Wrocławski startup GlucoActive od 4 lat opracowuje bezinwazyjny i bezbolesny glukometr GlucoStation. GlucoActive dzieli się najnowszymi osiągnięciami swojego projektu: prace nadal trwają, ale ukończono budowę serca urządzenia, co było ważnym kamieniem milowym dla zespołu.

Osiągnięto ważny kamień milowy

Zespół GlucoActive już 4 lata pracuje nad stworzeniem nieinwazyjnego i bezbolesnego glukometru. Urządzenie ma potencjał zrewolucjonizować światowy rynek medyczny. Nad opracowaniem glukometru pracuje zespół z wykwalifikowanych inżynierów, doświadczonych specjalistów medycznych i badaczy. Wspólnymi siłami pokonali oni kolejny kamień milowy projektu – ukończyli budowę warstwy sprzętowej innowacyjnego glukometru GlucoStation, która jest sercem urządzenia.

Ukończyliśmy pracę nad sercem technologii stacji GlucoStation. Następnym krokiem, który aktualnie realizujemy, jest testowanie naszych algorytmów na zróżnicowanej grupie pacjentów przed badaniami klinicznymi i wprowadzeniem urządzenia na rynek. Jesteśmy w trakcie testów, jednak są one bardzo czasochłonne i wymagają wiele prób. Dlaczego tak się dzieje? Wyzwaniem jest zmienna struktura skóry dla różnych ludzi i pomimo, że technologia pokazuje dobre wyniki na pojedynczych jednostkach, potrzebujemy zebrać więcej różnorodnych danych do rozwoju algorytmów, aby urządzenie spełniało normy certyfikacji medycznej dla glukometrów.

tłumaczy Bartosz Kawa, ekspert w dziedzinie spektrofotometrii i mikroelektroniki oraz CTO GlucoActive.

Jakie zalety ma glukometr GlucoStation

Innowacyjny glukometr zapewni lepszą jakość życia osobom zmagających z cukrzycą. Regularne pomiary poziomu cukru we krwi są bardzo istotne. Niestety używanie tradycyjnych glukometrów związane jest z dyskomfortem i bólem, co stanowi problem dla większości ludzi. Bezbolesny sposób badania poziomu glukozy nie tylko usprawni sam proces monitorowania, ale też zachęci pacjentów do wykonywania regularnych pomiarów i przyczyni się do lepszej kontroli poziomu cukru i ogólnego stanu zdrowia.

Nieustanne kontynuujemy prace nad optymalizacją naszego produktu oraz wkrótce przeprowadzimy szereg badań klinicznych, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność naszego urządzenia. Naszym celem jest wprowadzenie go na rynek jak najszybciej, aby pomóc jak największej liczbie osób z cukrzycą w poprawie jakości życia.

– dodaje Kawa.

Główny cel projektu

Od samego początku startup miał zamiar stworzyć glukometr, który umożliwiłby pacjentom monitorowanie poziomu glukozy w sposób bezinwazyjny i całkowicie bezbolesny. Innowacyjne urządzenie działa w oparciu o metodę optyczną – spektroskopię Ramana. Jest to zaawansowana technika analizy molekularnej. Ta metoda wykorzystuje rozpraszanie światła, dzięki czemu umożliwia analizę molekuł, identyfikację substancji oraz badanie struktury chemicznej próbek. W GlucoActiv spektroskopia Ramana wykorzystywana jest w celu analizy składu krwi poprzez nakierowanie wiązki światła na skórę.

GlukoActive cały czas prowadzi prace nad innowacyjnym rozwiązaniem w medycynie. Zespół głównie koncentruje się na bezinwazyjnym pomiarze stężenia glukozy we krwi. Najtrudniejszy etap w rozwoju GlucoStation jest zakończony sukcesem, ale prace nad urządzeniem wciąż trwają. Więcej informacji odnośnie rozwoju innowacyjnego glukometru można znaleźć na oficjalnej stronie GlucoActiv oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.