Innowacje technologie w medycynie pomagają zmieniać świat. Jednak one potrzebują odpowiednich narzędzi i wsparcia, żeby z pomysłu powstały praktyczne rozwiązania. Potrzebne jest także wielowymiarowe i nowatorskie podejście, które by połączyło idee, wiedzę i doświadczenie oraz złączyło zdrowie z informatyką czy biznes z zarządzaniem. W tym celu powstał e-Health Hackathon – maraton informatyczny dla zdrowia. Jest to już II edycja w ramach Warsaw Health Innovation Hub. Wziąć udział w maratonie może 10 zespołów, rekrutacja właśnie trwa.

Jaki cel ma hackathon?

Polska posiada ogromny potencjał do rozwoju innowacji, który – w co głęboko wierzę – odpowiednio zagospodarowany, pozwoli nam na coraz silniejsze konkurowanie na arenie międzynarodowej. Od lat kształcimy najwyższej klasy specjalistów w branży nowych technologii i informatyki, co odzwierciedla zainteresowanie naszymi ekspertami zagranicznych ośrodków opracowujących innowacje. Świetnym przykładem naszej działalności w kierunku stworzenia atrakcyjnego i wspierającego innowatorów środowiska jest Warsaw Health Innovation Hub. WHIH pozwala na wymianę doświadczeń i łączenie zasobów sektora publicznego z prywatnym. Już pierwsza edycja e-Health Hackathon pokazała, że wyposażając uczestników w odpowiednie narzędzia, jak: wsparcie ekspertów branży IT i zdrowia czy dając dostęp do danych medycznych, jesteśmy w stanie, w krótkim czasie wypracować innowacyjne i praktyczne rozwiązania, które mają ogromny potencjał implementacji w polskim systemie ochrony zdrowia.

– mówi dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych, która objęła nad wydarzeniem patronat honorowy.

Głównym celem e-Health Hackathon jest stworzenie platformy do wymiany pomysłami pomiędzy pasjonatami innowacyjnych rozwiązań i interesariuszami systemu ochrony zdrowia. To z kolei ma doprowadzić do wypracowania cyfrowych narzędzi, produktów i usług, które będą wspierać pacjentów, lekarzy i cały system opieki zdrowotnej w Polsce.

Zgodnie z raportem „Top Disruptors in Healtcare”, dla 62% startupów z branży medycznej największym wsparciem byłaby pomoc w znalezieniu klientów i użytkowników ich rozwiązań, dla 57% najbardziej pomocnym byłoby nawiązanie kontaktów z inwestorami.

Udział w e-Health Hackathon stwarza okazję, aby młodzi innowatorzy i przedstawiciele startupów nawiązali kontakty i relacje z przedstawicielami branży life-science oraz administracji publicznej. Zdobywcy pierwszego miejsca, oprócz nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 zł, zyskują także szansę na zaprezentowanie swojego rozwiązania przed Grupą ds. Interesu Publicznego WHIH, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej oraz na wsparcie w dalszym rozwoju projektu.

– wyjaśnia Arkadiusz Pączka, Wiceprzewodniczący Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Kto może wziąć udział w e-Health Hackathon?

W wydarzeniu mogą wziąć udział zespoły po 3-5 osób. W skład zespołu powinni wchodzić przedstawicieli startupów oraz studenci kierunków pokrewnych z informatyką, biotechnologią, bioinformatyką i ogólnie związanych ze zdrowiem. Przedstawiciele dużych i średnich przedsiębiorstw zostali wyłączeni z udziału w konkursie, aby wszyscy uczestnicy mieli równe szanse.

Jak podano w raporcie „Top Disruptors in Healthcare”, 13% wszystkich startupów w Polsce – to podmioty z sektora medtech. Najczęściej ich działania skupiają się na kardiologii (24%) i onkologii (23%). Raport „Polskie Startupy 2022” jednocześnie wskazuje sektor medtech jako obszar o ogromnym potencjale, który należy mocno wspierać kapitałowo.

Perspektywy rozwoju wydarzenia

Organizatorzy e-Health Hackathon i przedstawiciele globalnych liderów innowacji w organizacji takich wydarzeń widzą dużą szansę na znalezienie i rozwój nowatorskich rozwiązań na najbardziej palące wyzwania w ochronie zdrowia. Pierwsza edycja maratonu zgromadziła ponad 60 uczestników tworzących 15 zespołów. Każdy zespół przedstawiał swoje innowacyjne rozwiązanie. Na podium znalazły się 3 zespoły składające się ze studentów:

  • 3 miejsce za projekt aplikacji wspierającej rozwiązanie problemu wielodniowej hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych zajął zespół reprezentowany przez studentów z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
  • 2 miejsce za rozwiązanie oparte na AI chroniące pacjentów przed negatywnymi interakcjami wynikającymi z wielochorobowości zajęli studenci Politechniki Poznańskiej;
  • 1 miejsce za system zarządzania lekami posiedli studenci Politechniki Warszawskiej.

