W tym roku ruszył pilotażowy program innowacji obronnych NATODiana. Jest to program akceleracyjny mający na celu połączenie najzdolniejszych naukowców, innowatorów i startupów pracujących nad nowymi rozwiązaniami deep tech z jednostkami sektora obronnego. W ramach programu będą rozwijane technologie, które można będzie zastosować zarówno do celów cywilnych, jak i do celów obronnych. Zgłoszenia można składać do 25 sierpnia.

Cym jest program?

NATODiana to program akceleracyjny organizowany przez NATO, do którego poszukiwane są technologie z potencjałem podwójnego zastosowania – zarówno do celów cywilnych, jak i obronnych. W Polsce program jest realizowany przez PFRMON jako współpraca w ramach programu „Technologie dla obronności w Polsce”. DIANA ma na celu połączenie najzdolniejszych naukowców, innowatorów i startupów pracujących nad nowymi rozwiązaniami deep tech z jednostkami sektora obronnego. Razem będą one mogły opracowywać najbardziej efektywne rozwiązania technologiczne podwójnego zastosowania. W ramach programu będą zapewnione warunki zarówno do rozwoju przełomowych technologii, jak i ich adaptacji do użytku.

DIANA obejmuje 3 obszary wyzwań: odporność systemu energetycznego, bezpieczne udostępnianie informacji, detekcja i monitoring. Każdy z tych obszarów ma wytyczne sojuszu odnośnie kierunku strategicznego rozwoju akceleratora. Te programy wyzwań mają na celu wypracować rozwiązanie odpowiadające na konkretne problemy operacyjne użytkowników końcowych, którymi są siły zbrojne i służby państw NATO.

Kto się kwalifikuje do programu?

W celu wzięcia udziału w akceleratorze DIANA trzeba spełnić kilka warunków, m.in.:

  • posiadać zarejestrowaną działalność z siedzibą główną na terenie państwa należącego do NATO;
  • rozwijać technologię podwójnego zastosowania;
  • mieć co najmniej MVP rozwijanej technologii.

Kluczowe terminy programu

Nabór wniosków do programu rozpoczął się 19 czerwca tego roku i potrwa do 25 sierpnia. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 6 października 2023, natomiast akceleracja rozpocznie się od 4 grudnia.

Co można uzyskać w ramach programu?

Uczestnicy zakwalifikowani do programu będą mogli uzyskać bezzwrotny grant do 100 tys. euro na pokrycie działań prowadzonych w ramach programu akceleracyjnego DIANA. Firmy zaproszone do drugiej fazy akceleracji dostaną dodatkowo 300 tys. euro grantu. Dodatkowo, NATO udostępni swoje zasoby obejmujące 11 akceleratorów i 91 centrów testowych działających w ramach sojuszu. Współpraca z międzynarodowym zespołem mentorów zapewni wsparcie merytoryczne w opracowaniu strategii komercjalizacji i poszukiwaniu odbiorcy końcowego.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie PFR oraz na stronie akceleratora. Zgłosić się do programu można używając tego linku.

 

Źródła:  Polski Fundusz Rozwoju, Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic