Zadaniem konkursu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację” jest transformacja cyfrowa gospodarki w celu łagodzenia skutków pandemii. Polacy podejmują w tym zakresie intensywne działania, aby zwiększyć wykorzystanie IT w swoich firmach. W konkursie zarekomendowanych zostało aż 696 projektów związanych z cyfryzacją, a każdy z nich może otrzymać średnio po 215 tys. zł.

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację” finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Najwięcej zgłoszonych inicjatyw pochodzi z województwa mazowieckiego, a najmniej z opolskiego. Wszystkie projekty dotyczyły rozwiązań związanych z cyfryzacją.

Nie ma wątpliwości, że transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju zależy w ogromnej mierze od automatyzacji przemysłu, cyfryzacji przedsiębiorstw, inwestycji w zaawansowane technologie. Firmy powinny inwestować w innowacyjność. Potwierdza to fakt, jaką popularnością cieszył się nabór

– powiedział Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na czym polega projekt?

Najwięcej inicjatyw – aż 121 – rekomendowanych do dofinansowania było z województwa mazowieckiego, kolejno – 103 z małopolskiego. Najmniej pochodziło z województwa opolskiego, z którego rekomendowano do dofinansowania 6 projektów.

W dziedzinie cyfryzacji mamy jeszcze sporo do zrobienia. Polska podejmuje intensywne działania, aby zwiększyć wykorzystanie IT w przedsiębiorstwach, które odbiega od poziomu innych państw UE

– skomentował z kolei Dariusz Budrowski, prezes PARP.

„Bony na cyfryzację” to konkurs dla MŚP, którego celem było łagodzenie skutków COVID-19 oraz ograniczanie ryzyka gospodarczego i społecznego, wywoływanego przez pandemię poprzez transformację cyfrową gospodarki. Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 255 tys. zł należy przeznaczyć na zakup oprogramowania, usług programistycznych, a także pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych towarzyszących wdrożeniu nowych rozwiązań cyfrowych.

Statystyki zgłoszeń w programie „Bony na cyfryzację”

Do organizatorów konkursu wpłynęło 6 108 wniosków o wartości ponad 1,2 mld zł. Aż 696 z nich zarekomendowano do dofinansowania. Większość stanowiły projekty mikroprzedsiębiorstw. 209 inicjatyw dotyczyło technologii informatycznych, 113 zarządzania przedsiębiorstwami, a 110 edukacji. Były to najczęściej wskazywane w projektach dziedziny. Dodatkowe punkty w ocenie kryteriów obligatoryjnych otrzymało 474 przedsiębiorstw, reprezentujących branże szczególnie dotknięte pandemią, jak: edukacja pozaszkolna, hotelarstwo, gastronomia, architektura, fizjoterapia, organizacja turystyki oraz wydarzeń takich jak targi, wystawy, kongresy. Wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 149 386 741,21 zł. W ocenie złożonych do PARP wniosków, poza pracownikami PARP, uczestniczyło także 165 branżowych ekspertów zewnętrznych, łącznie oceniający przeprowadzili ponad 11,6 tys. ocen merytorycznych.

Najciekawsze inicjatywy

Przedsiębiorcy najczęściej wnioskowali o wsparcie projektów dotyczących pracy zdalnej, szkoleń online, elektronicznego obiegu dokumentów, zdalnej obsługi klienta, systemu ERP.
Wśród ciekawych innowacji procesowych znalazła się m.in. organizacja wycieczek, dzięki stworzeniu platformy agregującej wirtualne wycieczki, z funkcjonalnością łatwej usługi za pomocą gogli VR. Innym interesującym projektem jest realizacja zamówień klientów przemysłowych na specjalistyczne maszyny produkcyjne zakładająca wdrożenie oprogramowania do zdalnego prowadzenia procesów nadzorowania maszyn i zdalnego prowadzenia początkowych czynności procesu serwisowania, wspomagającego prowadzenie działań serwisowych i naprawczych maszyn. Na uwagę zasługuje także wdrożenie oprogramowania w zakresie badań laboratoryjnych, dzięki któremu na bieżąco będzie można monitorować temperaturę w lodówkach, w których jest przewożony materiał biologiczny. Wcześniej pomiar temperatury odbywał się ręcznie.

Konkurs zorganizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został zwiększony o blisko 40 mln zł. Za koordynację projektu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Lista projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.