Już po raz drugi angażujemy się w e-Health Hackathon głęboko wierząc, że inicjatywy publiczno-prywatne otwierają wiele nowych możliwości dla pacjentów, ale także dla młodych innowatorów, którzy w przyszłości mogą przyczynić się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez rozwój nowych technologii. Tegoroczna edycja dedykowana jest hematoonkologii, która jest nam szczególnie bliska, ponieważ jest jednym z obszarów, na którym koncentrujemy nasze działania w Polsce i na świecie, tak by jak najlepiej wspierać pacjentów zmagających się z nowotworami krwi w zaspokojeniu najważniejszych współczesnych potrzeb medycznych. Mamy w tym obszarze terapeutycznym ogromne dziedzictwo w postaci technologii lekowych, ale chcemy również inspirować lokalne środowisko do lepszego wykorzystania danych, co także przełoży się na szybszy i skuteczniejszy proces leczenia.

– dodaje Geraldine Schenk, Dyrektor Zarządzająca Janssen Polska.

Rola Polski w organizacji maratonu

Według danych „Global Innovation Index” za 2022 rok, Polska zajmuje 38. miejsce w rankingu najbardziej innowacyjnej gospodarki na świecie.

To właśnie w wielowymiarowej współpracy upatrujemy szansę na nowy punkt widzenia na narastające latami problemy, odmienne wnioski i innowacyjne rozwiązania. Jako firma, której dywizja informatyczna zaczynała funkcjonować w Polsce jako kilkuosobowy startup zajmujący się wsparciem, jesteśmy świadomi, jakie wyzwania i potrzeby stoją przed młodymi innowatorami, by mogli zmieniać świat. Obok biur w Kanadzie i Malezji nasze polskie centrum IT stanowi dziś jedno z trzech globalnych centrów informatycznych Roche. Obecnie w Polsce pracujemy nad rozwijaniem i utrzymywaniem rozwiązań informatycznych w ramach badań nad nowymi lekami oraz tworzymy opracowanie medyczne, z których codziennie korzystają lekarze i pacjenci na całym świecie.

– mówi Irma Veberič, Dyrektor Generalna Roche Polska.

W tym roku do grona organizatorów e-Health Hackathon dołączyła kolejna innowacyjna firma farmaceutyczne – Takeda Pharma. Takeda dostarcza innowacyjne leki dla pacjentów cierpiących na złożone i rzadkie choroby, opracowuje i wdraża oparte na technologii rozwiązania e-zdrowia dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, a także prowadzi działalność badawczo-rozwojową.

Kierując się od ponad 240 lat naszymi wartościami, naszą misją jest poprawa zdrowia i jakości życia pacjentów na całym świecie poprzez tworzenie i dostarczanie terapii zmieniających życie. Podejmujemy wyzwania, które wymagają nowego sposobu myślenia. Zaczynamy od słuchania i skupiania się na tym, co naprawdę ważne, na pacjentach, ich opiekunach i pracownikach służby zdrowia, którzy opiekują się pacjentami. Taka postawa inspiruje nas wszystkich do odwagi, przekraczania granic i wyznaczania nowych standardów, które otwierają szersze możliwości dodawania wartości do życia pacjentów. We współpracy z ponad 200 organizacjami i startupami na całym świecie koncentrujemy się na poszukiwaniu najbardziej przełomowych terapii i rozwiązań technologicznych w celu optymalizacji efektów leczenia. Działamy w obszarach chorób rzadkich, gastroenterologii, hematoonkologii i onkologii. Mamy wielką nadzieję, że druga edycja e-Health Hackathon stworzy rozwiązania, które wykorzystując siłę wiedzy, pasji i nowych technologii, przyczynią się do poprawy jakości życia pacjentów hematoonkologicznych.

– mówi Nienke Feenstra, Dyrektorka Generalna Takeda Pharma w Polsce.

Rejestracja na maraton

Rejestracja na e-Health Hakathon obecnie trwa i obowiązuje do wyczerpania limitu miejsc. Zarejestrować się można poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem. Regulamin konkursu i więcej informacji znajduje się pod adresem https://federacjaprzedsiebiorcow.pl.

Źródło: informacja prasowa