Test Farms jest inicjatywą EIT Food powstałą, by pomóc startupom z branży agrotechnicznej. Program został stworzony dla ograniczenia rolnikom trudności w znalezieniu gruntów rolnych pod działalność innowacyjną. Za jego sprawą rolnicy będą mogli uzyskać dostęp do nowych rynków oraz sprawdzić agrotechniczny produkt lub technologię w rzeczywistych warunkach zwiększając swoją szansę na komercyjny sukces!

Czym jest program Test Farms?

Test Farms powstał po wielu badaniach i rozmowach ze startupami rolniczymi. Wskazywały one na trudności w znalezieniu gruntów rolnych, na których mogłyby potwierdzić swoją innowacyjność. Biorąc zatem udział w projekcie, rolnicy mieliby szansę na zaprezentowanie swojej działalności potencjalnym klientom i inwestorom, a także walidację i testowanie swoich produktów i usług. To jednak nie wszystko! Program powstał również po to, aby doprowadzić do inteligentnej transformacji technologicznej we współczesnym, europejskim rolnictwie. Integracja technologii i nowych metod uprawy dałaby możliwość prowadzenia bardziej zrównoważonych upraw, zwiększania plonów, poprawy odżywiania i zarządzania cennymi zasobami rolnymi.

Dlaczego Test Farms jest szansą na agrotechniczny sukces?

Walidacja – uczestnicy będą mieli możliwość przetestowania funkcjonalności swoich rozwiązań i sprawdzenia zapotrzebowanie na nie. Wszystko to za sprawą testów przeprowadzanych z pomocą profesjonalistów na komercyjnych gruntach rolnych

Rozpoznawalność – uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania swojego produktu potencjalnym klientom i inwestorom

Sieć – uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania dostępu do rozległej sieci firm rolniczych, instytutów badawczych, agronomów i startupów EIT Food

Finansowanie – uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania dotacji w wysokości 3000 EUR na pokrycie kosztów podróży i fazy testowej

Kto ma największą szansę na wsparcie?

W tym roku do programu Test Farms szczególnie poszukiwane są:

Startupy RIS

Zarejestrowane spółki z następujących krajów:

  • Państwa członkowskie UE:
    Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania.
  • Kraje stowarzyszone z programem Horyzont Europa*:
    Czarnogóra, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja, Ukraina.
  • Regiony najbardziej oddalone: ​​
    Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Martynika, Majotta i Saint-Martin (Francja), Azory i Madera (Portugalia) oraz Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania).

*Wymienione kraje w europejskiej tablicy wyników innowacyjności, będą w pełni kwalifikować się do EIT RIS po pomyślnym zawarciu poszczególnych umów stowarzyszeniowych programu „Horyzont Europa”.

Startupy spoza RIS

Startupy zarejestrowane w jednym z następujących krajów:

Irlandia, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Dania, Szwecja lub Finlandia

 

Uczestnictwo w programie Test Farms oraz dofinansowanie na potrzeby testowania dostępne będą na określonych warunkach dla kwalifikujących się startupów RIS. Startupy spoza RIS nie mogą otrzymać subgrantu, co nie przekreśla jednak ich szansy na sukces. Istnieje możliwość przystąpienia do programu i skorzystania z matchmakingowego i eksperckiego wsparcia zapewnianego przez EIT Food. Koszt tych usług opiewać będzie na kwotę 2500 EUR.

Harmonogram programu:

Aplikacja: 1.03 – 29.04.2022

Ewaluacja i selekcja uczestników programu: 4.05 – 16.05.2022

Ogłoszenie wyników (wstępna selekcja w celu dopasowania rolników): 18.05.2022

Spotkanie matchmakingowe: 19.05 – 20.06.2022

Testowanie: 07.2022 – 07.2023

Demo Day: 07.2022 – 07.2023

 

Dowiedz się więcej o programie tutaj!