Przedsiębiorstwa z obszaru żywności, znajdujące się na początkowych etapach rozwoju, w tym start-upy, mają obecnie możliwość uczestniczenia w ogólnoeuropejskim konkursie „Growing Further Innovation Awards”. Pula nagród wynosi 100 000 EUR. Konkurs realizowany po raz pierwszy przez firmę Greenman Group ma na celu wsparcie rozwoju nowoczesnych firm oraz wyróżnianie innowacyjnych koncepcji i modeli biznesowych związanych z handlem detalicznym w branży spożywczej.

Konkurs dla startupów – kategorie

Przystępując do konkursu, firmy mogą zdobyć wyróżnienie za swoje innowacyjne rozwiązania dotyczące każdego etapu łańcucha dostaw, począwszy od produkcji, przez dystrybucję, aż do sprzedaży. Wdrożone rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska, również będą nagrodzone. Nagrody finansowe zostaną przyznane w czterech kategoriach:

  • produkcja i opakowania;
  • dystrybucja;
  • handel detaliczny;
  • redukcja odpadów.

Oprócz tego, zostanie też wybrany zwycięzca główny.

Polski rynek spożywczy jest pełen ciekawych rozwiązań, za którymi stoją młode firmy, start-upy i foodtechy. Tym projektem chcemy nagrodzić te przedsiębiorstwa, które odważnie patrzą w przyszłość, wychodzą poza schematy i stawiają na innowacje, a także – co kluczowe – w swoim DNA mają mocno zakorzeniony zrównoważony rozwój. Sam konkurs ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić rodzime firmy, które na rynku obecne są nie dłużej niż 5 lat lub zatrudniają mniej niż 30 osób. Cała inicjatywa ma bowiem na celu wesprzeć firmy sektora spożywczego, które są na wczesnym etapie rozwoju, ale jednocześnie mają już osiągnięcia i ciekawą wizję przyszłości.

– mówi Barbara Wojdełko, CEO w Greenman Poland.

Jak przebiega konkurs

Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani poprzez proces wieloetapowy. Decyzje odnośnie laureatów podejmować będzie międzynarodowe jury, składające się z ekspertów w branży finansowej, inwestycyjnej, przedsiębiorczości oraz akademickiego środowiska. Wyniki ogłoszone zostaną w styczniu 2024 roku w Dublinie.

Konkurs nie tylko daje możliwość zdobycia nagrody finansowej, ale również stanowi platformę do promocji i wymiany doświadczeń dla firm w nim uczestniczących. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą miały możliwość zaprezentować swoje pomysły, biznesy oraz innowacje na międzynarodowej arenie, nawiązać wartościowe kontakty i wymienić się doświadczeniami z przedsiębiorcami z całej Europy.

Termin przyjmowania aplikacji

Aplikacje do Growing Further Innovation Awards przyjmowane są do 1 października 2023 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: growingfurther.io.

O Greenman Poland

Greenman Poland jest firmą zarządzającą aktywami oraz działającą w obszarze deweloperskim w segmencie convenience. Jej działania skoncentrowane są na nabywaniu, zarządzaniu i rozwijaniu parków handlowych oraz centrów handlowych związanych z ofertą żywnościową. Greenman Poland zarządza aktywami o wartości 150 mln euro, na które składają się parki handlowe i centra handlowe o łącznej powierzchni 87 tys. m kw. Najemcami tych obiektów są wiodące europejskie sieci handlowe, takie jak Carrefour, Rossmann, JYSK, Pepco czy Spar.

Źródło: Greenman Poland, Greenman Group, Guarana PR