Coraz bardziej realnych kształtów nabiera projekt „Zielona Stal” – przedsięwzięcie, którego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, „wodorowej” technologii produkcji stali.

9 marca br. podpisano list intencyjny pomiędzy Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. („KNHP”) a Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Zielona Stal S.A. („CBW Zielona Stal”) w zakresie wspólnej realizacji projektu, którego głównym efektem będzie budowa infrastruktury CBW Zielona Stal na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

Tematem przewodnim współpracy mają być wdrożenia nowoczesnych technologii hutniczych z wykorzystaniem wodoru oraz technologie odzysku metali z odpadów. Wywodząca się ze środowiska naukowego krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej kadra Spółki CBW Zielona Stal będzie także prowadzić badania naukowe z zakresu gospodarki obrotu zamkniętego i dekarbonizacji.

Nowoczesne technologie, innowacyjność, szczególnie w przemyśle – to zagadnienia, z którymi mamy do czynienia w naszych działaniach

– mówi Artur Paszko, prezes zarządu KNHP.

Wyjaśnia dalej, że dzięki stałym kontaktom ze środowiskiem akademickim udało się ustalić, że naukowcy z AGH, we współpracy z ekspertami Grupy Azoty S.A. oraz specjalistami przemysłu hutniczego, opracowali wstępnie bardzo innowacyjny proces przetwarzania odpadów na materiał wsadowy do procesów metalurgicznych. Co ważne – metodą bez udziału węgla, a z wykorzystaniem wodoru. Testy procesu przeprowadzone w skali laboratoryjnej pozwoliły na uzyskanie rokujących wyników, co uprawdopodabnia możliwość szybkiego opracowania modelu nadającego się do przemysłowego wdrożenia.

Dlatego chcemy mocno wesprzeć ten projekt, a nawet w nim uczestniczyć. M.in. dla tworzenia takich inicjatyw przygotowujemy Park Naukowo-Technologiczny „Branice”, który stanowi kluczowy element projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”

– dodaje Artur Paszko.

Powołana do tego celu spółka będzie prowadzić dalsze badania laboratoryjne i opracowanie technologii.

Potem przyjdzie czas na szerokie jej wdrożenie. Na początku w Krakowie, który – dzięki temu – stanie się liderem zastosowań wodorowych w hutnictwie

– mówi Tadeusz Wenecki, prezes zarządu CBW Zielona Stal.

Zespół AGH pod moim kierunkiem przygotowuje obecnie wniosek patentowy

– dodaje prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek z Katedry Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, wiceprezes zarządu CBW Zielona Stal.

Opracowane rozwiązania technologiczne będą podstawą do ubiegania się o środki z programów oferowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i z innych źródeł. W dalszej kolejności planowana jest budowa ośrodka badawczo-wdrożeniowego. Wszystkie wykonane przez zespół AGH dotychczasowe testy dają podstawy, by uznać, że uda się dość szybko przejść z fazy badawczej do wdrożeniowej, a Kraków nie straci rangi ważnego ośrodka hutniczego.