Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszego konkursu zorganizowanego w ramach Programu rządowego NUTRITECH żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Ocenie merytorycznej poddano 131 wniosków, z których tylko 30 zostało rekomendowanych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 136 milionów złotych. Realizacja tych projektów ma posłużyć m.in. poprawie zdrowia i ochronie przed lawinowym wzrostem chorób dietozależnych.

Cel programu NUTRITECH

NUTRITECH ma na celu zwiększenie w perspektywie do 2030 roku dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Co istotne, mają to być produkty i rozwiązania cenowo dostępne dla przeciętnego konsumenta. To można osiągnąć dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. O dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe, w ramach konkursu NUTRITECH mogły starać się przedsiębiorstwa, ich konsorcja lub konsorcja przemysłowo-naukowe.

W pierwszym konkursie NUTRITECH do NCBR wpłynęło 131 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. W wyniku oceny merytorycznej rekomendowaliśmy do dofinansowania 30 z nich. Co więcej, ze względu na wysoką jakość zgłoszonych projektów i istotność działań w nich przewidzianych, postanowiliśmy zwiększyć środki na dofinansowanie projektów w konkursie – z pierwotnie przewidzianego budżetu 100 milionów złotych, na ponad 136 milionów złotych.

powiedział dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Założenia konkursu: profilaktyka, wspomaganie, zrównoważony rozwój

Program NUTRITECH zakłada wdrożenie opracowanych rozwiązań, takich jak produkty prozdrowotne, plany żywieniowe, procesy, technologie i usługi towarzyszące, które pomogą zmniejszyć ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, w tym chorób dietozależnych. Opracowane w wyniku realizacji programu rozwiązania powinny służyć prawidłowemu żywieniu i mają znaczenie profilaktyczne.

Konkurs uwzględnia też potrzeby osób już zmagających się z dietozależnymi chorobami: do nich skierowana jest druga grupa rozwiązań żywieniowych. Do niej należą m.in. diety spersonalizowane, produkty prozdrowotne, narzędzia wspomagające oraz usługi.

Trzecim celem cząstkowym programu jest zainspirowanie rynku do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej.

Zakres tematyczny I konkursu NUTRITECH dotyczył powyższych założeń i obejmował trzy obszary:

  • nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi, m.in. chorobami dietozależnymi;
  • żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom;
  • aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Ogłoszenie drugiego konkursu w ramach programu NUTRITECH planowane jest jeszcze w 2023 r.

Najlepszy projekt zgłoszony do konkursu

Najwyżej oceniony w konkursie został projekt „Napój witaminowy wzbogacony o związki pochodzenia naturalnego o naukowo potwierdzonej skuteczności wspomagający leczenie zespołu jelita drażliwego”. Projekt został zgłoszony przez konsorcjum, do którego należą Medicofarma Spółka Akcyjna, Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wszystkie wyniki pierwszego konkursu NUTRITECH oraz pełną listę rankingową można sprawdzić na stronie NCBR.