Polscy przedsiębiorcy i naukowcy będą realizować nowatorskie pomysły w ramach 2. konkursu INNOGLOBO! Projekty wyłonione zostaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Z możliwości dofinansowania międzynarodowych projektów badawczych można skorzystać do 30 września br.

Czym jest Program INNOGLOBO?

Program INNOGLOBO umożliwia współpracę z dowolnym partnerem zagranicznym. Opiera się na globalnej promocji polskiej myśli naukowo-technicznej. Za cel główny program obrał pomoc w kreatywnym wykorzystaniu sieci kontaktów międzynarodowych nawiązywanych przez polskie podmioty. Program jest ogromną szansą dla przedsiębiorców i naukowców. Dzięki udziałowi mają oni szansę na wypracowanie oraz wprowadzenie w toku prac B+R produktów na rynek międzynarodowy.

Atutem programu jest brak ograniczeń tematycznych. W pierwszym konkursie wsparcie otrzymały projekty m.in. z zakresu nowoczesnych technologii biomedycznych, inteligentnych rozwiązań przemysłowych, specjalistycznych metod oczyszczania ścieków czy innowacji drogowych. Zakres tematyczny projektów był bardzo szeroki. Od nowoczesnych technologii biomedycznych, przez inteligentne rozwiązania przemysłowe, po specjalistyczne metody oczyszczania ścieków czy innowacje drogowe.

Ciągle zadajemy sobie pytanie, jak jeszcze skuteczniej wspierać w odnoszeniu sukcesów tych innowatorów, którzy mają globalne ambicje. INNOGLOBO to nasza odpowiedź. Po pierwsze, dzięki temu programowi można z dużą swobodą nawiązywać współpracę z wybranymi partnerami zagranicznymi, zarówno z jednostkami naukowymi, jak i przedsiębiorstwami. Po drugie, projekty międzynarodowe mogą dotyczyć rozmaitych dziedzin. I wreszcie, przyznajemy finansowanie na przedsięwzięcia o zróżnicowanych, adekwatnych do planowanych działań budżetach.

– mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jak się okazało, Polscy naukowcy i przedsiębiorcy nie obawiają się wypływania na szerokie wody. Szeroki wachlarz pomysłów i wysoki poziom ich innowacyjności sprawił, że uruchomiono drugą edycję konkursu.

Projekt walki z opioidami zmniejszy ich wykorzystanie?

Problem uzależnień od opioidów został poruszony już w pierwszej edycji konkursu. Był to jeden z najwyżej ocenionych projektów podejmujący narastający problem w skali globalnej. Opioidy są jedynymi substancjami farmakologicznie aktywnymi, które radzą sobie z najcięższym oraz przewlekłym bólem różnego pochodzenia. Z drugiej jednak strony są uznawane za narkotyki, a ich nadużycie jest szybką ścieżką do uzależnienia.
Polsko-amerykańskie konsorcjum dwóch firm – Transfer of Science Sp. z o.o. z Warszawy oraz Vasa Therapeutics, Inc. z rejonu San Diego – chce stworzyć i wprowadzić na rynek innowacyjną postać leku opioidowego, która będzie skutecznie zapobiegała różnym formom nadużycia.

Planujemy opracować taki produkt leczniczy, który skutecznie zniechęci pacjenta jeszcze nieuzależnionego lub, niestety, już uzależnionego do stosowania opioidów w dawce przekraczającej zalecenia terapeutyczne. Pacjenci często samodzielnie zwiększają zaordynowane dawki leku, chcąc przyśpieszyć efekt przeciwbólowy, w nadziei, że to im pomoże. Tymczasem taka decyzja bardzo szybko prowadzi do uzależnień. Z kolei pacjenci już uzależnieni szukają możliwości dostępu do leku z wielu różnych źródeł, przyjmując jednorazowo duże dawki leku, aby zaspokoić głód opioidowy. W dużym uproszczeniu, powstanie uniwersalne „opakowanie” dla opioidów, które ograniczać będzie ich nadużywanie, a w konsekwencji – uzależnienie od nich.

– mówi prof. dr hab. n. med. n. zdr. inż. Arkadiusz Szterk, prezes Transfer of Science Sp. z o.o.

Wiedza i umiejętności jakie posiadają zarówno Vasa Therapeutics i Transfer of Science są względem siebie komplementarne. Vasa Therapeutics, Inc. ma bogate doświadczenie i wyróżnia się unikatowym know-how w obszarze wprowadzania innowacyjnych produktów leczniczych. USA jest wyjątkowo trudnym rynkiem pod tym względem, któremu firma potrafi sprostać. Dodatkowo Vasa Therapeutics, Inc. posiada doświadczenie w komercjalizacji produktów z sektora farmaceutycznego.

Jaki potencjał drzemie w projekcie?

Raport z 2020 roku pt. „2020 Global Life Sciences Outlook” Deloitte Insights, przedstawia dane statystyczne, które przemawiają za projektem. Z wyliczeń wynika, że w latach 2013-2020 globalny rynek leków przeciwbólowych wzrósł aż o 50%! Jest to ogromny wzrost, który śmiało można uznać za trend, który będzie się utrzymywał. Zauważalny jest w szczególności w starzejących się społeczeństwach. Opioidy są również coraz częściej stosowane w lekach przeciwbólowych, w szczególności w Ameryce Północnej, ale też w Europie. Największe spożycie tychże leków występuje w USA, w Niemczech, Austrii, Belgii i Kanadzie. Co więcej, tylko w USA sprzedaż opioidów w celach terapeutycznych osiągnęła w 2017 r. wartość około 4,5 mld USD.

