Pandemia COVID-19 oraz postępujące starzenie się społeczeństwa zwiększyły zapotrzebowanie na cyfrowe rozwiązania w opiece medycznej. Dostęp do finansowania startupów z branży healthcare wciąż nie jest wystarczający, ale polskie funfusze coraz wyraźniej widzą potrzebę inwestowania w ten segment. Medyczne innowacje w Polsce rozwijają się coraz szybciej i mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony krajowych funduszy. Polskie startupy mogą pochwalić się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie i rosnącą pozycją na arenie międzynarodowej.

Raport „Rock Health” pokazuje, że rok 2021 był przełomowy dla startupów z obszaru healthace.

Mieliśmy ponad 730 inwestycji o łącznej wartości 30 mld dol. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie, które dodatkowo zwiększyła pandemia COVID-19

– mówi Natalia Świrska-Załuska, Startup Program Manager CEE w OVHcloud.

Medyczne innowacje – jak szybko się rozwijają?

Dwa lata pandemii były czasem szybkiej adaptacji cyfrowych rozwiązań w medycynie i rozwoju obszarów takich jak telemedycyna, wearables czy cyfrowa opieka nad pacjentami. W efekcie coraz lepiej radzą sobie też startupy z branży healthcare. Istotnym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest również szybkie starzenie się społeczeństwa.

Z roku na rok nasze społeczeństwo się starzeje, więc wydłuża się też nasza oczekiwana długość życia, a potrzeby pacjentów stają się coraz większe. Z drugiej strony jest coraz mniej lekarzy, którzy muszą tych pacjentów obsłużyć. Dlatego potrzebujemy rozwiązań, które będą mogły kompleksowo wspomóc zarówno pacjentów, jak i pracę lekarzy

– mówi Andrzej Zakręcki, prezes zarządu Mediprintic.

Jak wskazuje, medyczne innowacje są ukierunkowane przede wszystkim na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pacjentów albo skrócenie czasu pobytu w szpitalu. Z drugiej strony mają za zadanie podnoszenie efektywności pracy personelu medycznego, dostarczanie im narzędzi, które ułatwiają pracę i oszczędzają czas, a przy okazji zapewniają oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia.

Według danych Polskiego Funduszu Rozwoju w Polsce działa w tej chwili 2914 startupów. Ostatni raport Fundacji Startup Poland pokazuje zaś, że branża medtech – czyli usługi z obszaru medycyny i zdrowia – jest jednym z najpopularniejszych obszarów ich działalności. Zajmuje trzecie miejsce (po sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym oraz e-commerce), w tej branży rozwija się ok. 13 proc. polskich innowacyjnych spółek.

Innowacje medyczne w Polsce

Jak wynika z raportu „Top Disruptors in Healthcare 2021”, będącego przeglądem innowacyjnych startupów medycznych w Polsce, ponad połowa badanych spółek działa w obszarze telemedycyny, 45 proc. wskazuje na obszar AI/machine learning, a na trzecim miejscu podium są urządzenia medyczne ex aequo z obszarem danych medycznych (po 37 proc.). W porównaniu z poprzednią wersją badania widać wzrost zainteresowania sztuczną inteligencją w zdrowiu. 70 proc. z badanej grupy startupów tworzy innowacje we współpracy ze szpitalami.

Polska ma fantastycznych inżynierów, informatyków, deweloperów i programistów. Staramy się coraz lepiej to wykorzystać, a technologie oferowane przez polskie spółki znajdują już zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale są skalowalne także w Europie i na pozostałych rynkach zagranicznych

– mówi Krzysztof Mędrala, prezes zarządu MedApp.

Polskie startupy zdają sobie sprawę, że rodzimy rynek ochrony zdrowia jest zbyt mały, aby odnieść na nim znaczny sukces. Już 17 proc. ogółu polskich startupów medycznych z sukcesem oferuje swoje produkty komercyjnie za granicą. Ponad 1/3 badanych firm działa na rynkach zagranicznych poprzez podpisane listy intencyjne, umowy komercyjne lub zarejestrowany przychód z rynku zagranicznego. Nieco ponad połowa nie jest jeszcze obecna na rynkach zagranicznych, ale ma to w planach.

Polskie start-upy mają dobrą pozycję na międzynarodowym rynku, ale wszystko, co najlepsze, ciągle przed nami. Mamy kilka jednorożców z obszaru technologii dedykowanych medycynie, które są szeroko rozpoznawalne, ale mamy również sporo spółek, które mają potencjał do tego, aby takimi jednorożcami zostać

– mówi Krzysztof Mędrala.

Polskie unicorny w branży healthcare

Polska już w ubiegłym roku doczekała się pierwszego jednorożca (czyli startupu technologicznego o wycenie przekraczającej 1 mld dol.). Została nim platforma rezerwacyjna usług medycznych DocPlanner. Fundacja Startup Poland wskazuje też kilka innych polskich spółek z branży medycznej, które mają duży potencjał rozwoju. Jest wśród nich m.in. platforma Genomtec ID, która ma szansę całkowicie zmienić podejście do diagnostyki genetycznej i przybliżyć ją pacjentom tak, aby diagnoza była możliwa w trakcie jednej wizyty lekarskiej, a badanie genetyczne mogli przeprowadzić lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny.

Aby zostać unicornami, startupy potrzebują różnorodnego wsparcia. Przede wszystkim dostępu do kapitału i zrozumienia rosnącego zapotrzebowania na telemedycynę, digital healthcare. Ale myślę, że pandemia pozwoliła już dostrzec to zapotrzebowanie. Po drugie, potrzeba też wsparcia merytorycznego, otwarcia się publicznych instytucji na to, żeby takie projekty i produkty wdrażać

– wymienia Natalia Świrska-Załuska.

Medyczne innowacje – sposoby finansowania

Wśród badanych startupów medycznych zdecydowanie najbardziej popularną formą finansowania są środki własne założycieli (tzw. boostrapping). Z tego sposobu korzysta 62 proc. startupów, które zostały uwzględnione w raporcie „Top Disruptors in Healthcare 2021” (rok wcześniej deklarowało to 31 proc. badanych). Jak podkreślają jego autorzy, pokazuje to z jednej strony dużą wiarę założycieli startupów w tworzone przedsięwzięcia, z drugiej strony może świadczyć o trudności w pozyskaniu środków zewnętrznych. Kolejną najbardziej popularną kategorią finansowania są granty – z grantów UE korzysta 34 proc. badanych, z grantów krajowych – 31 proc. Nadal bardzo niewiele polskich startupów medycznych budzi zainteresowanie inwestorów zagranicznych – takie wsparcie pozyskało jedynie 9 proc. respondentów.

W Polsce dostęp do finansowania dla startupów z branży healthcare wciąż nie jest wystarczający, natomiast to też się zmienia. Polskie fundusze coraz wyraźniej widzą potrzebę inwestowania w ten segment. Potwierdził to również przełomowy, 2021 rok, kiedy łączne inwestycje w tej branży były największe od lat

– dodaje Natalia Świrska-Załuska.

Innowacje w medycynie i sytuacja startupów z branży healthcare były tematem jednego z ostatnich spotkań odbywających się w ramach Thursday Gathering. To cykliczne spotkania społeczności innowatorów, które dają okazję do omówienia najnowszych trendów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych. Są organizowane w każdy czwartek o 17:00 w warszawskim Varso przez Fundację Venture Café Warsaw i jej partnerów.

 

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria