COVID-19 znacznie przyspieszył transformację cyfrową zarówno firm, jak i samych pracowników. Postawił tym samym przed nimi szereg wyzwań związanych m.in. z nabywaniem cyfrowych kompetencji. Ubiegłoroczne badanie PwC pokazało, że niemal połowa młodych ludzi za swoje niepowodzenia na rynku pracy obarcza właśnie pandemię. Pozytywny wpływ zaś dostrzega 18,4%. Bezpłatny program szkoleniowo-stażowy Kariera Jutra ma dać im szansę zaistnieć na rynku pracy. 

Szansa dla młodych na rynku pracy

Program szkoleniowo-stażowy Kariera Jutra organizowany jest przez sektor publiczny i prywatny przy wsparciu środków unijnych. Ma on stworzyć nowe możliwości młodym ludziom, którzy chcą się rozwijać w obszarze marketingu internetowego. Kolejnym zadaniem jest natomiast wsparcie polskich firm, które wciąż borykają się z niedoborem specjalistów.

Ogłosiliśmy właśnie program Kariera Jutra współfinansowany ze środków europejskich. To 13 mln zł na staże, z których będzie mogło skorzystać 1,2 tys. młodych ludzi. Wszyscy wiemy, że aby znaleźć dziś dobrą pracę, trzeba mieć pewne doświadczenie. Jednym z celów tego programu jest właśnie to, aby młodzi ludzie mogli korzystać z najnowszych rozwiązań w poszukiwaniu pracy. Ale także aby mogli się uczyć, szkolić i nabierać doświadczenia w firmach, które oferują takie możliwości.

-mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Ekonomiczne skutki pandemii

Z ubiegłorocznego raportu firmy doradczej PwC („Młodzi Polacy na rynku pracy 2021”) wynika, że zdaniem 48,8 proc. studentów i absolwentów wyższych uczelni ich możliwości na rynku pracy uległy pogorszeniu w związku z pandemią. Zdaniem ekspertów aktywizacja zawodowa młodych osób wciąż jest w Polsce nie lada wyzwaniem. Ale to nie wszystko. Istotną kwestią jest również przekazanie im odpowiednich umiejętności cyfrowych, na które obecnie stawia się ogromny nacisk.

Mamy w Polsce 2 mln młodych osób, które już skorzystały ze środków europejskich i które dzięki temu poszukiwały nowej pracy, wykształciły się, przebranżowiły czy doprowadziły do tego, że w tej chwili funkcjonują jako pełnowartościowi pracownicy. Trzeba też pamiętać, że te środki są skierowane do osób, którym bardzo często tej pomocy brakuje. To osoby z trudnych środowisk, terenów wiejskich, czy z niepełnosprawnościami. Są więc bardzo poszukiwane przez młodych ludzi po to, by je wykorzystać właśnie w obszarze samorozwoju i kształtowania swojej przyszłości.

– mówi Grzegorz Puda.

Koło ratunkowe dla studentów

Jak dowiodło badanie, blisko 28 proc. młodych szuka na rynku pracy stażu w niepełnym wymiarze godzin. Jest to kwestia balansu między pracą, a studiami. Kolejne 8 proc. najchętniej podjęłoby staż w pełnym wymiarze. Części z nich takie możliwości stworzy Kariera Jutra – największy w Polsce, bezpłatny program szkoleniowo-stażowy z obszaru kompetencji cyfrowych. Jest to wspólna inicjatywa sektora publicznego, prywatnego, naukowego i biznesowego.
Projekt współtworzą: NASK – Państwowy Instytut Badawczy, warszawska Szkoła Główna Handlowa, Google Polska, Centrum GovTech oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W projekcie będą mogły wziąć udział młode osoby do 30. roku życia. W ramach współpracy 8 tys. osób otrzyma możliwość ukończenia szkoleń przygotowanych przez ekspertów marketingu internetowego.

Umiejętności Jutra drogą do rozwoju kariery

Projekt Umiejętności Jutra ma za zadanie pomóc rozwijać się młodym osobom na rynku pracy w branży marketingu internetowego.
Szkolenia przygotowane przez Google i SGH zaczną się w kwietniu i będą trwały aż do lipca. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do pracy. Najlepsi z nich otrzymają także ofertę płatnego stażu w polskich MŚP. Będą mieli oni możliwość wdrażania narzędzi cyfrowych w celu zwiększania ich obecności online.

Dzięki programowi stażowemu uczestnicy zdobędą szansę na rozwój nabytych kompetencji i dalszy rozwój kariery. Z kolei przedsiębiorstwa zyskają profesjonalną pomoc w transformacji cyfrowej. Kariera Jutra będzie możliwa dzięki dofinansowaniu w kwocie 13 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020

Chcemy dać młodym ludziom takie możliwości, aby zostawali w Polsce, nie wyjeżdżali i nie szukali możliwości rozwoju w innych krajach, bo Polska naprawdę te możliwości daje.

– mówi minister.

Kto może przystąpić do programu szkoleniowo-stażowego Kariera Jutra?

Zapisanie się do bezpłatnego programu szkoleniowego jest możliwe pod adresem: umiejetnoscijutra.pl. Mogą w nim wziąć udział osoby powyżej 18. roku życia, które nie są zatrudnione na umowie o pracę, nie pracują w agencji marketingowej lub reklamowej oraz spełnią dodatkowe kryteria formalne. Preferencyjny dostęp do staży będą miały także m.in. osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w mniejszych ośrodkach miejskich i na wsiach, a także osoby, które straciły pracę z powodu pandemii. W projekcie będą mogli wziąć udział także młodzi ludzie, którzy uciekli do Polski przed toczącą się na Ukrainie wojną. Dzięki specjalnie przygotowanej ścieżce w języku ukraińskim zdobycie nowego zawodu nie będzie dla nich wyzwaniem. Uchodźcy z Ukrainy mogą zapisać się pod adresem: ua.skillsoftomorrow.pl.

Z pewnością będziemy kładli duży nacisk na dalszy rozwój osób chcących się rozwijać, ale również na to, aby tym osobom, które korzystają z funduszy europejskich, umożliwić pozyskanie środków finansowych i wsparcia na samorozwój, funkcjonowanie na rynku pracy. Trzeba też pamiętać, że nowa perspektywa finansowa jeszcze się nie rozpoczęła, cały czas prowadzimy rozmowy i myślę, że te środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które były dotychczas wykorzystywane, będą również brane pod uwagę i będą mogły procentować w przyszłości.

– mówi Grzegorz Puda.

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria