Zespół architektów, inżynierów i technologów pracujących wspólnie, aby zbudować zrównoważoną przyszłość, projektują budynki słoneczne, które są funkcjonalne i ekologiczne. O ich produkcie i drodze rozwoju opowie Dimitri Ionescu, pomysłodawca i właściciel startupu LightMirror.

 

Dimitri, opowiedz jakie są główne cele i misja Waszego startupu i czym dokładnie się zajmujecie?

Naszą główną misją jest wykorzystanie światła słonecznego w optymalny sposób, tak aby stworzyć jasną, dobrze doświetloną przestrzeń. Koncentrujemy nasze wysiłki przede wszystkim na renowacji szpitali, ponieważ ostatnie badania i dowody naukowe wskazują na wieloaspektowe korzyści płynące ze światła słonecznego w placówkach opieki zdrowotnej. Poza zwykłą poprawą widoczności dla pracowników służby zdrowia, światło słoneczne odgrywa kluczową rolę w oddziaływaniu na szereg biologicznych, niewizualnych reakcji i stanów emocjonalnych. Reakcje te z kolei mogą mieć głęboki wpływ na samopoczucie i zdrowie pacjentów. Naszym nadrzędnym celem jest zatem przekształcenie środowisk opieki zdrowotnej za pomocą naszych innowacyjnych rozwiązań. Dążymy do tego, aby były one nie tylko funkcjonalne, ale także, aby pozytywnie przyczyniały się do leczenia i powrotu do zdrowia.

Czy planujecie współpracę z innymi firmami, instytucjami badawczymi lub organizacjami, aby dalej rozwijać firmę i waszą innowację?

Zdecydowanie tak! W Light Mirror mocno wierzymy w siłę współpracy na rzecz innowacji i rozwoju. Biorąc pod uwagę skalę projektów renowacji szpitali, niemożliwe jest, aby mały startup architektoniczny, taki jak nasz, sam zajął się każdym aspektem. Dlatego aktywnie poszukujemy i utrzymujemy partnerstwa w różnych sektorach i branżach. Obecnie współpracujemy z wieloma podmiotami w ramach naszej inicjatywy Rebuild Ukraine. Obejmuje to partnerstwa z firmami zajmującymi się architekturą i inżynierią lądową, firmami zajmującymi się inżynierią energetyczną, startupami specjalizującymi się w innowacjach w zakresie magazynowania energii, technologią cyfrowego bliźniaka i oprogramowaniem inteligentnych sieci, a także producentami przemysłowymi. Partnerstwa te pozwalają nam stworzyć interdyscyplinarne podejście do renowacji szpitali, integrując najnowocześniejsze technologie i wiedzę specjalistyczną w celu zapewnienia najlepszych wyników. Obejmujemy patronatem trzy klastry medyczne na Ukrainie, kilka uniwersytetów i regionalne agencje energetyczne. Partnerstwa pozwalają nam wypełnić lukę między innowacjami w branży, a polityką publiczną, zapewniając, że nasze renowacje spełniają najwyższe standardy.

Ponadto jesteśmy aktywnymi członkami klastrów Greentech i różnych grup roboczych skupionych na planie odbudowy Ukrainy. Wspólnie pracujemy nad stworzeniem neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast.

Jakie są główne wyzwania, przed którymi stanęliście w procesie rozwoju?

Bez wątpienia największym wyzwaniem, jakie napotkaliśmy, jest trwający konflikt na Ukrainie. Dwie współzałożycielki są Ukrainkami i obecnie mieszkają poza granicami ich państwa. Na poziomie biznesowym nasz model wymaga klasycznej architektury i inżynierii lądowej, aby umożliwić prototypowanie. W związku z tym wprowadzenie naszych rozwiązań na rynek w odpowiednim czasie, przy jednoczesnym poruszaniu się po zawiłościach różnych przepisów, stanowiło poważne wyzwanie. Każdy projekt może trwać od 4 do 12 miesięcy, zanim w ogóle ruszy z miejsca, ale z każdego z nich wyciągamy cenne wnioski i zdobywamy kluczowe doświadczenie.

Czy możesz powiedzieć nam więcej o swoim udziale w programie Poland Prize i o tym, jak ten projekt wpłynął na rozwój startupu?

Program ten nie tylko umożliwił nam założenie firmy w Polsce, ale także ułatwił nasz pierwszy wspólny projekt ze szpitalem w Rzeszowie. To partnerstwo było kluczowe, ponieważ pozwoliło nam dostosować się do polskich standardów w celu wdrożenia technologii LightMirror. Wypróbowaliśmy również kilka nowych powłok na panele i szukaliśmy lokalnego partnera do przeprowadzenia instalacji.

Opowiedz o swoim zespole – wszystko, co chciałbyś, aby ktoś o Tobie wiedział!

Nasz zespół powstał w 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej YCombinator. Wnieśliśmy do niego bogatą mieszankę doświadczenia zawodowego i wiedzy akademickiej.

Ja jestem specjalistą w dziedzinie urbanistyki i inżynierii lądowej. Studiowałem w Szkole Inżynierów Miasta Paryża, a wcześniej koordynowałem słynną renowację Promenady Anglików. Kładę nacisk na tworzenie zrównoważonych krajobrazów miejskich, a moje wcześniejsze osiągnięcia, takie jak wpisanie projektu renowacji na listę światowego dziedzictwa UNESCO, współgrają z naszymi podstawowymi wartościami w LightMirror.

Aleksandra Bulanova, nasza dyrektor handlowa, jest specjalistką w dziedzinie zarządzania energią. Studiowała na Zaporoskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym na Ukrainie i ma znaczącą ścieżkę kariery w wiodących ukraińskich firmach energetycznych. Doświadczenie Aleksandry w zarządzaniu energią stanowi podstawy naszej inicjatywy w LightMirror. Mając ją na pokładzie, jesteśmy pewni, że poradzimy sobie w wysoce konkurencyjnym i stale zmieniającym się krajobrazie opieki zdrowotnej i budownictwa.

Anna Zharkova, nasz Chief Technical Officer, wypełnia lukę między myśleniem projektowym a wykonaniem technicznym. Z dyplomami Stanford i École des Ponts, specjalizuje się w User Experience. Kariera Anny prowadziła ją przez Instytut Badań i Rozwoju Energii Fotowoltaicznej (IRDEP), międzynarodową firmę motoryzacyjną Valeo i TotalEnergies, gdzie koncentrowała się na systemach efektywności energetycznej i redukcji CO2. Jej różnorodne doświadczenie oferuje istotną perspektywę dla naszej misji w LightMirror.

Jakie są plany na przyszłość? Czy zamierzacie wprowadzić nowe produkty lub rozwijać istniejące portfolio?

Patrząc w przyszłość, naszym głównym celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla szpitali w zakresie odporności na awarie zasilania. Nasza strategia polega na szybkim przeprowadzaniu remontów, w czasie krótszym niż miesiąc, przy użyciu mniejszej ilości materiałów i przy niższym budżecie niż w przypadku tych tradycyjnych. Jest to możliwe dzięki wdrożeniu przez nas systemów LightMirror, elektrycznych promienników podczerwieni o niskim zużyciu energii, akumulatorów i drobnych klasycznych renowacji, takich jak wymiana okien i izolacja mostków termicznych.

Inwestujemy również w badania i rozwój w celu wprowadzenia nowych produktów, które jeszcze bardziej poprawią efektywność energetyczną, wystrój wnętrz i komfort pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej. Dzięki naszym ciągłym innowacjom i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, zamierzamy w przyszłości oferować jeszcze bardziej kompleksowe portfolio produktów.