Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przeznacza 190 mln zł w IV konkursie programu INFOSTRATEG. W ramach tego konkursu uzyskają wsparcie innowacyjne pomysły wykorzystujące potencjał sztucznej inteligencji. Wśród nich znajdą się m.in. inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy, dyspozytor korespondencji, asystent petenta czy inteligentna maszyna do zbierania jabłek.

Czym jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju?

NCBR jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy ona odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wsparcia sztucznej inteligencji. Poprzez współfinansowanie procesów B+R NCBR wspiera polskich przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. NCBR realizuje również szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

O programie

INFOSTRATEG jest programem strategicznym zatwierdzonym w 2020 roku. W ramach niego realizowane są projekty innowacyjne, wyróżniające się spośród innych. NCBR w ramach tego programu prowadzi działania wspierające rozwój badań w obszarze sztucznej inteligencji, technologii blockchain oraz wykorzystania wyników tych badań w praktyce. Zakładany całkowity budżet programu to 840 mln zł.

W ramach programu uwagę szczególnie skupiano na poszukiwaniu rozwiązań z zakresu rozpoznawania obrazów medycznych oraz detekcji fake newsów. Ponadto skupiano się na temacie wykorzystania sztucznej inteligencji do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje IV konkurs w programie INFOSTRATEG, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do rozwoju i wykorzystania polskiego potencjału sztucznej inteligencji. W ramach tego konkursu poszukujemy rozwiązań, które będzie można bezpośrednio zastosować w praktyce. Wsparcie cyfrowej transformacji gospodarki to obecnie jeden z priorytetów działalności Centrum. Ponadto wykorzystanie możliwości, jakie daje zastosowanie sztucznej inteligencji, zwiększy bowiem konkurencyjność naszej gospodarki, a także przyczyni się do poprawy jakości różnych aspektów życia

– mówi dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Do kogo skierowana jest kolejna edycja konkursu?

Do konkursu mogą przystąpić:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu,
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  – samych jednostek naukowych;
  – samych przedsiębiorstw;
  – przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można wykorzystać w ramach realizacji badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

I: zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
II: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
III: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Rozwiązania w projektach mają zostać przedstawione w ciągu maksymalnie trzech lat.

Tematyka konkursu

Całość budżetu wynoszącego aż 190 mln zł przeznaczona zostanie na projekty realizowane w czterech tematach:

 1. „Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy” (30 mln zł);
 2. „Inteligentna maszyna do zbierania jabłek” (100 mln zł);
 3. „Inteligentny dyspozytor korespondencji” (30 mln zł);
 4. „Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej”, (30 mln zł, konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

Harmonogram konkursu

🔔 Data ogłoszenia: 27 kwietnia 2022 r.
⌛ Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022 r.
⏳ Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
🏆 Wyniki konkursu: NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

 

Obecnie trwa również nabór prowadzony w trybie ciągłym na propozycje tematów badawczych projektów zamawianych INFOSTRATEG. Tematy mogą zgłaszać instytucje administracji publicznej.

Szczegóły dotyczące IV konkursu znajdują się na stronie internetowej NCBR.