W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – IPCEI „Mikroelektronika/ Technologie komunikacyjne” startuje nowy konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dla polskich firm jest to nowa możliwość realizacji zaawansowanych projektów B+R, które są w interesach nie tylko Polski, lecz także całej Europy.

Czym są projekty IPCEI?

Projekty IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Dla tych projektów Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję, która umożliwia udzielenie pomocy. Mechanizm ten wspiera realizację polityki gospodarczej oraz polityki konkurencji Unii Europejskiej w celu wzmocnienia potencjału europejskiego przemysłu na tle globalnej konkurencji.

Dla polskich przedsiębiorców realizacja projektów IPCEI umożliwia pozyskanie specjalistycznej wiedzy oraz dotarcia do łańcuchów wartości w zakresie przełomowych technologii. Jest to także możliwość bliskiej współpracy z przedsiębiorstwami z innych krajów UE działających w obszarze zaawansowanych technologii. Taka współpraca sprzyja internacjonalizacji przedsiębiorstw z Polski.

Mechanizm IPCEI daje przedsiębiorcom unikalną szansę na dofinansowanie ich projektu. Wsparcie otrzymują firmy posiadające strategiczne i długookresowe plany, realizujące projekty kluczowe z perspektywy Komisji Europejskiej, o dużym znaczeniu gospodarczym i wysokim potencjale innowacyjności. W przypadku konkursu który właśnie ogłosiliśmy stawiamy na obszar mikroelektroniki i technologii komunikacyjnych.

– powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dla kogo jest konkurs?

Nabór jest adresowany do przedsiębiorców i umożliwia im pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty, które Komisja Europejska ocenia jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej. Czyli uważa je za wpisujące się we wspólne europejskie cele.

Projekty muszą odpowiadać zakresowi tematycznemu IPCEI Microelectronics/Communication Technologies oraz co najmniej jednej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Muszą one także przewidywać te same zadania, zasoby i cel, co projekt IPCEI, który otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej. Dodatkowo, projekty muszą obejmować działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków?

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie IPCEI rozpoczął się dziś, 5 września br., i potrwa do 17 października 2023. Łączny budżet, o który mogą starać się wnioskodawcy, to 458 mln złotych. Każdy z projektów musi zawierać działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz być zastosowanym w przemyśle po raz pierwszy. Projekty mogą obejmować rozbudowę instalacji pilotażowych, zakładów demonstracyjnych lub opracowanie całkowicie nowej aparatury i urządzeń w ramach etapu następującego po etapie linii pilotażowej, w tym także fazy testów. Nie mogą one jednak obejmować produkcji masowej, ani działalności handlowej. Zgodnie z założeniami mechanizmu IPCEI, projekty powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko oraz przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Złożone wioski będą oceniane w ciągu 60 dni od zakończenia naboru. Po wyborze wniosków, rozpocznie się realizacja projektów, która potrwa do końca 2029 roku.

Więcej informacji oraz dokumentację konkursową można znaleźć na stronie NCBR.

Źródło: informacja prasowa