IDA Bootcamp jest jednym z działań w programie akceleracyjnym wspierającym rozwój technologii o potencjale podwójnego zastosowania. Celem jest wzmacnianie współpracy pomiędzy innowatorami, spółkami z sektora obronnego, Wojskiem Polskim i inwestorami. Program IDA dedykowany jest do startupów, zespołów naukowych i firm technologicznych.

Czym jest IDA Bootcamp

IDA Bootcamp to bezpłatny program PFR mający na celu akcelerację innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania. Celem IDA Bootcamp jest wsparcie innowatorów rozpoczęciu współpracy z sektorem obronnym.

IDA Bootcamp dostarcza wiedzę biznesową wspierającą rozwój technologii. W trakcie wydarzenia można poznać perspektywy funduszy inwestycyjnych i możliwości pozyskania inwestorów. W ramach programu zapewniony jest biznesowy, technologiczny, prawny i wojskowy mentoring, a dzięki pracy z odbiorcą technologii możliwe jest testowanie założeń projektowych. IDA Bootcamp tworzy szanse dla zespolow uczęstników na sprzedaż do PGZ lub zbudowanie konsorcjów pod zamówienie czy projekt B+R.

Partnerzy projektu

Głównym partnerem technologicznym jest Polska Grupa Zbrojeniowa Stocznia Wojenna S.A. PGZ wsparła sformułowanie wyzwania technologicznego projektu „Digital Baltic bezpieczeństwo w rejonie Morza Bałtyckiego”. Spółka ta zapewni także wsparcie mentorów oraz możliwość przetestowania rozwiązania na infrastrukturze Stoczni, jeżeli rozwiązanie spełni wymagania. Dla PGZ ważnym działaniem jest współpraca z innowatorami w celu opracowania nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w rejonie Morza Bałtyckiego poprzez rozwiązania monitorowania wód, tworzenie autonomicznych pojazdów morskich, szyfrowania i przesyłania danych czy też zabezpieczenia infrastruktury krytycznej.

Głównym partnerem merytorycznym jest Krakowski Park Technologiczny. KPT jest zaufanym organizatorem akceleracji dla branży przemysłowej. Dzięki wsparciu tej organizacji, wiele młodych firm ma możliwość dostać się do gigantów polskiego przemysłu czy dynamicznych lokalnych championów transformacji. Ich program akceleracyjny KPT Scale Up jest bardzo wysoko oceniany przez uczestników i jest punktem odniesienia dla IDA Bootcam, ponieważ programy te maja wiele podobieństw.

Tematyka programu

W ramach programu musi być zrealizowane jedno z trzech wyzwań technologicznych. Pierwsze wyzwanie to realizacja obserwacji i monitorowania akwenów morskich z wykorzystaniem modułowych autonomicznych wielozadaniowych jednostek pływających. Drugie wyzwanie to zapewnienie bezpiecznej transmisji danych w systemach łączności radiowej, satelitarnej lub GSM w rejonie akwenu morskiego. Trzecie wyzwanie to zwiększenie poziomu autonomiczności jednostek pływających z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Kto może wziąć udział?

Poszukiwane są technologie, które posiadają potencjał do wykorzystania przez spółki dostarczające sprzęt wojskowy. Do programu mogą się zgłosić startupy, firmy, jednostki naukowe, które opracowują technologie o potencjale podwójnego zastosowania, czyli zarówno dla rynku wojskowego i cywilnego. Technologia musi być już na etapie prototypu gotowego do testu (TRL VI i powyżej). Zespoły zgłaszające się do programu muszą być z Polski.

Nabór do programu trwa do 17 października do godziny 15:00. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 4 listopada, po czym rozpoczną się przygotowania do IDA Bootcamp w formie online. Sam Bootcamp odbędzie się w dniach 15-17 listopada w Gdańsku. Po tym etapie zacznie się mentoring online, a już 12 grudnia będzie zorganizowane spotkanie z inwestorami i odbiorcami technologii.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod linkiem, więcej informacji o programie można znaleźć na stronie PFR.