Widmo Spectral Technologies rozwija projekt przełomowego urządzenia! Georadar spektralny to narzędzie, które pozwala na głębsze i bardziej precyzyjne penetrowanie obszarów badawczych. Nowa technologia będzie miała znaczenie w dziedzinach takich jak górnictwo, budownictwo, archeologia czy inżynieria środowiska. Polski startup wdraża już rozwiązanie poza granicami kraju i planuje intensywne zwiększanie skali swojej działalności w nadchodzących miesiącach.

Rewolucja w branży?

Firma WIDMO Spectral Technologies została stworzona przez braci Mirosława i Tomasza Trześniowskich, dr. hab. Andrzeja Kułaka oraz dr. hab. Cezarego Worka. Dziś zespół liczy ponad 25 osób, w tym uznanych ekspertów w dziedzinie geofizyki, astrofizyki, elektroniki czy data science. Owocem ich pracy jest georadar spektralny SGPR (ang. spectral ground penetrating radar). Urządzenie wykorzystuje falę ciągłą modulowaną w szerokim zakresie częstotliwości. W efekcie otrzymuje się hiperspektralny obraz tego, co znajduje się pod badaną powierzchnią. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie. Do analizy informacji rejestrowanych przez urządzenie służy autorskie, wysoko zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Georadary są dziś powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach, ale zasada ich działania praktycznie nie zmieniała się od kilkudziesięciu lat. Nasz georadar spektralny, czyli „oko” w połączeniu z oprogramowaniem, czyli „mózgiem” to przełomowa innowacja. Dzięki niej można widzieć to, czego dotychczas nie pozwalały zobaczyć georadary i pozostałe nieinwazyjne rozwiązania. Kiedy kilka lat temu wpadliśmy na ten pomysł, niewiele osób wierzyło, że jego skuteczne zrealizowanie będzie możliwe. Dzisiaj już wiemy, że nasza technologia działa i próbne odwierty pokazują dokładnie to, co widzi nasz sprzęt, nawet na dużych głębokościach

mówi Mirosław Trześniowski, jeden z założycieli i współprezes WIDMO Spectral Technologies.

Georadar spektralny stworzony przez WIDMO generuje obrazy o znacznie wyższej rozdzielczości niż konwencjonalne urządzenia. Pozwala to na tworzenie dokładniejszych cyfrowych modeli. Istotną przewagą jest też możliwość penetracji badanych obszarów na głębokość nawet do 75 metrów pod powierzchnią w stosunku do kilku-kilkunastu metrów przy dotychczas stosowanych urządzeniach, bez utraty jakości obrazu. Podczas badania georadar zbiera dane w sposób ciągły z precyzyjną lokalizacją. Odległości między pojedynczymi analizowanymi punktami są mniejsze niż 1 cm, co pozwala na otrzymanie kompleksowego i precyzyjnego modelu gruntu w stosunku do punktowych danych otrzymywanych np. z odwiertów.

Polski startup, globalne możliwości

Wysokie możliwości techniczne SGPR dają ogromne pole do zastosowania urządzenia. Wartość dostępnego rynku docelowego to blisko 80 mld euro. Georadar spektralny może być wykorzystywany m.in. w budownictwie infrastrukturalnym i kubaturowym, górnictwie, geodezji, archeologii czy ochronie i inżynierii środowiska. Wszędzie tam, gdzie informacje o strukturze geologicznej terenu i tym, co znajduje się pod jego powierzchnią mają istotny wpływ na prowadzoną bądź planowaną działalność.

Lista potencjalnych zastosowań georadaru spektralnego jest bardzo długa. Jedną z branż, która może szczególnie skorzystać na wykorzystaniu naszej technologii jest budownictwo. Przedsięwzięcia budowlane to projekty z jednej strony o bardzo wysokim ryzyku geotechnicznym, a z drugiej – o niskiej marży. Mając dokładną i pełną informację o tym, co znajduje się pod powierzchnią gruntu, będzie można precyzyjnie wyznaczyć najlepszą lokalizację np. dla drogi czy tunelu. Dobrać optymalną technologię budowy, a przez to znacznie zmniejszyć budżety i radykalnie obniżyć ryzyko wystąpienia dużych opóźnień. Przekraczanie założonych kosztów i terminów to problem, który dotyczy dziś kilkudziesięciu procent dużych inwestycji budowlanych, więc skala możliwych oszczędności jest naprawdę ogromna

– komentuje Mirosław Trześniowski.

Wśród kluczowych branż do których WIDMO Spectral Technologies chce dotrzeć jest także górnictwo. Dzięki georadarowi spektralnemu można nawet kilkukrotne obniżyć koszty przygotowania dokumentacji złoża. Wynalazek jest też niezwykle przydatnym narzędziem przy procesach zamykania kopalń oraz mapowaniu i zapobieganiu szkodom górniczym. Z dużą dokładnością “widzi” wodę, co pomaga przy mapowaniu terenów, gdzie stanowi ona potencjalne zagrożenie. Natomiast w miejscach gdzie jest poszukiwana, umożliwia precyzyjne określenie terenu zagrożonego osuwiskiem. Technologia opracowana przez WIDMO Spectral Technologies dotychczas była wykorzystywana przy projektach górniczych, budowlanych oraz środowiskowych w Polsce i Europie.

Źródło: Informacja prasowa.