Masz pomysł na nowatorski projekt, ale brakuje Ci wsparcia finansowego z funduszy europejskich? A może dopiero zaczynasz rozważać wprowadzenie innowacji do swojego biznesu? Innopoint, STEP i Innovation Coach to tylko niektóre z usług informacyjnych, które oferują pomoc każdemu, kto pragnie rozwijać swoją firmę, podążać ścieżką innowacji, eksplorować rynki zagraniczne lub nawiązywać współpracę z jednostkami naukowymi. 

Przedsiębiorcy zyskują ułatwiony dostęp do funduszy europejskich za sprawą bezpłatnych usług informacyjnych: Innopoint, STEP i Innovation Coach. Dodatkowo każda instytucja zarządzająca funduszami ma własne kanały informacyjne. W przypadku Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) są to infolinia, dyżury ekspertów, baza pytań i odpowiedzi oraz spotkania informacyjne dla firm. Dzięki tym informacjom można uzyskać informacje na temat dofinansowania, dlatego warto je zapamiętać.

Nowoczesny przewodnik po Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców

Innopoint to innowacyjny system obsługi informacyjnej, zaprojektowany specjalnie dla przedsiębiorców zainteresowanych uczestnictwem w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Współpracuje z Głównymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w każdym województwie oraz Centralnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Doświadczeni konsultanci ds. funduszy europejskich są dostępni, aby udzielić szczegółowych informacji na temat różnych form wsparcia oferowanych w ramach FENG.

System składa się z dwóch głównych elementów:

  • Ankiety potrzeb przedsiębiorcy: po wypełnieniu ankiety przedsiębiorca otrzymuje spersonalizowane informacje o dostępnych instrumentach FENG, dopasowanych do jego konkretnych potrzeb. Spotkanie w wybranym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich można umówić za pomocą formularza rezerwacji konsultacji.
  • Infolinii dostarczającej podstawowe informacje na temat całej oferty FENG. Infolinia, wspomagana przez nowoczesne technologie i sztuczną inteligencją, oferuje nie tylko wsparcie doświadczonych konsultantów, lecz także interakcję z wirtualnymi asystentami. Chatbot odpowie na pytania w formie pisemnej, podczas gdy voicebot będzie dostępny do rozmów w formie głosowej.

Fundusze unijne – wystarczy jeden krok

STEP, adresowany do tych, którzy mają kreatywne pomysły na projekty związane z badaniami, rozwojem nowych produktów, technologii lub ekspansją na nowe rynki, oferuje indywidualne wsparcie. Poprzez wypełnienie formularza na stronie www.step.gov.pl, przedsiębiorcy mogą opisać swój pomysł. W ciągu kilku dni eksperci ocenią jego zgodność z dostępną ofertę funduszy europejskich. Jeśli pomysł wpisuje się w program, przydzielony zostanie doradca, który pomoże w identyfikacji źródeł finansowania z UE, wskaże konkretne nabory oraz wspomoże w precyzyjnym określeniu celów i założeń projektu.

Rozwijaj swój pomysł z Innovation Coach

Dla osób, które nie mają jeszcze pomysłu i dopiero myślą o wprowadzeniu innowacji do swojego przedsiębiorstwa, dostępny jest Innovation Coach. Oferuje on szeroki wachlarz usług, w tym: dni otwarte, konsultacje z ekspertami UE, coaching innowacji oraz warsztaty, których celem jest wsparcie firm w identyfikacji potrzeb, analizie otoczenia gospodarczego oraz stworzeniu modeli finansowych. Usługa coachingu kończy się opracowaniem rekomendacji dla przedsiębiorstwa, obejmującej pomysł na implementację innowacji i sposób finansowania z funduszy europejskich.

Inicjatywy te oferują spersonalizowane wsparcie dzięki ocenie projektów przedsiębiorców pod kątem szans na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Eksperci z doświadczeniem w obszarze funduszy unijnych zapewniają kompleksową pomoc, co sprawia, że wsparcie jest łatwiej dostępne dla przedsiębiorców, którzy mają kreatywne i innowacyjne pomysły.

Więcej informacji znajduje się na stronach Funduszy Europejskich poświęconych inicjatywom Innopoint, STEP oraz Innovation Coach.

Fundusze unijne – wszystko co musisz wiedzieć o ofertach PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje różnorodne możliwości uzyskania informacji na temat dostępnych dotacji.

Rozmowa z konsultantem pozwoli uzyskać informacje o obecnie trwających konkursach, a w bazie pytań i odpowiedzi można znaleźć wiedzę z wielu obszarów usług i dotacji PARP, obejmujących m.in. wzornictwo i projektowanie, działania zagraniczne, infrastrukturę i turystykę, badania i inwestycje, szkolnictwo i doradztwo, współpracę i partnerstwa, dokapitalizowanie, wsparcie na start oraz przedsiębiorstwa zorientowane na zrównoważony rozwój. Kontakt do konsultantów PARP, którzy pomogą zidentyfikować usługi i dotacje, można znaleźć na stronie internetowej. Dla ogłoszonych naborów organizowane są spotkania informacyjne, na których szczegółowo można zapoznać się z zasadami przygotowywania, składania ioceny wniosków o dofinansowanie, terminy i rejestracja publikowane są na stronie PARP w zakładce wydarzenia. W przypadku złożonych już zagadnień wynikających z przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej informacją służą eksperci PARP dostępni podczas dyżurów telefonicznych. Wnioskodawcy mogą szukać informacji także na stronie pytania.parp.gov.pl.

Biura regionalne PARP

Działalność informacyjna biur regionalnych PARP w PoznaniuOlsztynie koncentruje się na udostępnianiu informacji dotyczących funduszy europejskich. Dotacje z tych funduszy obejmują różne programy, takie jak Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Biuro Regionalne w Poznaniu odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Zachodniej. Prowadzi działania informacyjne projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO), a także wprowadza nowe formy wsparcia związane z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Udostępnia też dane dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w regionie, który umożliwia firmom wczesne wykrycie symptomów pogarszającej się kondycji i zagrożenia utraty płynności finansowej. Obejmuje między innymi testy i kwestionariusze samooceny, wsparcie ze strony specjalistów oraz moduł analityczno-prognostyczny, umożliwiający porównanie firmy z innymi podmiotami z tej samej branży.

Natomiast Biuro Regionalne w Olsztynie odpowiada za wspieranie przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej. Nie tylko udziela pomocy firmom w trudnościach, ale również aktywnie promuje koncepcję GOZ oraz procesy automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw. Ponadto zajmuje się identyfikacją, opracowywaniem oraz testowaniem innowacyjnych form wsparcia dla przedsiębiorców i gromadzeniem istotnych informacji o innowacyjnych firmach w tym regionie.