Bazując na tych danych i założeniach projektu, widzimy duże szanse na efektywną, międzynarodową komercjalizację naszego rozwiązania. Jestem przekonany, że zastępowanie tradycyjnych form podania opioidów takimi, które poza działaniem terapeutycznym, przyniosą bardzo pozytywny efekt społeczny, w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo pacjentów. Szczególnie motywujący dla nas jest pozytywny wpływ społeczny rozwiązania, nad którym pracujemy. Wierzymy, że rezultaty tego projektu zostaną skutecznie skomercjalizowane, a to innowacyjne rozwiązanie będzie dostępne dla pacjentów w szerokiej międzynarodowej dystrybucji farmaceutycznej.

– zaznacza prof. Szterk.

Kreatywne wykorzystanie kontaktów w ramach projektu InnoIndie

Konkurs INNOGLOBO wpływa na kreatywne wykorzystanie sieć kontaktów międzynarodowych nawiązywanych przez polskie podmioty. Tak jak w przypadku projektu InnoIndie. Celem tego projektu jest opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego platformy transportowej do monitorowania i poprawy warunków transportu materiałów wrażliwych. Do takich materiałów zalicza się m.in. żywność i materiały niebezpieczne.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Vishwakarma University w Pune (Indie). Taka współpraca wynika przede wszystkim z kilkuletniej współpracy naukowej.

Planuje się powstanie prototypu elektronicznego systemu pomiarowego, wykorzystującego matryce czujników parametrów chemicznych i mechanicznych. Co więcej, będzie on samowystarczalny energetycznie! Za sprawą zastosowania układu wibroizolacji typu „energy harvesting” będzie możliwe wykorzystanie energii drgań do zasilania czujników i urządzeń bezprzewodowej transmisji nadajników. To jednak nie wszystko! Zespół polsko-indyjski opracuje też algorytmy do identyfikacji warunków i zagrożeń transportu materiałów wrażliwych. Badania te pozwolą na udoskonalenie konstrukcji platformy transportowej. Zapewnienie kontrolowanych warunków transportu jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i zwiększenie efektywności transportu. Co za tym idzie, możliwe będzie zmniejszenie strat. Innowatorzy przewidują także, że wyniki projektu sprawdzą się również w przypadku ochrony zdrowia. Oprócz tego poszczególne składniki projektu można będzie również wdrażać niezależnie.

Udział w projekcie jest szansą na opracowanie nowego produktu, dedykowanego do lokalnych warunków, który będzie miał szansę na globalną komercjalizację. Partnerzy zagraniczni doskonale znają ogromny rynek indyjski, jego potrzeby, ale też unikatowe możliwości i zdolności produkcyjne wynikające m.in. ze strefy klimatycznej, tradycji i warunków społecznych, ale również z obecnego szybkiego rozwoju technologicznego.

– tłumaczy dr hab. inż. Joanna Iwaniec, prof. AGH

Jakie projekty są pożądane w ramach konkursu NCBR?

Wśród projektów wybranych przez NCBR do dofinansowania w I konkursie INNOGLOBO znalazły się też przedsięwzięcia dotyczące wielu innych dziedzin, takie jak:

 • Innowacyjna technologia doustnego dostarczania małych fragmentów niekodującego RNA (microRNA) jako czynnika aktywnego w klinicznych dodatkach paszowych, dla koni cierpiących na syndrom metaboliczny i ochwat;
 • Opracowanie technologii GLAD dla czujników SPR do zastosowań w biologii i medycynie;
 • Nowoczesne dodatki zeolitowo-tlenkowe do zastosowań w technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o zwiększonej odporności na działanie czynników środowiskowych;
 • Inteligentna tokarka z wrzecionem adaptronicznym;
 • Potencjał żużli z hutnictwa rud polimineralnych+Zn-Pb jako źródła wybranych metali i surowców krytycznych;
 • Zorientowana na funkcjonalność metodyka oceny zasobów budowlanych i jej implementacja w narzędziu online;
 • Symultaniczne Oczyszczanie Ścieków i Generowanie Wodoru poprzez Elektrolizę Plazmową Roztworu Zasilaną Hybrydowymi Kolektorami Fotowoltaiczno-Cieplnymi.

Rusza nabór do drugiego konkursu INNOGLOBO!

Kolejny konkurs NCBR rusza! Aż 10 mln zł czeka na sfinansowanie najlepszych projektów w 2. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO. Nabór wniosków NCBR prowadzi do 30 września 2022 r. Historie skutecznego nawiązywania współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i rozwoju działają motywująco na innowatorów, którzy chcą odnieść sukces na dużą skalę.

W 2. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO mogą aplikować polscy innowatorzy:

 • firmy,
 • konsorcja,
 • uczelnie,
 • jednostki badawcze,
 • inne organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

Dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Tematyka wniosków powinna dotyczyć przynajmniej jednej ze specjalizacji znajdujących się na aktualnej Liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Warunki, jakie trzeba spełnić, by wziąć udziału w konkursie to zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym. Może on pochodzić ze wszystkich krajów świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne – za wyjątkiem tych, z którymi NCBR regularnie organizuje konkursy dwustronne, tj.: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja.

Minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez wnioskodawcę wynosi 400 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł.

Więcej informacji o 2. Konkursie INNOGLOBO tutaj.
Więcej informacji o Programie INNOGLOBO tutaj.

 

Źródło: informacja prasowa