W ubiegłym roku można było zaobserwować wzrost ilości polskich firm aktywnych innowacyjnie. Przed pandemią było to jedynie 30% firm, podczas gdy w 2021 ten odsetek wynosił prawie 80%. Innowacyjne produkty zaczęły wykraczać poza rodzimy rynek. Polskie towary na rynkach międzynarodowych zostaną wyróżnione w 25 edycji konkursu Polskie Produkty Przyszłości. 

Podstawą sukcesu na rynku jest innowacyjny produkt, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby klientów, ale to nie wszystko. Potrzebny jest też właściwy czas i miejsce, w którym ten produkt zaistnieje. Ważne więc, żeby z tym innowacyjnym rozwiązaniem wpisać się w potrzeby klientów. W odpowiednim czasie je zaprezentować, w odpowiedni sposób pokazać ten produkt na rynku

mówi Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Aktywność firm innowacyjnych w Polsce

W Polsce działalność prowadzi w tej chwili ok. 2,26 mln przedsiębiorstw. Wiele z nich może się pochwalić innowacyjnymi produktami. Wiele z nich, z powodzeniem konkuruje na zagranicznych rynkach. Obrazują to dane PARP z „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022”. Wynika z nich, że 97,8 tys. rodzimych firm sprzedaje swoje wyroby za granicę. W 2020 roku przeciętny polski eksporter sprzedał na zagraniczne rynki towary o wartości 10,8 mln zł. Tegoroczny „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” PARP pokazuje, że w ubiegłym roku aż 79,6 proc. działających w Polsce firm było aktywnych innowacyjnie. Innymi słowy firmy wprowadziły lub próbowały wdrożyć w swojej działalności przynajmniej jedną innowację. Blisko co trzecia prowadziła prace nad innowacjami produktowymi.

Z pewnością nie mamy się czego wstydzić. Konkurs Polski Produkt Przyszłości jest właśnie po to, aby te najbardziej innowacyjne produkty pokazywać. Chcemy w nim uhonorować naszych innowatorów, pokazać trud i pracę włożone w opracowanie innowacyjnych produktów. Chcemy też zainspirować innych przedsiębiorców. Pokazać im, że warto realizować i wdrażać innowacyjne produkty, a przede wszystkim informować o tym, że one są dostępne na polskim rynku. Że warto w nie inwestować i warto je kupować
mówi Izabela Banaś.

Polski Produkt Przyszłości to konkurs organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Edycje są przeprowadzane rok do roku. Jego celem jest wyłonienie i promocja najciekawszych i najbardziej innowacyjnych produktów. Pokazanie pomysłów z potencjałem na odniesienie sukcesu rynkowego w Polsce i za granicą. W tym roku odbywa się jego jubileuszowa, 25. edycja.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości jest adresowany do twórców innowacyjnych rozwiązań. Wyrobów i technologii. Firmy, które odpowiadają na potrzeby współczesnego świata i mają potencjał do tego, żeby zaistnieć na globalnym rynku, mogą stać się wizytówką Polski i polskich innowatorów na świecie. Do udziału w tym konkursie zapraszamy naukowców i specjalistów pracujących na uczelniach i w instytutach badawczych. Przedsiębiorców działających na terenie Polski. Uczestnikowi powinny przysługiwać prawa autorskie do zgłaszanego rozwiązania
mówi Agnieszka Katowicz, główny specjalista w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

W konkursie nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach. Produkt przyszłości, przedsiębiorcy, produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz wspólny produkt przyszłości będący efektem współpracy biznesu i nauki. Istnieje też możliwość zadecydować o przyznaniu nagród specjalnych: dla młodego przedsiębiorcy, za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz za ekoinnowację.

Jakie projekty są brane pod uwagę?

Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien poziom zaawansowania. Zostały doprowadzone do etapu prac wdrożeniowych lub zostały już wdrożone, ale nie dłużej niż 24 miesiące przed zgłoszeniem do konkursu
precyzuje Agnieszka Katowicz.

Instytuty naukowe i badawcze, uczelnie oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski mogą zgłaszać się do konkursu indywidualnie lub wspólnie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 grudnia 2022r.  za pośrednictwem formularza na stronie PARP. Na stronie dostępne są również wszystkie szczegóły. Projekty oceniane będą według poziomu innowacyjności, przydatności cech lub funkcjonalności produktu dla jego końcowych użytkowników. Pod uwagę będzie brany również potencjał rynkowy, poziom zaawansowania prac nad produktem, strategia wprowadzenia produktu na rynek i jego wpływ na środowisko.

Pod uwagę brany jest także fakt, czy rozwiązanie ma patent bądź zgłoszenie patentowe
mówi główny specjalista w Departamencie Analiz i Strategii PARP.

Nagrodami są kwoty pieniężne o łącznej wartości 600 tys. zł. Trzy nagrody główne w wysokości 100 tys. zł oraz maksymalnie 12 wyróżnień w każdej z kategorii o wartości 25 tys. zł.

Każdy ze zwycięzców ma też możliwość posługiwania się znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości, a ponadto prowadzone są także działania promujące laureatów, m.in. w postaci katalogów, filmów i innego rodzaju materiałów promocyjnych
mówi Agnieszka Katowicz.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości jest finansowany w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Patronat mają również takie instytucje jak Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Źródło: Agencja Informacyjna Newseria