DoxyChain to polski startup budujący rozwiązanie służące do przejścia z tradycyjnego zarządzania dokumentami do świata web 3.0. Rozwiązanie zapewnia najwyższe bezpieczeństwo, przejrzystość i automatyzację biznesu. Firma właśnie pozyskała 2,2 miliona euro od międzynarodowych inwestorów. Startup zamierza przeznaczyć środki na dalszy rozwój.

Pozyskanie finansowania na dalszy rozwój

DoxyChain to aplikacja do zarządzania i przechowywania dokumentów cyfrowych przy pomocy technologii blockchain. Firmie udało się pozyskać 2,2 mln EUR w rundzie early seed, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w zarządzaniu dokumentami.

Rundzie early seed przewodził fundusz VC Level2 Ventures – założony przez Adama Rudowskiego i Piotra Pawłowskiego. Pozostali inwestorzy to:

  • CV VC – szwajcarski fundusz VC specjalizujący się we wspieraniu spółek blockchainowych,
  • polski fundusz Satus
  • niemiecka grupa kapitałowa – Müller Medien.

Kapitał od inwestorów wesprze dalszy rozwój produktów, rozbudowę zespołu oraz ekspansję zagraniczną – na rynki europejskie i amerykańskie.

Wprowadzamy teraz dwie nowe funkcjonalności SaaS. Pracując nad naszym modelem SaaS zaobserwowaliśmy, że przypadki użycia są tak zróżnicowane, że nie możemy zagospodarować ich wszystkich jeden po drugim. Zamiast tego możemy działać lepiej – zbudować modułową infrastrukturę, która pozwoli naszym klientom na opracowanie własnych, dostosowanych do ich potrzeb zaawansowanych przepływów pracy. Ta infrastruktura będzie naszym kamieniem milowym

– mówi Piotr Żelazko, CTO i współzałożyciel firmy DoxyChain.

DoxyChain – nowa forma zarządzania dokumentami

DoxyChain ma na celu stać się najlepszą, globalną infrastrukturą dla dokumentów, łączącą tradycyjne mechanizmy web 2.0, z funkcjonalnościami web 3.0. Startup szukał inwestorów. Co było ważne? Aby z jednej strony doskonale rozumieli samą technologię blockchain, a z drugiej dobrze znali rynek rozwiązań B2B.

W październiku wprowadzamy DoxyCert i DoxyConnect. DoxyCert, to zestaw narzędzi umożliwiający klientom wystawianie certyfikatów zabezpieczonych przez blockchain (również jako NFT). Będą wykorzystywane jako niezaprzeczalny dowód autentyczności lub własności. Certyfikat to specyficzny rodzaj dokumentu, który wymaga najwyższego poziomu bezpieczeństwa i przejrzystości w całym cyklu życia. Drugą ważną funkcją platformy jest DoxyConnect, służący jako tzw. data room. Zbudowany w oparciu o blockchain, pozwoli stronom wymieniającym dokumenty dokonywać transakcji w sposób tak bezpieczny i łatwy, jakiego nigdy wcześniej nie widziano

– mówi Gabriel Dymowski, CEO i współzałożyciel DoxyChain.

Zdaniem Adama Rudowskiego, współzałożyciela funduszu Level2 Ventures, główną wartością ekonomiczną jest automatyzacja procesów dzięki inteligentnym kontraktom. Zamiast budować kosztowne fundamenty blockchain, twórcy oprogramowania mogą skupić się na ulepszaniu interfejsów użytkownika, pozostawiając decentralizację i automatyzację w rękach DoxyChain.
Level2 Ventures jest jednym z pierwszych inwestorów spółki, który uwierzył w kompetencje zespołu zarządzającego i stworzone przez nich technologie.

Przewagi konkurencyjne DoxyChain

Dotychczas pomioty, które chciały korzystać z technologii blockchain dla dokumentów, musiały w tym celu budować odrębne działy w swoich organizacjach. Trzeba było tworzyć interdyscyplinarne zespoły złożone z inżynierów, prawników specjalizujących się w systemach rozproszonych, programistów i osób odpowiedzialnych za compliance. DoxyChain przyspieszy te procesy.

W CV VC naszą misją jest identyfikacja najbardziej obiecujących umysłów, prekursorów, pionierów i indywidualistów, którzy z powodzeniem wykorzystali potencjał, jaki oferuje blockchain. Zespół tworzący DoxyChain rozumie, czego potrzeba do zbudowania infrastruktury między starym światem web 2.0 a web 3.0 w zakresie zarządzania dokumentami. Ich infrastruktura blockchain umożliwia prawdziwą interoperacyjność w web 3.0 i jest również kompatybilna z różnymi istniejącymi rozwiązaniami web 2.0. Dzięki temu DoxyChain może skalować i prowadzić wdrażanie inteligentnych kontraktów w przedsiębiorstwach

– mówi David Long, dyrektor CV VC.

Startup DoxyChain został założony w 2019 roku przez entuzjastów technologii blockchain. Dziś zespół liczy ponad 15 osób, a spółka cały czas intensywnie rekrutuje.