PARP ogłosił nowy konkurs pod nazwą „Wsparcie prawne dla startupów”. Program ma na celu dofinansowanie pomocy prawnej młodym przedsiębiorstwom, którzy zaczynają współpracę z inwestorami lub relacje z kontrahentami. Wnioski można składać już od dziś, 7 września. Łączny budżet przeznaczony na program to 2 mln złotych.

Cel programu „Wsparcie prawne dla startupów”

Pomoc prawna w trakcie współpracy młodego biznesu i inwestorów jest niezbędna, żeby obydwie strony były usatysfakcjonowane współpracą i jej wynikiem. Udział w nowym konkursie wdrażanym przez PARP pozwoli startupom bezpłatnie skorzystać z pomocy prawnej renomowanych kancelarii prawnych.

Kto może wziąć udział w programie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których działalność na terenie Polski nie przekracza 5 lat. Firmy powinny wykazać osiąganie przychodów z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą ponadto dysponować dokumentem potwierdzającym zainteresowanie inwestora kapitałowego przed rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego.

W programie mogą wziąć udział projekty, w ramach których realizowana będzie usługa wsparcia prawnego dla startupów. Usługę tę będą świadczyć kancelarie prawne wybrane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Lista wybranych kancelarii prawnych znajduje się poniżej:

  • Bartosz Wsół Rozwiązania Prawne Kancelaria Radcy Prawnego – Warszawa,
  • Think Legal Kopiński i Wspólnicy sp. komandytowa – Warszawa,
  • Konsorcjum: Ślisz-Sandecka & Kozioł Kancelaria Adwokacko-Radcowska Sp. P. – Warszawa i Startup Advisory Sp. z o.o. – Warszawa,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozłowski – Warszawa,
  • Konsorcjum: J. Dauman Legal Kąkol Szymalski sp. komandytowa – Warszawa i Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Wcisło – Kraków,
  • Konsorcjum: Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Sikora – Kraków i Kancelaria Adwokacka Katarzyna Łakomiec – Kraków,
  • Agreeo Legal and Transaction Advisory Pawlina, Świderczak i Wspólnicy sp. komandytowa – Lublin.

Przyznane środki startupy będą mogły przeznaczyć na realizację procesu inwestycyjnego, tj. przygotowanie spółki do analizy legal due-diligence, analizę formalno-prawną umów, konsultacje oraz czynne wsparcie prawne w negocjacjach z inwestorem. Ponadto dofinansowaniu podlega realizacja procesu ubiegania się o zamówienie, przygotowanie umów z kontrahentem, konsultacje prawne mające na celu pomoc startupowi w uzyskaniu lub utrzymaniu przez niego przewagi konkurencyjnej na rynku.

Budżet projektu

Łączny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w programie wynosi 2 mln zł i pochodzi z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pojedynczy startup może liczyć na uzyskanie wsparcia prawnego o wartości do 22 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski można składać od 7 do 21 września 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu „Wsparcie prawne dla startupów” można znaleźć na stronie PARP.