W dzisiejszych czasach technologia stale rozwija się, przynosząc innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach. Jednym z najbardziej fascynujących osiągnięć technologicznych ostatnich lat są drony podwodne. Startup Seamore tworzy technologię odpowiadającą na zapotrzebowanie rynku.

Drony SeaMore

Drony podwodne to urządzenia autonomiczne, które mogą pływać pod powierzchnią wody. Podobnie jak ich powietrzni kuzyni, drony podwodne mogą być wyposażone w różnego typu sensory i kamery, które umożliwiają im badanie i monitorowanie środowiska wodnego. Jednak SeaMore wykracza poza standardowe możliwości dronów podwodnych, oferując wyjątkowe funkcje i innowacyjne rozwiązania – dzięki swojej precyzji i zdolności do zbierania danych z trudno dostępnych obszarów.

System ROV

ROV (Remotely Operated Vehicle), czyli zdalnie sterowane pojazdy podwodne, są zaawansowanymi technologicznie systemami, które umożliwiają eksplorację i badanie środowiska podwodnego w sposób bezpieczny i skuteczny. SeaMore oferuje dwa produkty:

  • SeaMore ROV 1 – lekki, inspekcyjny dron podwodny stanowiący udogodnienie przy wykonywanej pracy, a także będący urządzeniem wykorzystywanym w celach rozrywkowych. Jest on adresowany do środowisk nurkowych, pozwalający na pracę do 150 metrów zanurzenia przez 2 godziny, wyposażony w kamerę Full HD.
  • Drugi z dronów to system ROV 2 przeznaczony dla branży ratownictwa wodnego jako pomoc przy prowadzeniu akcji poszukiwawczych, umożliwiający także pracę przy dużych prądach morskich ze względu na obecność 6 silników (2 w pozycji wertykalnej i 4 w pozycji horyzontalnej). ROV2 posiada zmienny system wyporności, aby móc schodzić na dno bez włączonych silników. System nie powoduje wzniecania mułów wodnych, które przeszkadzają w detekcji, co powoduje brak obrazu na kamerach. Dodatkowo wyposażony jest w system odcinania światłowodu w sytuacjach awaryjnych, a sam ROV na dodatnią wyporność więc wypłynie na powierzchnię pomimo odcięcia światłowodu.

Zrównoważona gospodarka

Drony SeaMore mogą być także dostosowane do zastosowań w dziedzinie ochrony środowiska. Dzięki możliwości monitorowania i identyfikacji zanieczyszczeń, takich jak wycieki oleju czy rośliny wodne, drony pomagają we wczesnym wykrywaniu zagrożeń dla ekosystemu wodnego – badania nad zmianami biocenozy staną się dużo prostsze, a w konsekwencji przełoży się to na przeciwdziałanie wymierania gatunków.  Dodatkowo możliwości monitorowania populacji ryb, zbadania struktur dna morskiego i oceny warunków środowiskowych, rybacy mogą podejmować lepiej poinformowane decyzje dotyczące połowu. Drony podwodne mają zdolność dotarcia do miejsc, do których trudno jest dotrzeć tradycyjnymi metodami nurkowania. Mogą eksplorować ciasne szczeliny, penetrować głębokie obszary i prowadzić badania podczas silnych prądów wodnych. Ta technologia otwiera nowe możliwości dla wszystkich nurków, aby eksplorować i badać nieznane obszary oceanu.

Równe szanse

Zawód nurka jest obecnie silnie zmaskulinizowany – tradycyjne metody nurkowania wymagają dużej siły fizycznej i są obarczone ryzykiem. Jednak rozwój technologii zmienia tę percepcję, otwierając drzwi i przyczyniając się do większej równości w tej dziedzinie. Tradycyjnie nurkowie musieli zmagać się z ciężkim sprzętem, przemieszczać się pod wodą i wykonywać różnorodne zadania wymagające wysiłku fizycznego. Drony podwodne mogą przejąć niektóre z tych zadań, redukując znaczenie siły fizycznej. Dzięki temu, kobiety, które mogą mieć różne predyspozycje fizyczne, mają równe szanse na wykonywanie tych zadań. Drony podwodne mogą również asystować w podnoszeniu ciężkich przedmiotów, co wcześniej było dużym wyzwaniem dla nurków o mniejszej sile fizycznej.

Ekologiczna technologia

Twórcy rozwiązania stawiają przede wszystkim na ekologię – podczas produkcji dronów SeaMore wykorzystana została bateria kompatybilna ze sprzętem nurkowym, co zdecydowanie zmniejsza liczbę akumulatorów i ładowarek niezbędnych do ekspozycji, a samo wykorzystanie baterii przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2. Twórcy produktu już na etapie prototypu zaplanowali wykorzystanie drukarki 3D, a także wykorzystanie materiałów z recyklingu. Co więcej – odpady pozostałe po produkcji niezbędnych części są ponownie wykorzystane.