przez różne gałęzie przemysłu. Między innymi spożywczego, kosmetycznego, przetwórczego i farmaceutycznego. Co równie istotne – rozwiązanie Ecobean znacząco obniża ślad węglowy przemysłu kawowego. Ecobean realizuje założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Ściśle współpracuje z liderami rynku, takimi jak AmRest, który jest operatorem takich marek jak Starbucks w Europie Środkowej. W ramach tej współpracy Ecobean jest odpowiedzialny głównie za zbiórkę zużytych fusów po kawie. Do jego kompetencji należy również rozwój aplikacji dostosowanych do potrzeb klienta. Spółka wykorzystuje swoje silne partnerstwo i współpracę z Politechniką Warszawską, która wspiera Ecobean od momentu jego powstania w 2018 roku. Uniwersytet jest udziałowcem Ecobean poprzez swoją spółkę zależną – Instytut Badań Stosowanych.

Co sądzą eksperci?

Jesteśmy najbardziej zaawansowaną technologicznie firmą w sektorze, ze sprawdzonym rozwiązaniem logistycznym do pełnego przetwarzania zużytych fusów kawowych i przekształcania ich w materiały potrzebne różnym branżom. Ostatnia runda i nawiązane partnerstwa to kluczowy kamień milowy w rozwoju spółki – naszym celem pozostaje otwarcie kilku gigarafinerii do 2025 roku”

– mówi Marcin Koziorowski, prezes zarządu Ecobean.

W EIT InnoEnergy nieustannie analizujemy rynek pod kątem skalowalnych, opartych na technologii innowacji, które łączą w sobie pozytywny wpływ na środowisko i klimat z dużymi możliwościami tworzenia wartości. Ecobean nie tylko spełnia wszystkie powyższe kryteria, ale także łączy cele związane z cyrkularnością, zrównoważonym rozwojem i zieloną transformacją.

– powiedział Marcin Wasilewski, CEO w EIT InnoEnergy Central Europe.

Coraz więcej Aniołów Biznesu poszukuje tzw. inwestycji impaktowych (impact investing). Poza możliwością osiągnięcia wysokich stóp zwrotu, impact investing daje możliwość wsparcia startupów, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo i środowisko. Ecobean wpisuje się w trend odpowiedzialnego inwestowania impaktowego, które jest atrakcyjne dla aniołów biznesu

– komentuje Robert Ługowski, założyciel i partner zarządzający w Klubie Aniołów Biznesu COBIN Angels.

Z kim współpracuje Ecobean?

CofounderZone jest polskim funduszem VC, który angażuje się kapitałowo w projekty na wczesnym etapie rozwoju, w koinwestycji z Aniołami Biznesu. Integruje środowisko inwestorów prywatnych z założycielami startupów. Stawia na dalszy rozwój spółek portfelowych nie tylko poprzez środki finansowe, ale również pomoc w wymianie doświadczeń oraz realizowanie efektów synergii. CIECH Ventures odpowiada za inicjowanie współpracy Grupy CIECH ze start-upami. Aktywność CIECH Ventures uzupełnia działania profesjonalnego zespołu R&D działającego w ramach Grupy. Spółka poszukuje start-upów technologicznych z całej Europy działających w trzech obszarów: technologii chemicznych, zrównoważonego przemysłu i rolnictwa. Łatwo można nawiązywać z nimi współpracę w formie partnerstw. EIT InnoEnergy jest jednym z największych i najbardziej aktywnych inwestorów w dziedzinie technologii dla ochrony klimatu i zrównoważonej energii. Około 180 firm z portfela InnoEnergy jest na dobrej drodze do wygenerowania 72,8 miliarda EUR przychodu, przyczyniając się tym samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 1,1 gigaton dwutlenku węgla rocznie.

Instytut Badań Stosowanych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej to firma w pełni należąca do Politechniki Warszawskiej. Jej celem jest wsparcie nauki i naukowców poprzez efektywny transfer technologii. Co więcej celem Instytutu jest wzmocnienie konkurencyjności i efektywności Politechniki Warszawskiej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. COBIN Angels to uruchomiony w roku 2015 w Warszawie klub inwestorów indywidualnych. Angażuje się w rozwój firm o wysokim potencjale wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem projektów z sektora technologicznego. Łączy startupy z prywatnymi inwestorami, oferując założycielom możliwość pozyskania finansowania, a członkom klubu efektywny i wygodny sposób na inwestowanie.

Źródło: Informacja prasowa