Platformy Startowe dla nowych pomysłów to projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Osoby, które mają innowacyjne pomysły na biznes, do 15 lipca mogą zgłosić się do programu platform startowych. Przy pomocy kompleksowego programu inkubacji, młode firmy są przygotowywane do wejścia na szeroki rynek gospodarczy i mają szansę na zdobycie wsparcia finansowego w wysokości miliona złotych.

Celem projektu jest wsparcie w rozwoju innowacyjnych startupów. Cztery ośrodki, wyspecjalizowane we wspieraniu startupów, wciąż czekają na wnioski początkujących przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z tej szansy. Organizatorem programu Platformy startowe dla nowych pomysłów, realizowanego w ramach działania 1.1.1 PO PW, jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Czym są platformy startowe?

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacyjny zapraszający przedsiębiorcze osoby, które dysponują innowacyjnymi pomysłami o wysokim potencjale biznesowym. To pierwsze przedsięwzięcie wspierające krajowe startupy – w makroregionie Polski Wschodniej – realizowane na tak szeroką skalę. Do tej pory program inkubacji ukończyło ponad 1100 startupów.

Głównym celem Platform startowych to:

 • przekształcenie pomysłów w produkty,
 • dostosowanie biznesu do warunków rynkowych,
 • opracowanie rentownych modeli biznesowych, umożliwiających wejście startupów na rynek krajowy i zagraniczny.

Jakie branże są poszukiwane i gdzie się zgłosić?

PARP wyłoniła Animatorów programu, którzy jako wyspecjalizowane ośrodki realizują programy inkubacji dla przedsiębiorców. Każdy z Animatorów zarządza Platformą startową, czyli partnerstwem oferującym inkubację w określonych specjalizacjach branżowych, właściwych dla regionów Polski Wschodniej: technologie informacyjne i komunikacyjne, produkcja żywności, branża metalowo-maszynowa, energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, smart city, transport i motoryzacja, ekologia, lotnictwo, motoryzacja, budownictwo. Działania te są finansowane ze środków Programu Polska Wschodnia (PO PW).

Ze wsparcia Platform mogą skorzystać początkujący przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Animatorzy koordynujący proces selekcji pomysłów biznesowych, podkreślają, że w ramach poprzednich rund inkubacji – realizowanych od początku 2019 r. – udało się pomóc wielu startupom, które dostały niepowtarzalną szansę na realizację swoich pomysłów. Nabór do programu jest wciąż otwarty. Na innowacyjne pomysły biznesowe w dalszym ciągu oczekują cztery Platformy startowe:

 • Hub of Talents 2, Miasto Białystok – Białostocki Park Naukowo-Technologiczny;
 • Unicorn Hub, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”;
 • Start in Podkarpackie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;
 • Startup Heroes, Gmina Olsztyn – Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Kto ma szansę na inkubację w ramach platform startowych?

Procedury przystąpienia do konkursu nie są skomplikowane, co podkreśla Roderyk Gołaszewski z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego:

– Aby zgłosić się do naszej platformy Hub of Talents 2, nie trzeba posiadać kilkunastostronicowego biznesplanu, skomplikowanych kalkulacji księgowych czy gotowego prototypu – wystarczy wypełnić wniosek online. Dzięki niemu wykwalifikowany zespół ekspertów określi realność zaproponowanych rozwiązań oraz przyszłą przydatność rynkową.

To samo dotyczy pozostałych operatorów, którzy również rekrutują według przejrzystych i prostych zasad, opisanych w regulaminie, a zgłaszający mogą liczyć na ich bieżącą pomoc.

Eksperci poszczególnych platform oceniają:

 • innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • potencjał biznesowy,
 • kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać pomysł biznesowy.

Platformy startowe – Dlaczego warto?

Platforma Hub of Talents 2 to program dla osób, które mają pomysł na innowacyjny wyrób, bądź usługę, które są nowe lub znacząco ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Roderyk Gołaszewski wymienia także inne zalety pracy z platformą:

Projekt pomaga stworzyć podwaliny przedsiębiorstwa, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy biznesowej. Podczas inkubacji startupy otrzymają wsparcie w dziedzinach, które umożliwią rynkową weryfikację produktu, a także stworzenie realnie funkcjonującego prototypu. Po zakończeniu inkubacji startupy mogą płynnie wejść na rynek, a także mają możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań przed funduszami VC i Aniołami Biznesu.

Z kolei Agnieszka Wasilewska z Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego mówi o swoich dotychczasowych doświadczeniach w projekcie.

Po pięciu rundach śmiało możemy stwierdzić, że największą wartość dla startupu stanowi wypracowanie prototypu, tzw. MVP (Minimum Viable Product) – który jest urzeczywistnieniem pomysłu. To ten moment kiedy powstaje produkt, który jeszcze niedawno był tylko w głowie. Jest to również czas na konfrontację produktu z rynkiem, potrzebami klientów i z konkurencją. Inkubacja kończy się tzw. Demo Day, podczas którego następuje prezentacja startupów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli funduszy VC  i innych funduszy inwestycyjnych. Stawarza to szansę pozyskania źródeł finansowania przez młode firmy zaraz po zakończeniu inkubacji. Dodatkowo startupy otrzymują rekomendację dotyczącą dalszego rozwoju swojego pomysłu.

