Hackathon Procter & Gamble to wyjątkowe wydarzenie, które pozwala na wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów i szukanie nieoczywistych rozwiązań. Kolejna edycja tego hackathonu pokazuje, że połączenie procesu tworzenia nowoczesnej organizacji korporacyjnej z działaniami prospołecznymi jest możliwe i potrzebne, a przy tym niesie korzyści dla wszystkich uczestników.

Budowanie silnych, sprawnie działających zespołów specjalistów to cel każdej korporacji. Jak zapewnić pracownikom możliwości rozwoju i satysfakcję z pracy, a jednocześnie zaangażować ich do działań, które przynoszą pozytywne zmiany nie tylko dla firmy, ale też dla społeczeństwa? Odpowiedzią na to pytanie są inicjatywy takie jak hackathon zorganizowany w warszawskim hubie IT firmy Procter & Gamble.

Innowacyjne rozwiązania w służbie zdrowia

Uczestnicy tegorocznej edycji stanęli przed zadaniem polegającym na opracowaniu programu lub aplikacji, która usprawni proces diagnozowania chorób rzadkich i ułatwi go zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Na realizację zadania jego uczestnicy mieli trzy kolejne piątki. W wyniku zawodów powstały trzy narzędzia, wykorzystujące oryginalne rozwiązania techniczne.

W kapitule konkursu zasiedli eksperci z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM, którzy bardzo wysoko ocenili funkcjonalność wszystkich zaprezentowanych projektów. Narzędzie wybrane przez jury będzie następnie rozwijane i zostanie w przyszłości wdrożone do użytku.

Hackathon Procter & Gamble: Globalne możliwości rozwoju dla programistów

W ramach hackathonu z wyzwaniem zmierzyły się trzy zespoły programistów. Uczestnicy konkursu pracują na co dzień w warszawskim hubie IT Procter & Gamble. Jest to drugi co do wielkości ośrodek informatyczny tej firmy na świecie, gdzie zatrudnionych jest ok. 1000 osób. To zróżnicowane, międzynarodowe środowisko, oferujące pracownikom szerokie możliwości rozwoju i udziału w globalnych projektach. Jak podkreślali uczestnicy hackathonu, choć w tym przypadku skala działania była mniejsza, nie zabrakło wyzwań ¬ zarówno natury technicznej, jak i projektowej.

Opracowanie funkcjonalnego rozwiązania wymagało od każdego zespołu przemyślanego podziału ról zgodnie z kompetencjami każdego członka, sprawnej komunikacji, ale również wspólnego reagowania na pojawiające się problemy. Wszystkie te doświadczenia programiści Procter & Gamble będą mogli wykorzystać w dalszej pracy zawodowej przy projektach komercyjnych i rozwijać dzięki nim swoje kompetencje.

Hackathon Procter & Gamble jako platforma do wymiany wiedzy i rozwoju umiejętności

W Warszawskim centrum IT Procter & Gamble mamy pracowników ponad 30 narodowości, o różnych specjalizacjach i zawodowych doświadczeniach. Inicjatywy takie jak nasz wewnętrzny hackathon to dla nich wyjątkowa okazja do tego, by wymieniać się wiedzą i wspólnie szukać pomysłów. Opracowanie rozwiązania dotyczącego chorób rzadkich to zupełnie inne zadanie niż te, z którymi mierzą się w codziennej pracy. Nie mogli tutaj wykorzystać najnowszych technologii i zaawansowanych narzędzi, do których są przyzwyczajeni, ponieważ w tym przypadku musiał to być program nie tylko funkcjonalny, ale też łatwo dostępny, elastyczny, oparty na powszechnie dostępnych technologiach i darmowych licencjach, możliwie łatwy do wdrożenia. Efekty tej pracy to z kolei coś więcej niż wpis do portfolio – to realna zmiana dla pacjentów i lekarzy, ale też ogromna satysfakcja naszych programistów
– podkreśla Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej.

Dążenie do rozwoju i innowacji to cel, który firma Procter & Gamble wyznacza sobie we wszystkich sferach działania. Innowacyjne rozwiązania tworzone są nie tylko z myślą o klientach, ale również o pracownikach. Firma inwestuje w badania i rozwój i dba o to, by miejsca pracy były stale unowocześniane. Pracownicy mogą korzystać z najnowszych narzędzi i technologii, a jednocześnie są zachęcani do tego, by stale poszerzać swoje zawodowe kompetencje poprzez programy szkoleń i zdobywanie zewnętrznych certyfikatów. Projekty takie jak tegoroczny hackathon to wyraz dążenia Procter & Gamble, by to nowoczesne zaplecze i specjalistyczne umiejętności pracowników wykorzystać z pożytkiem dla wszystkich i do zmiany na lepsze.