„Polskie startupy” to opracowywany co roku przez Fundację Startup Poland najważniejszy raport opisujący rynek polskich innowacyjnych biznesów. Najbardziej wyczekiwany, najczęściej cytowany, zazwyczaj ukazuje się pod koniec roku, ale prace nad nim zaczynają się wcześniej.

Czym jest raport „Polskie Startupy”?

Jest to generalnie opracowanie zawierające wnioski i rekomendacje na temat tego, jaka przyszłość czeka polskie startupy oraz co należy zrobić, żeby one się wciąż rozwijały. Jest toż cenne źródło informacji na temat ekosystemu polskich startupów. Raport „Polskie startupy 2021″ pobrano ponad 2000 razy, a „Polskie startupy 2022″ już ponad 3000 razy tylko w ciągu pierwszego półrocza tego roku!

O ile pandemia była impulsem do szybszego rozwoju sektora startupów, tak obecne kryzysy mają lub mogą mieć negatywny wpływ na nastroje w młodych firmach technologicznych

– mówili sami twórcy na wstępie przedstawienia raportu za rok 2022.

Pewne obawy dotyczące przeszacowania wycen startupów i spadek finansowania w zeszłym roku częściowo znalazły potwierdzenie w tym, chociaż spadki wycen dotyczą bardziej globalnych rynków. Jaki temat będzie przewodził tegorocznemu badaniu? To jeszcze nie wiadomo, ale fundacja zaczyna już badać startupy dla jego celów. Tegoroczny raport będzie dostępny na oficjalnej stronie fundacji www.startuppoland.org.

Jak wziąć udział w tegorocznym badaniu?

Ankieta dostępna jest pod linkiem i będzie aktywna przez 60 dni – można ją wypełnić tylko do końca sierpnia. Wypełnić może ją każda firma, która działa krócej niż 10 lat. Jak piszą jej twórcy, jej wypełnienie zajmie jedynie 8 minut. Jak co roku spośród startupów, które wypełnią całą ankietę i zostawią namiary na siebie, Startup Poland wybierze kilka, które pokaże w swoich mediach społecznościowych. Dodatkowo 5 z nich zabierze ze sobą do Paryża na tegoroczny France Digital Day!

W zeszłym roku fundacja dotarła aż do 2171 osób, wśród których większość to founderzy (86%), ale badani należeli też do kadry zarządzającej (8%) i pracowników (6%) startupów. Badani osoby były pytane o kondycję firmy, miejsce działania i założenia czy branżę w jakiej działają, a także o odczucia dotyczące startupowego rynku. Mamy nadzieję, że w tym roku badanie dotrze do jeszcze większej grupy odbiorców!

O organizatorze i partnerach

Organizatorem badania jest fundacja Startup Poland – niezależny polski think tank technologiczny i organizacja pozarządowa. Celem Startup Poland jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej oraz reprezentacja interesów polskich startupów podczas uczestnictwa w procesach legislacyjnych.

Partnerem głównym jest BNP Paribas Bank Polska S.A.. Jest to bank o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej.

Partnerami raportu są także Google for Startups, PFR Ventures oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Google for Startups jest globalnym działem Google, który zajmuje się wspieraniem rozwoju startupów. Ten dział prowadzi programy akceleracyjne i współpracuje z mentorami, inwestorami i społecznościami przedsiębiorców. PFR Ventures – to spółka zarządzająca funduszami, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital oraz Private Equity. Spółka ma na celu zasilenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. PARP kieruje swoje działania na realizację programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.