Nowoczesne technologie są odpowiedzią na wyzwania transformacji energetycznej. PGNiG zainwestuje miliony złotych, by znaleźć startupy mogące zrewolucjonizować sektor energetyczny. Koncern gazowy stawia mocny akcent na działalność badawczo-rozwojową i innowacje. Fundusz inwestycyjny ma wspierać finansowo innowacyjne spółki działające w obrębie sektora energetycznego. Wśród najbardziej perspektywicznych obszarów są m.in. efektywność energetyczna czy technologie związane z przemysłowym internetem rzeczy. Nie zabraknie również wątku monitorowania infrastruktury energetycznej.

Jakie rozwiązania są najbardziej pożądane?

Poszukiwane są przede wszystkim rozwiązania, które realnie przyczynią się do rozwoju i podniesienia konkurencyjności firm z branży energetycznej. Szczególnie cenne będą rozwiązania, które mogłyby być stosowane przez spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG. Powinny one zatem odpowiadać na potrzeby organizacji i mieć na uwadze ewolucję potrzeb biznesowych. Dynamiczny rozwój technologii pokazuje, że przedsiębiorstwa muszę cechować się elastycznością i uwzględniać to w realizowanej strategii inwestycyjnej.

Mamy świadomość, że istnieje wiele innowacji, ciekawych pomysłów, produktów i usług. Dlatego jako PGNiG jesteśmy otwarci na otoczenie rynkowe i partnerstwa w działalności B+R oraz innowacjach. Chodzi m.in. o współpracę ze startupami i uczelniami. W 2021 roku zaangażowaliśmy ponad 330 mln zł w projekty badawczo-rozwojowe. Razem z naszymi partnerami rozwijamy również technologie na etapie prototypów czy instalacji pilotażowych. Tego typu instalację stworzyliśmy m.in. wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie z odpadów spożywczych wytwarzany jest biometan.

– mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG.

Biometan i wodór ważnymi elementami transformacji energetycznej

Zdaniem Arkadiusza Sekścińskiego, biometan, jako zdekarbonizowany gaz, może się okazać ważnym elementem transformacji energetycznej w Polsce. Poza tym uwagę przykuwa się do  magazynowania energii i rozwoju energetyki odnawialnej.

Kolejnym elementem wykorzystywanym jako nośnik energii może być wodór.  PGNiG od 2020 roku prowadzi Program Wodorowy, w ramach którego realizowane są np. projekty związane z wielkoskalowym magazynowaniem wodoru w kawernach solnych. Obecnie są one wykorzystywane do gromadzenia gazu ziemnego. Ponadto PGNiG chce swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystać właśnie w magazynowaniu wodoru.

Uważamy, że np. lokalizacja kawern wodorowych na Pomorzu byłaby korzystna w kontekście możliwości współpracy z farmami wiatrowymi na Bałtyku.

– wyjaśnia wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG.

Grupa Kapitałowa PGNiG stawia mocny akcent na działalność B+R i innowacje, konsekwentnie przeznaczając na nią co roku setki milionów złotych. Powstały kilka lat temu InnVentojest akcelatorem dla startupów pracujących nad nowymi rozwiązaniami dla sektora energetycznego, ale i naftowego. Jest to inicjatywa uzupełniająca się z PGNiG Ventures – funduszem inwestującym po etapie akceleracji. Firmy oferujące rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby GK PGNiG, mogą podjąć partnerską współpracę. W jej ramach możliwe będzie zweryfikowanie swojego produktu lub usługi. Finalnie będzie można uzyskać  finansowanie na dalszy rozwój.

Jakie spółki zaistniały dzięki wsparciu PGNIG?

Na dzień dzisiejszy fundusz PGNiG Ventures zainwestował w takie podmioty jak ICsec oraz Enelion.

ICsec to polski producent systemów, które podnoszą poziom cyberbezpieczeństwa w instalacjach przemysłowych, szczególnie w infrastrukturze krytycznej. Enelion oferuje z kolei kompleksowe rozwiązania dla elektromobilności. Poza ładowarkami do aut jest to także system IT do zarządzania takimi ładowarkami i obsługi płatności. Ponadto w kolejnym roku spółka wprowadzi na rynek szybką ładowarkę, a w kolejnym etapie – ładowarkę umożliwiającą wymianę energii elektrycznej pomiędzy samochodami elektrycznymi, magazynami energii i lokalną siecią elektryczną użytkownika. To jednak nie wszystko! Jeszcze w tym roku firma ma wypuścić na rynek prototyp systemu umożlwiającego zarządzanie rozproszonymi źródłami energii w domu.

Jedną z najnowszych inwestycji w portfolio PGNiG Ventures jest również technologiczna spółka Reliability Solutions. Oferuje ona rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji do predykcji awarii i optymalizacji procesów produkcyjnych. Jej rozwiązania są już z powodzeniem wdrażane w dużych zakładach przemysłowych.

Zanim spółka trafiła do naszego portfela, była testowana w ramach programu pilotażowego w PGNiG Termika, oferując konkretne korzyści biznesowe, obniżając koszty i podnosząc poziom bezpieczeństwa.

– mówi Małgorzata Piasecka.

Nowym produktem, który powstał we współpracy z PGNiG jest także RSIMS Apps. Pozwoli na wdrożenie predykcyjnego utrzymania ruchu w sposób łatwy i przyjemny, bez konieczności posiadania danych historycznych.

Dla kogo dofinansowanie?

PGNiG Ventures inwestuje w małe i średnie przedsiębiorstwa będące w fazie rozwoju lub ekspansji, które działają na rynku nie dłużej niż siedem lat. Maksymalna wysokość finansowania, którą może otrzymać spółka, to 15 mln zł w dwóch rundach inwestycyjnych (w pierwszej od 2 do 8 mln zł).

Ponadto niedawno odbyło się spotkanie „Energia Przyszłości”, na którym poruszano temat rozwoju startupów i wpływu innowacji na sektor energetyczny. Omówiono technologie, które będą zmieniać tę branżę w perspektywie nadchodzących 10 lat. Obok debat eksperckich młode, innowacyjne firmy rozwijające takie technologie miały okazję do networkingu i spotkań z ekspertami branżowymi oraz spółkami portfelowymi funduszu.

Zależało nam, aby pokazać, jakie możliwości rozwoju daje młodym startupom technologicznym Grupa PGNiG, a ekspertom – na jakie korzyści mogą liczyć, współpracując z tymi firmami i korzystając z opracowanych przez nie rozwiązań. Podejmując takie działania, dążymy do tego, aby spółki, w które zainwestujemy, mogły liczyć na programy pilotażowe, a w przyszłości może nawet na pełne wdrożenia w spółkach Grupy Kapitałowej PGNiG.

– mówi prezes PGNiG Ventures.

 

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria