Optimologic to startup, który pracuje nad rozwiązaniami z zakresu logistyki. Zajmuje się głównie kompleksowym projektowaniem, tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, które są dedykowane specyficznym klientom. Ofertowane rozwiązania są nie tylko funkcjonalne, ale także niezawodne i bezpieczne dla użytkowników!

Twórcami projektu są…

Inicjatywa miała pomysłodawców z różnych „dziedzin”, które udało się połączyć. Finalnie w projekt zaangażowani są Bartosz Przybylski – specjalista logistyk, który sformułował problem transportu mleka do rolników do centrali spółdzielni mleczarskiej w Sanoku. Marek Sawicz – ekonomista i przedsiębiorca, który opracował metodologię połączenia zagadnienia biznesowego z jego sformułowaniem informatycznym. Z kolei Wojciech Bożejko – informatyk, sformułował to zadanie jako problem optymalizacji  i zaproponował jego implementację algorytmiczną. Ostatecznie Radosław Idzikowski, również informatyk, wykonał prototyp MVP.

Jak działa Optimologic?

Platforma informatyczna dedykowana dla optymalizacji transportu skupia się na uwzględnieniu nietypowych ograniczeń i własności technologicznych wynikających ze specyfiki transportów w zamawiającej firmie. Program ma konstrukcję modułową, dzięki czemu użytkownik końcowy swobodnie określa swoje potrzeby. Innowacyjnym podejściem dla małych przedsiębiorstw jest czas pracy określony dziennym limitem, w trakcie którego pojazdy muszą wyjechać i wrócić do magazynu centralnego. W programie na podstawie wprowadzanych danych wejściowych oraz zdefiniowanych ograniczeń rozwiązanie (marszruta, harmonogram) zostaje wyznaczone automatycznie przy użyciu metod bazujących na sztuczniej inteligencji oraz algorytmach metaheurystycznych.

Produkt jest dedykowany zarówno dla małych firm o lokalnym zasięgu, jak i dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw. Ponadto tworzy kompleksowe rozwiązanie, tzn. obsługuje oraz zarządza całym procesem logistycznym. Na podstawie wprowadzonych danych przez operatora (adresy klientów/dostawców, ilość oraz typ przewożonych towarów, parametry floty pojazdów itp.) program automatycznie wyznaczy najkrótsze trasy dla floty pojazdów wraz z odpowiednim podzieleniem i przyporządkowaniem ładunków do odpowiednich pojazdów. Do wyznaczenia tras zostają użyte rzeczywiste odległości, także z uwzględnieniem bieżącego natężenia ruchu (w oparciu o API google maps). Ponadto trasy zostają wstępnie zwizualizowane oraz generowany jest odpowiedni raport dla każdego kierowcy zawierający listę towarów wraz z ich adresami docelowymi.

Optimologic ciągle się rozwija

Proponowane przez firmę rozwiązanie odpowiada na problemy dużych i średnich firm realizujących transport towarów za pomocą własnej (lub wynajmowanej) floty pojazdów ciężarowych.

Proces inkubacji przebiegł bardzo sprawnie. Przy pomocy profesjonalnego zespołu posiadającego specjalistyczną wiedzę udało się sformułować opis biznesowy naszego przedsięwzięcia, a przede wszystkim doprecyzować szczegóły

– zaznaczają twórcy projektu.

W najbliższej przyszłości firma planuje pozyskać fundusze z programu SMART w ramach FENG. Celem jest wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowanym  zaczątkiem systemu TMS. Aktualnie wykonywane są prace nad komercyjną wersja oprogramowania działającą na zasadzie SaaS oraz jego mobilną wersją. Wkrótce rozpocznie się sprzedaż.

Rozwiązanie jest stworzone dla zarówno dla małych firm o lokalnym zasięgu jak i dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw.