W lutym br. rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Erasmusa dla Młodych Przedsiębiorców. Jest to już 4 cykl inicjatywy. Program jest skierowany do przedsiębiorców na różnym etapie rozwoju. Wymiana jest finansowana przez Komisję Europejską a fundacja MOST jest jedną z organizacji pośredniczących, która wdraża tę inicjatywę od ponad 6 lat w Polsce.

Jakie korzyści oferuje Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców?

  • Finansuje zagraniczny wyjazd początkujących przedsiębiorców do firm przyjmujących w wybranych krajach (UE i państwa stowarzyszone z Programem).
  • Gwarantuje zdobycie praktycznego doświadczenia w zagranicznej firmie przyjmującej. Umożliwia dostęp do nowych rynków oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych i klientów.
  • Ułatwia tworzenie międzynarodowej sieci kontaktów.
  • Zapewnia przedsiębiorcom przyjmującym dodatkowe wsparcie kadrowe.

Wymiana trwa od 1 do 6 miesięcy a wsparcie finansowe zależy od destynacji. Wymagania dla firmy, która chce wziąć udział w projekcie to status MŚP oraz minimum 3 lata na polskim rynku. Natomiast Młody Przedsiębiorca w momencie złożenia aplikacji powinien przebywać na terenie Polski minimum 6 miesięcy oraz prowadzić firmę nie dłużej niż 3 lata lub mieć zamiar otwarcia działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje i wymagania dla kandydatów dostępne są na oficjalnej stronie.