Polskie start-upy z branży MED są coraz śmielsze w swojej pomysłowości i kreatywności.  Według grupy PARP, mówi się, że 13% wszystkich polskich startupów to projekty z zakresu rozwiązań medycznych oraz szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Technologie oparte na min. rozszerzonej rzeczywistości, czy metawersum to trend ogólnoświatowy. Branża rozwija się w zawrotnym tempie, a polskie start-upy nie odstają poziomem od rozwiązań międzynarodowych i śmiało mogą z nimi konkurować. Powszechne w ostatnim czasie schorzenia psychiczne wynikają z szybko wyewoluowanego stylu życia, stresu oraz uzależnień. Innowacyjne technologie start-upowców skupiają się na niwelowaniu niepożądanych skutków takiego funkcjonowania społeczeństwa.

Do konkursu zapraszamy wszystkie start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają już opracowany pomysł i szukają finansowania albo mają dopiero jakąś wstępną wizję. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce przewidziane są oczywiście nagrody finansowe. Natomiast doświadczenia dwóch poprzednich edycji już pokazały, że ten konkurs daje start-upom możliwość zaistnienia, pokazania się w przestrzeni medialnej, dzięki czemu mogą pozyskać finansowanie, znaleźć partnerów, rozpromować swoją technologię. Tak więc chodzi nie o nagrody, ile o samo uczestnictwo.
– mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Jednym z programów wsparcia młodych innowatorów i start-upów pozytywnego wpływu jest program Huawei Startup Challenge. Tworzy on technologie na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ. W tym roku odbywa się już trzecia edycja konkursu, organizowana we współpracy ze Startup Academy. Skupia się ona właśnie na zdrowiu i innowacjach medycznych.  Startują w niej projekty z szeroko rozumianego obszaru MEDTECH, ukierunkowane na ochronę i poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego.

Hasłem trzeciej edycji jest „Tech for Better Health”, czyli rozwiązywanie problemów dotyczących zdrowia. W obszarze medtech jest ogromny potencjał stworzenia nowych, przełomowych, a być może skalowalnych globalnie technologii, które będą wspierały ochronę zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu.
– mówi agencji Newseria Biznes Alicja Tatarczuk, menedżerka ds. CSR w Huawei Polska.

Opublikowany w tym roku raport grupy PARP („Top Disruptors in Healthcare”) prezentuje najbardziej innowacyjne polskie start-upy z branży medtech, w którą inwestuje coraz większe grono przedsiębiorców. Najwięcej z nich działa w obszarze kardiologii (34), onkologii (33) i neurologii (29).  Jego autorzy zidentyfikowali w Polsce łącznie ok. 380 takich podmiotów.

Obserwujemy technologie związane z rozszerzoną rzeczywistością, sztuczną inteligencją czy przetwarzaniem ogromnych zbiorów danych, ponieważ od czasu pandemii COVID-19, kiedy rozpoczęliśmy erę telemedycyny, pojawiło się bardzo wiele zbiorów danych, które trzeba scyfryzować, zanalizować i przetworzyć.  Jednocześnie widzimy też rozkwit rozwiązań czy aplikacji mobilnych, które mają na celu poprawę naszego dobrostanu psychicznego. Przykładowo pomagają nam walczyć z depresją i co prawda nie zastępują terapeuty, ale stanowią dodatkowe wsparcie procesu terapeutycznego.
– mówi Michał Misztal, prezes Startup Academy.

Oprócz technologii usprawniających leczenie branża MEDTECH skupia się również na innych kwestiach. Jednym z nich jest wsparcie pracowników sektora medycznego oraz profilaktyki zdrowotnej czy tzw. wellbeingu pacjentów. Podobny trend jest widoczny również w globalnej skali. Raport z „Can medtech start-ups show us where the industry is headed?” został opublikowany przez przez firmę doradczą Deloitte. Mówi o tym, że 19 proc. medycznych start-upów koncentruje się na samym leczeniu w placówkach medycznych. Prawie połowa natomiast, bo aż 46% skupia się na profilaktyce, diagnozie i trosce o dobre samopoczucie pacjentów.

