Startup „Emo-Link” skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie analizy danych biometrycznych. Nad rozwiązaniem pracuje zespół pasjonatów nauki, technologii oraz neurologii, którzy wspólnie tworzą specjalistyczną platformę online, która umożliwi zaawansowaną analizę multimodalnych danych biometrycznych wykorzystując zaawansowane algorytmy oparte na neurologii i sztucznej inteligencji. O rozwiązaniu i jego funkcjonalnościach opowie twórca startupu, Paweł Kubacki.

Jakie są plany na przyszłość? Czy zamierzacie wprowadzać nowe produkty lub rozwijać dotychczasowe portfolio?

Naszym priorytetem na nadchodzący rok jest uruchomienie specjalistycznej platformy online. Serwis ten umożliwi użytkownikom przesyłanie danych do analizy, które zostaną przetworzone przez algorytmy stworzone do operacji na multimodalnych danych biometrycznych. Szczegółowa analiza i interpretacja wyników będzie przeprowadzona zarówno na postawie tradycyjnych metod uczenia maszynowego wspieranego dogłębnym domain-knowledge z zakresu korelacji sygnału EEG oraz innych mierzonych biomarkerów ze stanami emocjonalnymi, jak i na podstawie nowych metod opartych o deep-learning. Przewidujemy, że rozwiązanie to przyniesie wartość dodaną dla specjalistów z różnych dziedzin, przede wszystkim psychologów, badaczy zachowań konsumentów, ale także twórców gier komputerowych i aplikacji VR, którzy chcą lepiej zrozumieć emocje i zaangażowanie swoich użytkowników.

Długoterminowo, planujemy rozbudowę naszej oferty o produkcję sprzętu medycznego wykorzystującego naszą technologię. Wierzymy, że takie urządzenia mogą znaleźć szerokie zastosowanie w diagnostyce i terapii wielu chorób neurologicznych.

Czy planujecie współpracę z innymi firmami, instytucjami badawczymi lub organizacjami w celu dalszego rozwoju i innowacji? Jeśli tak, to w jakich obszarach i co planujecie wspólnie rozwijać?

Jesteśmy świadomi, że realizacja naszych ambitnych celów będzie wymagała nawiązania efektywnej współpracy z różnymi podmiotami. W szczególności, planujemy partnerstwo z uniwersytetami i instytutami badawczymi specjalizującymi się w neurologii, psychologii oraz naukach komputerowych. Wspólnie chcemy rozwijać nowe algorytmy i metody analizy danych, które będą stanowić podstawę naszych przyszłych produktów i usług.

Jakie są główne cele i misja startupu?

Nasza misja wynika z przekonania o olbrzymim potencjale technologii BCI i AI. Dążymy do stworzenia narzędzi, które pozwolą na precyzyjną, obiektywną i skalowalną analizę emocji i zaangażowania. Naszym strategicznym celem jest stanie się liderem w dziedzinie analizy danych kluczowych dla implementacji funkcjonalnego brain-computer-interface, umożliwiającego praktyczne zastosowania i wymierne korzyści dla naszych klientów.

Jakie są główne wyzwania, przed którymi stanęliście w procesie rozwoju?

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy, jest opracowanie i wdrożenie systemu BCI opartego o AI w sposób, który będzie jednocześnie efektywny, niezawodny i zgodny z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Znalezienie odpowiedniego modelu biznesowego i pozyskanie zaufania klientów stanowi kolejne wyzwanie, któremu musimy sprostać.

Czy możesz powiedzieć nam więcej o swoim udziale w programie Poland Prize i jak projekt wpłynął na rozwój startupu?

Nasz udział w programie Poland Prize miał kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego startupu. Program ten pozwolił nam przyspieszyć badania, zdobyć cenne doświadczenia i nawiązać liczne kontakty biznesowe. Wsparcie finansowe otrzymane w ramach Poland Prize umożliwiło nam skuteczną realizację prac nad naszymi technologiami w Polsce.

Opowiedz o swoim zespole

Nasz zespół tworzą pasjonaci i wyspecjalizowani eksperci z dziedziny neurologii, informatyki i sztucznej inteligencji, zdobywający na co dzień doświadczenie w największych zagranicznych spółkach technologicznych. Każdy z nas wnosi do projektu unikalne doświadczenie i wiedzę, a nasza wspólna praca pozwala nam realizować założone cele. Jesteśmy zdeterminowani, aby przekształcić naszą wizję w rzeczywistość, kształtując przyszłość zrozumienia ludzkiego mózgu.