Zmiany klimatu i inne wyzwania wymagają szukania globalnych rozwiązań. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) w ramach własnej inicjatywy Global Outreach toruje drogę obiecującym europejskim start-upom, łącząc je z ekosystemami innowacji na całym świecie. Wśród wyróżniających się uczestników tegorocznej edycji programu była uFraction8 – częściowo polska firma zaangażowana w rozwój technologii rewolucjonizującej przetwarzanie w bioreaktorach i przyczyniającej się do tworzenia zrównoważonej przyszłości. Poznańska firma była jedną z kilku zajmujących się technologiami klimatycznymi, które tej jesieni znalazły się w centrum uwagi obiecującego ekosystemu innowacji na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

EIT Global Outreach łączy światowe ekosystemy

Inicjatywa EIT Global Outreach, prowadzona przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), jednostkę Unii Europejskiej, działa jako pomost łączący europejskie ekosystemy innowacji z resztą świata. Jest odpowiedzią na coraz bardziej złożone wyzwania, wymagające współpracy na wielu poziomach. Celem platformy EIT Global Outreach jest wzmacnianie pozycji innowatorów i przedsiębiorców w zakresie opracowywania rozwiązań, które mogą sprostać globalnym wyzwaniom społecznym, wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć na świecie miejsca pracy wymagające kwalifikacji.

Pokonywanie problemów wymaga globalnego podejścia. Zmiany klimatu czy inne wyzwania nie są ograniczone do konkretnego regionu i wymagają wspólnych wysiłków na rzecz znalezienia skutecznych rozwiązań. Wykorzystując model lean do rozwoju i stymulowania ekosystemów na świecie, Global Outreach istotnie wspiera ekosystemy innowacji w Unii Europejskiej. To nowe podejście pozwala innowatorom z Europy cieszyć się dostępem do strategicznych lokalizacji na świecie i bez zobowiązań, umożliwiając skuteczną globalną eksplorację
– mówi Adi Barel, dyrektor zarządzająca Global Outreach.

Skalowanie innowacji

Jednym z sztandarowych programów inicjatywy Global Outreach jest GreenScale. To dwumiesięczny program „skalujący”, skierowany do bardziej dojrzałych start-upów i scale-upów działających w obszarze technologii klimatycznych, które chcą wejść na rynki globalne. Wschodnie wybrzeże USA, z ekosystemem o wartości 647 miliardów dolarów i 98 jednorożcami, czyli start-upami o wartości co najmniej miliarda dolarów w samym Nowym Jorku, wraz z Bostonem i Waszyngtonem (D.C.) wśród 11 najlepszych ekosystemów technologicznych w 2023 roku według Startup Genome, jest jednym z najbardziej pożądanych rynków dla europejskich firm.

Mając na uwadze ogromne możliwości w tym regionie, GreenScale w 2023 r. ułatwił nawiązanie kontaktów z inwestorami ze wschodniego wybrzeża USA, otwierając nowe możliwości finansowania oraz uruchamiając projekty beta, a także zapewnił praktyczne narzędzia do ekspansji rynkowej firm. Sesje programu obejmowały podstawowe aspekty nawigacji rynkowej, możliwości inwestowania i finansowania, prezentowania swojej historii, a także budowania marki, nawiązywania potencjalnej współpracy i tworzenia strategii marketingowych.

Zwieńczeniem programu był zorganizowany pod koniec października roadshow, obejmujący wizyty w znanych ośrodkach technologicznych i centrach innowacji, takich jak NewLab na Brooklynie i Andlinger Center For Energy And Environment na Uniwersytecie Princeton. Łącznie dziesięć start-upów z całej Europy, w tym wspomniany UFraction8, miało okazję nawiązać kontakt z inwestorami, korporacjami i innymi kluczowymi interesariuszami, prezentując swoje innowacyjne rozwiązania przed wpływową publicznością. Wielki finał roadshow, podczas którego start-upy prezentowały się przed lokalnymi funduszami venture capital, pokazał globalny wpływ i potencjał tych innowacyjnych firm.

Droga do zrównoważonej przyszłości

Założony w Szkocji i częściowo zlokalizowany w Poznaniu start-up biotechnologiczny UFraction8 koncentruje się na zrównoważonym przetwarzaniu w bioreaktorach, zastępując filtry, membrany, flokulanty, wirówki i inne technologie innowacyjnym rozwiązaniem opartym na mikroprzepływach. Firma UFraction8, której współzałożycielami są Brian Miller i Monika Tomecka, otworzyła swój oddział w Polsce w 2019 roku. Technologia uFraction8 wykorzystuje mikroprzepływy do delikatnej, energooszczędnej separacji, pracując z szeroką gamą drobnoustrojów, takich jak mikroalgi, drożdże i bakterie, w celu sortowania biomasy z pożywki hodowlanej bez szkodliwych procesów wysokiego ścinania.

Wpływ firmy na klimat jest znaczący, ponieważ 75 jej modułów jest w stanie zaoszczędzić do 2 344 ton CO2 rocznie w porównaniu z innymi systemami. Odpowiada to emisji spalin z 290 samochodów jeżdżących po całym świecie lub 4 553 baryłkom spalonej ropy naftowej.

Rozwój dzięki programowi EIT Global Outreach

Udział w programie GreenScale okazał się przełomem dla UFraction8. Kontakt z jednym z najgorętszych ekosystemów innowacji oraz wartościowe sesje prowadzone w ramach EIT Global Outreach znacząco przyczyniły się do realizacji naszych planów rozwoju i zwiększenia rozpoznawalności. Otrzymane wsparcie wykracza poza pomoc finansową. Najcenniejsze jest budowanie kontaktów i wspieranie współpracy na poziomie międzynarodowym. Program zapewnia start-upom nie tylko możliwość szybkiego rozwoju, ale także ułatwia nawiązanie kontaktów w skali globalnej, które są niezbędne do sprostania złożonym wyzwaniom w erze globalnej
– podkreśla Monika Tomecka, CEO i Founding Director, UFraction8 Polska.

GreenScale to tylko jedna z inicjatyw EIT Global Outreach. Możliwości jakie pojawią się w 2024 roku będą obejmować programy wejścia na rynek dla start-upów, program eksploracji dla liderów ekosystemów, a także program kojarzenia partnerów oraz budowania konsorcjów dla partnerów i start-upów.