HugeTECH jednym z operatorów prestiżowego programu Poland Prize!
Już wkrótce startupy z zagranicy będą mogły skorzystać z szerokich możliwości wdrażania swoich pomysłów w Polsce w ramach programu Poland Prize. Rzeszowska firma HugeTECH iest jednym z 8 operatorów tego programu i lada moment ogłosi nabór dla innowacyjnych pomysłów, które rozpoczną działalność w naszym kraju.

Czym jest Poland Prize?
Poland Prize to program grantowy, którego celem jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce poprzez udzielanie im wsparcia na poszczególnych etapach rozwoju. HugeTECH, jako jeden z operatorów, będzie odpowiadał za wsparcie w rozwoju zagranicznych, innowacyjnych firm w Polsce. Celem jest wyselekcjonowanie unikatowych pomysłodawców i stworzenie im możliwości realizacji pomysłów biznesowych na terenie naszego kraju. Uczestnicy programu mogą liczyć na pomoc we wdrożeniu własnych projektów oraz pozyskaniu kapitału inwestycyjnego. Konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Budżet całego projektu opiewa na 86,2 mln zł

Jakie wsparcie można otrzymać?
W ramach akceleratora można otrzymać wsparci takie, jak:
– soft-landing: pomoc w rejestracji firmy w Polsce, szkolenia z zakresu polskiego prawa gospodarczego, zakwaterowanie oraz dedykowaną ścieżkę VISA dla obywateli spoza UE;
– mentoring oraz networking: startup otrzymuje profesjonalne wsparcie mentorów. W ramach konsultacji ustalane są kamienie milowe, a następnie pomoc w osiąganiu celów;
– specjalistyczne doradztwo technologiczne – przez całą ścieżkę akceleracji pomysłodawcy mogą liczyć na specjalistyczne doradztwo technologiczne;
– post-akceleracja: pomoc w pozyskaniu publicznego lub prywatnego kapitału po skończeniu akceleracji;
– grant w wysokości max. 250 000 zł, z czego 200 000 zł jest przeznaczane na rozwój produktu i wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia, a 50 000 zł na usługi prawne, księgowe i doradcze.

Jak przebiega akceleracja?
Pomysłodawca zgłasza się przez stronę www.polandprize.eu, a następnie bierze udział w wywiadzie z operatorem programu, podczas której ustalana jest wstępna koncepcja współpracy. Zgłoszony pomysł zostaje następnie przedstawiony Odbiorcy Technologii, u którego ma zostać przetestowany z możliwością późniejszego wdrożenia. Startupowcowi zostaje przydzielony stały opiekun, który pomaga w zarejestrowaniu spółki w Polsce. Uczestnicy mogą liczyć na szkolenia z zakresu polskiego prawa gospodarczego, zakwaterowanie oraz dedykowaną ścieżkę VISA dla obywateli spoza UE. Sama akceleracja trwa 6 miesięcy. W tym czasie startup otrzymuje 200 000 zł na rozwój swojego produktu, korzysta z mentoringu i specjalistycznego doradztwa technologicznego. Zakończeniem udziału w programie jest Demo Day, na którym uczennicy prezentują się przed inwestorami i funduszami VC.

Dlaczego warto?
Startupy, którzy dostaną się do akceleracji, mogą liczyć na szereg korzyści, takich jak:
– usługi concierge polegające na załatwieniu wszelkich kwestii związanych z softlandingiem: baza noclegowa, biuro, poruszanie się po mieście,
– pełne wsparcie w procesie formalno–prawnym związanym z rejestracją spółki w PL i UE,
– grant w łącznej kwocie do 250 000 PLN (ok. 55 000 EUR) obejmującej usługi concierge, doradztwo i mentoring, i co najważniejsze, realizację wdrożenia (koszty osobowe i materiały),
– budowanie kanałów sprzedaży i kompetencji,
– możliwość budowy wartości projektu poprzez pozyskiwanie prywatnego i publicznego kapitału,
– miejsce do pracy w centrum miasta,
– kontakty z wiodącymi polskimi inwestorami i partnerami biznesowymi,
– możliwość wejścia na rynek UE i wdrożenia technologii u prestiżowych polskich podmiotów,
– możliwość zainteresowania swoim projektem wiodących funduszy VC w Polsce.

Szczegóły: https://polandprize.eu/