25 listopada odbędzie się konferencja Horyzont Innowacji – najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizowane w przededniu nowej perspektywy finansowej UE. Po przyjęciu przez NCBR nowej strategii i rozpoczęciu procesu transformacji swoich kluczowych obszarów działalności, pora na debatę w gronie ekspertów tworzących ekosystem innowacji w Polsce.

Jesteśmy dziś w szczególnym momencie historii rozwoju społeczno-gospodarczego. Wiemy, że tradycyjne motory napędzające gospodarkę już nie wystarczają. Rozwój wymaga poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, ale też organizacyjnych. To w innowacjach powstających w dialogu nauki i biznesu poszukuje się dziś odpowiedzi na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym czy skutkom pandemii. Właśnie tworzeniu innowacji odpowiadających na wyzwania teraźniejszości i przyszłości poświęcona jest Konferencja NCBR: Horyzont Innowacji

– zapowiada wydarzenie dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od ponad dekady ma istotny wpływ na kształtowanie krajobrazu innowacji w Polsce. Jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych. Kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat, a także inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju. Bogate w doświadczenie, wiedzę i kompetencję Centrum jest partnerem w realizacji strategicznych dla kraju projektów, realizowanych z Funduszy Europejskich oraz środków krajowych, z takich obszarów jak na przykład transformacja energetyczna gospodarki czy wykorzystanie wyników badań nad sztuczną inteligencją w przemyśle, medycynie, rolnictwie, edukacji i innych obszarach.

NCBR stawia dziś kluczowe pytania dotyczące przyszłości innowacji:

  • Na rozwój jakich innowacji jako kraj powinniśmy w tym szczególnym momencie globalnych wyzwań postawić, by realizować istotne dla państwa strategiczne projekty?
  • Jakie technologie przyszłości rozwijać, by zwiększać konkurencyjność naszej gospodarki w perspektywie następnych lat? Jak wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność społeczeństwa, by wykorzystać polski potencjał badawczo-rozwojowy?
  • Jak wzmocnić międzynarodową współpracę naukowców, przedsiębiorców, innowatorów, by w pełni korzystać z najnowszej wiedzy i dostępnej technologii? I jaka jest rola w tych procesach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jako kluczowego ośrodka wspierającego innowacyjność oraz komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych w kraju.

To tematy, które porusza Konferencja NCBR: Horyzont Innowacji. Do dyskusji zaproszeni są przedstawicieli świata nauki, przemysłu, biznesu, administracji centralnej oraz całego ekosystemu innowacji.

Zapowiadana konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” to platforma wymiany idei, wiedzy i dobrych praktyk z obszaru tworzenia i wdrażania innowacji. To też miejsce do dyskusji o zwiększeniu polskiego udziału w europejskim programie Horyzont Europa oraz namysłu nad projektowaniem narzędzi wspierających innowacyjność w przededniu rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, które są następcami programów Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Konferencja odbędzie się 25 listopada w Warszawie.
Głównym źródłem wiedzy o wydarzeniu jest specjalnie uruchomiona strona, na której już teraz można znaleźć agendę i najważniejsze informacje o prelegentach. Niebawem koleje materiały oraz start rejestracji. Na stronie dostępna będzie również otwarta transmisja online całej konferencji.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju