W marcu 2022 roku rozpocznie się cykl webinarów pod nazwą Branżowe Czwartki. W trakcie spotkań online zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzone w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Jako pierwsze odbędą się spotkania dotyczące sektora handlu, a w następnej kolejności marketingu, motoryzacji, elektromobilności i usług biznesowych. Eksperci z poszczególnych dziedzin porozmawiają na temat trendów i wyzwań dla pracodawców oraz ich wpływu na rynek pracy i poszczególne branże. Seria wydarzeń organizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy w skali europejskiej monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński od 2009 r. W oparciu o te doświadczenia przeprowadzono badania w 17 branżach. Dzięki temu udało się określić obecne i przyszłe potrzeby kompetencyjne, a także identyfikowano wyzwania stojące przed branżą w wymiarze kompetencyjnym.

Tematyka webinarów

Podczas ”Branżowych czwartków” eksperci zaprezentują najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach kilkunastu badań branżowych. Zaproszeni goście porozmawiają o potrzebach kompetencyjno-zawodowych pracodawców i niedopasowaniach kompetencyjnych pracowników. Będzie też o trendach i wyzwaniach oraz ich wpływie na rynek pracy i poszczególne branże. Poruszony zostanie temat nowych zawodów i kompetencji w przyszłości.

Cykl webinarów rozpocznie się 3 marca 2022 r. spotkaniem dotyczącym sektora handlu. Zaproszeni eksperci porozmawiają m.in. na temat wyzwań stojących przed pracodawcami i kierunków rozwoju w sektorze handlu. W tym samym miesiącu odbędą się również webinary przedstawiające wyniki badań z branży komunikacji marketingowej, motoryzacji i elektromobilności oraz nowoczesnych usług biznesowych. Z kolei pierwszym tematem poruszonym w kwietniu będzie moda i innowacyjne tekstylia.

Uważamy, że pracownicy i ich umiejętności są czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Obserwowane w naszych badaniach trendy, które wpływają na funkcjonowanie poszczególnych branż, wskazują na konieczność zapewnienia kadr, które pozwolą na adaptację do nowych warunków. Dlatego tak niezbędna jest wiedza płynąca z badań, ale też dyskusja na ten temat z pracodawcami, środowiskiem edukacji i innymi ekspertami, których będziemy gościć na spotkaniach czwartkowych

– powiedziała Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Dla kogo są Branżowe Czwartki?

Spotkania odbędą się w formie online i są kierowane do osób z całej Polski. Do udziału zapraszani są wszyscy zainteresowani tematem, przede wszystkim:

  • przedsiębiorcy,
  • pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie pracą oraz przygotowanie i rozwój kompetencji pracowniczych – przedstawiciele działów HR oraz działów rekrutacji, szkoleń i rozwoju,
  • organizacje przedsiębiorców,
  • eksperci i analitycy branżowi,
  • przedstawiciele administracji publicznej i instytucji rynku pracy,
  • przedstawiciele instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych).

Harmonogram i dokładny opis spotkań w ramach Branżowych czwartków znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.