A4BEE, polski startup technologiczny tworzący innowacyjne rozwiązania dla biotechnologii i farmacji, została przyjęta jako członek Pistoia Alliance. Stowarzyszenie łącząc globalnych graczy branży life science dąży do zwiększenia poziomu współpracy i efektywności kluczowych działań R&D.

Polski startup współtworzy przyszłość branży life science

Dołączając do takich firm jak Roche, Novartis, AstraZeneca i Pfizer, polski startup ma szansę współtworzyć przyszłość branży life science. Tworząc rozwiązania m.in. w zakresie digitalizacji i przyspieszania procesów produkcyjnych, A4BEE, wraz z partnerami, chce realizować cel, jakim są szeroko dostępne spersonalizowane terapie. W ramach stowarzyszenia, ponad 100 organizacji wspólnie pokonuje powszechne wyzwania R&D poprzez identyfikację ich przyczyn, rozwój nowoczesnych standardów, powielanie najlepszych praktyk oraz realizację pilotów technologicznych.

“Współpracując ramię w ramię z innymi globalnymi firmami w ramach Pistoia Alliance, przyspieszymy realizację naszej misji, którą jest wspieranie branży life science innowacyjnymi, cyfrowymi rozwiązaniami, które umożliwią tańszą i szybszą produkcję leków“

– mówi Klaudia Kożusznik, Head of Growth, A4BEE

Tworzenie laboratoriów przyszłości

Nowa fala innowacji biotechnologicznych szybko się rozwija, ponieważ rośnie wraz z wykładniczym wzrostem digitalizacji, automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. Efektem tego będą przełomowe produkty i technologie – często personalizowane, zwalczające choroby i poprawiające jakość życia. Jednak, aby ta wizja mogła być dostępna dla wszystkich, a nie tylko wybranych osób, konieczne jest wypracowywanie nowych standardów branżowych na poziomie cyfryzacji, łączności pomiędzy sprzętami, analizie i predykcji danych.

“Obecnie jesteśmy świadkami bezprecedensowego przyspieszenia w obszarze innowacji biotechnologicznych. Nasze ostatnie badanie pokazuje, jak konwersja technologii cyfrowych i procesów biotechnologicznych przybliża koncepcję laboratoriów przyszłości. Dzięki cyfrowym i modułowym rozwiązaniom, wspierającym produkcję biotechnologiczną, mamy szansę przyspieszyć badania i produkcję leków ratujących życie. Aby to zrobić chcemy współpracować z partnerami korporacyjnymi, środowiskami akademickimi, rządowymi oraz stowarzyszeniami mającymi również taki cel. Warto wspólnie walczyć o znaczące innowacje”

– mówi Łukasz Paciorkowski, A4BEE, CEO.

W ramach “Lab of the Future” Pistoia Alliance zapewnia platformę do wymiany pomysłów i najlepszych praktyk w celu rozwoju laboratoriów przyszłości. Polski startup A4BEE, jako część społeczności, weźmie aktywny udział we wdrażaniu prostych w użyciu, modularnych i skalowalnych rozwiązań cyfrowych.

“Z przyjemnością witamy A4BEE w The Pistoia Alliance i cieszymy się na współpracę z nimi w celu osiągnięcia naszego celu, jakim jest obniżenie barier dla innowacji w przemyśle nauk przyrodniczych. Świat badań i rozwoju w dziedzinie life science ulega szybkim zmianom – a dzielenie się, partnerstwo i współpraca będą niezbędne dla zwiększenia innowacyjności. Ponieważ liczba naszych członków stale rośnie, nasze projekty i inicjatywy będą miały zasadnicze znaczenie w promowaniu nastawienia na współpracę i doprowadzeniu do istotnych przełomów”

– skomentowała dr Becky Upton, Prezes The Pistoia Alliance.