W obszarze przedmedycznym – zanim jeszcze skontaktujemy się z lekarzem – można zaobserwować coraz więcej polskich start-upów, które starają się tę lukę wypełnić. Jednocześnie pojawiają się start-upy, które mają na celu np. skrócenie ścieżki dostępu do specjalistów. Wszyscy wiemy, w jak długich kolejkach trzeba dziś oczekiwać na taką wizytę. Start-upowcy starają się usprawnić ten proces, żeby czas przepływu informacji, diagnozy i leczenia był minimalnie krótki.
– mówi Michał Misztal.

Według prezesa Startup Academy, sektor medyczny jest dosyć trudnym obszarem do wdrażania nowych technologii. Z uwagi między innymi na obostrzenia regulacyjne czy ochronę danych pacjentów.  Pomimo tego, medyczne start-upy dość dobrze radzą sobie zarówno na rodzimym rynku, jak i za granicą.

Polskie start-upy medyczne już teraz podbijają zachodnie rynki. Niekiedy zresztą łatwiej jest im wejść na rynek niemiecki niż polski, który pod kątem regulacyjnym jest jednak trochę lepiej przygotowany do nowoczesnych technologii medycznych.
– mówi prezes Startup Academy.

Raport grupy PARP wykazał, że polskie start-upy z branży MEDTECH finansują się głównie ze środków własnych.  Są to projekty wsparte z sektora prywatnych inwestorów i środków z funduszy krajowych i europejskich. Aby móc się nadal rozwijać z sukcesami, potrzebują też szerszego wsparcia, np. w postaci doradztwa i kontaktów.

Start-upy, zwłaszcza te na początku drogi, potrzebują wiedzy prawnej, szkoleń z zakresu chociażby ochrony własności intelektualnej czy komercjalizacji, bo to często są młodzi naukowcy pracujący na uczelniach, którzy chcieliby skomercjalizować swoje rozwiązanie i wejść z nim na rynek . Odpowiedzią na te potrzeby start-upowców jest Huawei Startup Challenge, w ramach którego przekazujemy z jednej strony wsparcie finansowe, a z drugiej – bogaty pakiet promocyjny, który umożliwia tym start-upom pokazanie się szerszemu gronu, pozyskiwanie inwestorów oraz nowych kontaktów, które będą sprzyjały rozwojowi.
– mówi Alicja Tatarczuk.

Dla trzech najlepszych start-upów Huawei ufundował trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 200 tys. zł. 100 tys. dla zwycięzcy, 60 tys. i 40 tys. zł dla miejsca kolejno drugiego i trzeciego. Dzięki uczestnictwu w Huawei Startup Challenge młode spółki mogą też dotrzeć ze swoim pomysłem do polskich i zagranicznych inwestorów. Mogą również zaistnieć ze swoją innowacyjną działalnością na jednej z największych start-upowych scen w Europie Środkowo-Wschodniej. Do dwóch poprzednich edycji, skupionych na technologiach wspierających walkę z wykluczeniami oraz zieloną transformację, zgłosiło się ponad 200 obiecujących spółek. Część z nich odnosi już międzynarodowe sukcesy.

Start-up, który wygrał pierwszą edycję Huawei Startup Challenge, czyli Wheelstair, właśnie walczy o uzyskanie największej globalnej nagrody na targach w Düsseldorfie. To najlepszy dowód na to, że polskie start-upy zmieniają świat na lepsze.
– mówi Ryszard Hordyński.

Zgłoszenia można wysyłać do 31 grudnia br. poprzez stronę www.huaweistartupchallenge.com. Pierwsza dwudziestka najbardziej innowacyjnych start-upów zostanie ogłoszona pod koniec stycznia 2023 roku. Wybierze ją kapituła złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu i ekspertów sfery publicznej.

Huawei Startup Challenge stanowi dla nas lupę, przez którą widzimy, jak wielki potencjał drzemie w polskich innowatorach i z ich pomocą możemy budować siłę gospodarczą kraju.
– mówi menedżerka ds. CSR w Huawei Polska.

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria