IDEA Global prowadzi nabór do V rundy akceleracji. Poszukiwani są pomysłodawcy i startupowcy, oferujący innowacyjne rozwiązania z branży FinTech, IoT lub energetycznej, którzy chcą rozwijać swoje projekty w kooperacji z dużymi przedsiębiorstwami. Każdy zakwalifikowany do programu startup otrzyma do 200 tysięcy złotych na rozwój swojego projektu i wejdzie we współpracę z Odbiorcą Technologii, u którego przetestuje swoje rozwiązanie.

Czym jest Akcelerator IDEA Global?

Akcelerator IDEA Global to program, którego celem jest wyłonienie innowacyjnych projektów związanych z branżą FinTech, IoT lub energetyczną, a następnie wdrożenie tych pomysłów u dużych partnerów biznesowych, zwanych Odbiorcami Technologii. Program zapewnia uczestnikom wszystko, co niezbędne, by rozwinąć biznes – wsparcie finansowe, mentorskie i doradcze, a także pomoc we wdrożeniu, komercjalizacji i pozyskaniu strategicznych partnerów. Obecnie trwa nabór do V już edycji programu. Do tej pory przez ścieżkę akceleracji przeszło 37 startupowców, którzy pozyskali ponad 7 000 000 zł, a następnie wdrożyli swoje projekty u Odbiorców Technologii, m.in.: GPW, PGNiG, Olimp Labs, Samsung, Coface, Synpotis. 7 projektów jest aktualnie w trakcie akceleracji.
Za realizację projektu odpowiada firma HugeTECH, zajmująca się tworzeniem i rozwijaniem startupów, łączeniem projektów technologicznych z dużymi firmami oraz doradztwem strategicznym i wizerunkowym. Do głównych zadań firmy należy realizacja programów inkubacyjnych i akceleracyjnych – Idea Global jest jednym z nich. Spółka została też operatorem programu Poland Prize i wkrótce będzie odpowiadała za wsparcie w rozwoju zagranicznych firm w naszym kraju.

Dla kogo jest program?

Do programu mogą się zgłosić startupy z całego kraju, posiadający rozwiązanie z takich obszarów, jak: Internet of Thing (IoT), FinTech oraz energetyka, które można wdrożyć w dużych firmach technologicznych. W momencie zakończenia rekrutacji wszystkie aplikacje do programu IDEA Global zostaną ocenione przez komisję, składającą się z ekspertów biznesowych i branżowych. Do kryteriów oceny należą: potencjał biznesowy pomysłów, skład zespołu i jego doświadczenie, innowacyjność, a przede wszystkim możliwość wdrożenia u wybranego Odbiorcy Technologii. Najważniejszym kryterium są więc potrzeby dużych przedsiębiorstw, które są na bieżąco analizowane przez firmę HugeTECH.
Jeśli osoba składająca wniosek posiada już zarejestrowaną spółkę, nie może ona działać dłużej niż 5 lat oraz nie powinna posiadać statusu średniego lub dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu polskich i unijnych przepisów. Co ważne, nie ma potrzeby posiadania firmy na etapie zgłaszania wniosku, jednak by móc w pełni uczestniczyć w programie akceleracyjnym i otrzymać wsparcie, konieczne będzie zarejestrowanie spółki z o.o. Otrzymać dofinansowanie mogą więc jedynie mikro- lub małe przedsiębiorstwa.
Jak przebiega akceleracja?
Każdemu zakwalifikowanemu do programu zespołowi zostaje przyporządkowany opiekun, z którym wspólnie tworzony jest harmonogram rzeczowo-finansowy. Jest to plan działania na czas akceleracji, składający się z 3 kamieni milowych. Opiekun startupów na bieżąco analizuje zakres realizowanych działań, ustala dodatkowe potrzeby pomysłodawcy i pomaga w kontakcie z Odbiorcą Technologii, u którego rozwiązanie ma być testowane. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wypełnienie wszystkich założeń ujętych w harmonogramie. Akceleracja trwa od 3 do 6 miesięcy – dokładny okres zależy od wypełnienia założonych celów.

Dlaczego warto?

Startupy, którzy dostaną się do akceleracji, mogą liczyć na szereg korzyści, takich jak:
• wsparcie finansowe do 200 000 zł (pozyskane środki można wydać m.in. na wynagrodzenia pracowników startupu uczestniczących w indywidualnym programie akceleracji; zakup usług innych niż doradcze; zakup środków trwałych; zakup wartości niematerialnych i prawnych)
• dodatkowe usługi doradcze w zależności od indywidualnych potrzeb, np. przygotowanie opinii prawnej, strategii marketingowej czy analizy pod katem inwestycji,
• udział w indywidualnych konsultacjach z mentorami oraz specjalistami prawa, księgowości, marketingu i biznesu,
• wsparcie dedykowanego opiekuna przez cały okres trwania akceleracji,
• pomoc w pozyskaniu dużych partnerów biznesowych, wdrożeniu i komercjalizacji projektu,
• przetestowanie rozwiązania u Odbiorcy technologii i możliwość nawiązania stałej współpracy z dużym przedsiębiorstwem,
• udział w Demo Day i możliwość zaprezentowania pomysłu przed inwestorami i aniołami biznesu,
• pomoc w wejściu na rynki międzynarodowe.

Jak aplikować?

Wystarczy wypełnić formularz, odpowiadając m.in. na to, do kogo skierowane jest rozwiązanie, jaką potrzebę zaspokaja, kim jest konkurencja oraz jakie jest doświadczenie zespołu, który będzie odpowiedzialny za realizację projektu.
Formularz dostępny jest na stronie https://ideaglobal.pl/.
Zgłoszenia są przyjmowane do 31.05.2021 r.

Projekt „Akcelerator IDEA Global” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne.