Podmioty publiczne łączą siły z prywatnymi firmami z sektora medycznego. Dzięki tej współpracy w ciągu najbliższych trzech lat ma w założeniu powstać Polska Dolina Medyczna. Pierwsze kroki dotyczące usprawnienia polskiego systemu opieki zdrowotnej zostały już podjęte. Praca nad innowacjami zaowocowała powstaniem projektu, dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji oraz personalizowania terapii w onkologii.

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) to utworzony w czerwcu ub.r. projekt Agencji Badań Medycznych, do którego dołączają firmy z sektora medycyny, technologii, farmacji i biotechnologii. To zarazem pierwsza taka inicjatywa w Europie Środkowej, która ma usprawnić współpracę sektora publicznego z biznesem. Jej celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych na rzecz poprawy wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia i podnoszenia standardów świadczonych usług. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, powołanie WHIH to zupełnie nowe podejście do rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce.

Innowacyjne projekty w trakcie realizacji

Pojawiły się już pierwsze projekty w ramach Warsaw health Innovation Hub. Są to ciekawe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, z zakresu personalizowanej terapii w chorobach onkologicznych i aplikacji pomagających pacjentom świadomie uczestniczyć w procesie leczniczym.

Ta inicjatywa ma za zadanie połączyć ze sobą interesariuszy publicznej służby zdrowia oraz firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, które w tym systemie uczestniczą, np. dostarczając innowacyjne rozwiązania, terapie i nowe leki. Chcemy tworzyć platformę, która umożliwi szeroką dyskusję na temat tego, co jest potrzebne w tym systemie, jakie rozwiązania znalazłyby aprobatę na poziomie ministra zdrowia. Chcemy też, aby te firmy miały świadomość tego, jakie kierunki system ochrony zdrowia będzie podejmował, w którą stronę zmierzamy i jak możemy wypracowywać sytuacje win-win, gdzie z jednej strony korzystamy z ekspertyzy międzynarodowych koncernów, a z drugiej strony – polscy pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych terapii i metod diagnostycznych, które w innym przypadku nie byłyby dostępne

– podkreśla dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Pierwsza Polska Dolina Medyczna

WHIH ma stworzyć takie warunki, które pozwolą na szybkie przekształcanie pomysłów w nowe produkty i usługi. Działalność hubu ma dotyczyć trzech obszarów:

  • innowacji farmaceutycznych (w tym technologii medycznych),
  • innowacji w zakresie wyrobów medycznych
  • cyfrowych rozwiązań w obszarze służby zdrowia.

Celem jest także wsparcie dla polskiego sektora biotechnologicznego i niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego. W dalszej perspektywie rozwój WHIH ma stworzyć zalążek pierwszej Polskiej Doliny Medycznej, która powstanie dzięki silnej, krajowej bazie akademickiej i najlepszych europejskich wzorcach.

Polska Dolina Medyczna to plan, który nadal realizujemy, choć został on w pewnym stopniu przerwany przez pandemię koronawirusa. Chcemy jednak, żeby w którymś momencie ten potencjał współpracy na poziomie biznesu i partnerów publicznych faktycznie zaistniał. Na razie wspomniana Dolina Medyczna powstaje w wirtualnym wydaniu, w ramach Agencji Badań Medycznych. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch–trzech lat przeniesie się do fizycznej lokalizacji i stanie się zaczątkiem współpracy między naukowcami, klinicystami, między sektorem prywatnym i interesariuszami publicznymi

– mówi prezes ABM.

Korzyści dla branży medycznej

Jak dotąd prywatni partnerzy Warsaw Health Innovation Hub będą inicjować i finansować we własnym zakresie programy ukierunkowane na tworzenie innowacji wspierających polską służbę zdrowia. Poza tym w ramach funduszy grantowych zainwestują też w najlepsze zespoły badawcze z Polski i opracowywane przez nie rozwiązania. Polscy naukowcy zyskają dzięki temu możliwość współpracy z największymi, globalnym firmami w zakresie biotechnologii i innowacji.

Warsaw Health Innovation Hub jest unikalną na skalę Europy platformą, posiadającą olbrzymi potencjał do wprowadzenia znaczących usprawnień w sektorze ochrony zdrowia. Philips od ponad 130 lat na świecie i 100 lat w Polsce wdraża rozwiązania oparte na technologiach i innowacjach, zmieniając życie ludzi na lepsze. Są to wartości, które obok wieloletniego doświadczenia i stojącego za nim zrozumienia lokalnej służby zdrowia chcemy wnieść do współpracy z WHIH

– podkreśla Marcin Bruszewski, dyrektor generalny Health Systems w Philipsie, jeden z partnerów, który pod koniec ubiegłego roku dołączył do WHIH.

Prezes Agencji Badań Medycznych wskazuje, że WHIH błyskawicznie się rozwija. Podczas inauguracji w czerwcu ub.r. do inicjatywy przystąpiło pięć firm, teraz jest już ich 20. Według niego pokazuje to potrzebę istnienia insytucji takiej jak Polska Dolina Medyczna. W tym jednym miejscu łączone są instytucje publiczne oraz globalne i polskie firmy, które działają wspólnie. Jak się okazuje, mają oni wspólne interesy i podobne pomysły na to, jak zaangażować badaczy. Ostatecznym beneficjentem działań będą jednak pacjenci, którzy w największym stopniu skorzystają z wdrożonych innowacji.

Jako partner WHIH zależy nam przede wszystkim na współpracy i otwartym dialogu. Cieszymy się, że już teraz jest to możliwe. Wszystkie zaangażowane strony – nauka, strona rządowa i biznes – są bardzo otwarte, żeby wypracowywać rozwiązania, które będą mieć faktyczne znaczenie dla gospodarki i ludzi

– dodaje Marcin Bruszewski.

Współpraca kluczem powstania Polskiej Doliny Medycznej

W skali globalnej Philips Healthcare jest liderem m.in. w obszarze nowych technologii medycznych, diagnostyki obrazowej oraz nowoczesnej opieki zdrowotnej świadczonej poza murami szpitala czy innej placówki medycznej. Na zlecenie Philipsa przygotowywany jest także globalny raport Future Health Index, obejmujący również polski rynek, dostarczający każdego roku informacji na temat wyzwań i problemów w sektorze ochrony zdrowia. To pierwsza firma z sektora medtech, która dołączyła do Warsaw Health Innovation Hub. To dzięki takiej współpracy Polska Dolina Medyczna ma szansę powstać w ciągu kilka najbliższych lat.

Jeśli chodzi o warunki uczestnictwa w WHIH, przyjęliśmy, że muszą to być firmy, które są przyjaciółmi polskiej gospodarki, czyli takie, które w Polsce odprowadzają podatki i zatrudniają pracowników, które uczestniczą w budowaniu polskiego potencjału gospodarczego. Nie zgadzamy się na to, aby były to firmy, które utrzymują tutaj jednego czy dwóch swoich foreign officers, ale uciekają gdzieś za granicę. Chcemy, żeby to był kapitał, który w jakiś sposób w polskiej gospodarce uczestniczy

– dodaje prezes ABM.

Źródło: Agencja informacyjna Newseria