Agata Koprowska z lubelskiej platformy Unicorn Hub podkreśla

Biorącemu udział w programie najpierw sformalizujemy działania poprzez uzyskanie osobowości prawnej, w postaci spółki w formie kapitałowej, udostępnimy przestrzeń do pracy, obsługę księgową oraz prawną. Nad pomysłem zespół Unicorn Hub będzie pracować w różnym wymiarze, aby stworzyć pełen model biznesowy wraz z pierwszą wersją produktu (MVP). Eksperci pomogą w opracowaniu strategii marketingowej i brandingu, modelu finansowego, a także zadbają o zabezpieczenie własności intelektualnej. Zweryfikują konkurencję i przeprowadzą pełną analizę rynku wraz z segmentacją klientów, a także przygotują na pozyskanie finansowania oraz rozmowy z inwestorem.

Operatorzy platform startowych

Wyniki poprzednich rund i stałe zainteresowanie Platformami startowymi są najlepszą rekomendacją do zachęcenia aspirujących przedsiębiorców, aby poszli w ślady poprzedników.

Olsztyński Park Naukowo–Technologiczny z platformą startową Start-up Heros chwali się dużym zainteresowaniem wśród firm, które chcą zrealizować swoje innowacyjne pomysły.

Do pięciu rund aplikowało ponad 900 pomysłodawców, to robi wrażenie! Uwidacznia to potrzebę wsparcia ludzi z innowacyjnym pomysłem. Potwierdza to również potencjał Polski Wschodniej, która staje się miejscem prowadzenia innowacyjnego biznesu, miejscem kontaktu z kreatywnymi ludźmi czy też miejscem atrakcyjnym dla inwestorów. Trafiają do nas pomysły o najwyższym stopniu innowacyjności. Wpisują się one w trzy obszary branżowe: technologii informacyjno-komunikacyjnych, eko-energetyki oraz produkcji żywności. Obserwujemy też zwiększony napływ wniosków z branży medycyny wspieranej technologiami informatycznymi

– komentuje Agnieszka Wasilewska, zaangażowana w projekt.

W pięciu rundach projektu, Startup Heros na rozwój startupów przeznaczył już przeszło 8 mln zł pozyskanych z PARP. Aż 31 startupów inkubowanych w Startup Heroes otrzymało dofinansowanie w kwocie do 1 mln zł w drugim etapie Platform startowych.

Nasze startupy są często laureatami konkursów biznesowych, uczestnikami międzynarodowych targów czy tymi, którzy pozyskali strategicznego inwestora. Sukcesy startupów dają całemu zespołowi projektu wiele satysfakcji i radości. To budujące patrzeć, jak z myśli powstaje produkt

– dodaje Wasilewska.

Imponujące wyniki

Tak samo imponująco wyglądają wyniki działań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Do tej pory do platformy Start in Podkarpackie wpłynęło około 1800 wniosków z innowacyjnymi pomysłami. Do nowej VII rundy wpływają już kolejne. Podział na branże kształtuje się następująco: 75% – branża IT/ICT, 14% budownictwo, 6% motoryzacja, 5% lotnictwo. W wyniku oceny wybrano 296 najlepszych pomysłów do objęcia programem inkubacji. Zarejestrowano 278 nowych spółek, z czego 72% to IT/CT, 11% budownictwo, 10% motoryzacja i 7% lotnictwo. Łącznie dofinansowanie w PARP, w ramach dotychczasowych konkursów „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, uzyskały już 103 innowacyjne firmy wyinkubowane w naszej Platformie, to jest 49% wszystkich złożonych wniosków. Pozytywny raport z inkubacji jest przepustką do ubiegania się o dotację na dalszy rozwój produktu oraz rozpoczęcie sprzedaży

– podkreśla Agnieszka Godawska, reprezentująca Animatora Start in Podkarpackie

Również Agata Koprowska podkreśla skalę przedsięwzięcia lubelskiej platformy startowej Unicorn Hub:

Patrząc wstecz, na cały rok 2020, 2021 i połowę 2022, możemy pochwalić się faktem, iż plan rozwojowy i założenia merytoryczne w siedmiu rundach inkubacji prowadzonych w tym okresie, udało nam się zrealizować w 100%. Do platformy w tym czasie zgłosiło się blisko 1800 zespołów ze swoim pomysłem na biznes. Inkubację z pozytywnym efektem i przygotowanym modelem biznesowym zakończyło już 275 startupów. To prawdziwy sukces.

Platformy startowe są szansą dla młodych innowatorów. Szczegółowe informacje na temat trwających rekrutacji znajdują się na stronie PARP.